Είσοδος

Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό Η/Υ

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

(2.3.2238.1) Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό  / Introduction to Computing and Programming [Υ]

IΣχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
Υπεύθυνος μαθήματος: Λεωνίδας Αλεξόπουλος 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/3/2021 10:00 am - 11:45 am

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mfa809d5c5c46d8d778d441dae86ab06c
Meeting number: 121 110 0430
Password: faGgBhMi323

Join by video system
Dial 1211100430@centralntua.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+44-20-7660-8149 United Kingdom Toll
Access code: 121 110 0430

 

Ύλη

ΘΕΩΡΙΑ

Εισαγωγή, Δεδομένα & Αριθμητική Υπολογιστών, Ψηφιακή Λογική & Λογικά Κυκλώματα, Λειτουργία Υπολογιστών & Μικροεπεξεργαστών, Εισαγωγή στο Λογισμικό Υπολογιστών


 1. (NEO) Εισαγωγικά

 2. (NEO) Η Δεδομένα-->Επεξεργασία-->Πληροφορία. Αλγόριθμοι & Διάγραμμα Ροής

 3. (NEO) Κωδικοποίηση, Αποκωδικοποίηση και Θεσιακά Συστήματα

 4. (NEO) Bit/Byte/Word. Προσθεση / Αφαίρεση στο δυαδικό. Παράσταση Αρνητικών. (βιντεοσκοπημένη διάλεξη)

 5. (NEO) Πολλαπλασιασμός στο Δυαδικό. Παράσταση Κλασματικών Σταθερή & Κινητή Υποδιαστολή (βιντεοσκοπημένη διάλεξη)

 6. (ΝΕΟ) Κωδικοποίηση Χαρακτήρων, Ήχου, Εικόνας. ADC/DAC, Μέθοδοι Επαλήθευσης Δεδομένων (βιντεοσκοπημένη διάλεξη)

 7. (ΝΕΟ) Ηλεκτρονική Υλοποίηση Πυλών, Transistors (βιντεοσκοπημένη διάλεξη)

 8. (ΝΕΟ) Λογικές πράξεις / πύλες / συναρτήσεις / κυκλώματα (βιντεοσκοπημένη διάλεξη)

 9. (ΝΕΟ) Οργάνωση Υπολογιστών (βιντεοσκοπημένη διάλεξη)
 10. (ΝΕΟ) Οργάνωση Υπολογιστών II - Γλώσσα Μηχανής Απλού Η/Υ (βιντεοσκοπημένη διάλεξη)

 11. (ΝΕΟ) Επικοινωνίες και δίκτυα (βιντεοσκοπημένη διάλεξη)

 

Αρχές προγραμματισμού Η/Υ με τη γλώσσα C

Το εγχειρίδιο της C σε μορφή PDF μπορείτε να το βρείτε εδώ (νέα έκδοση 2020.1).

Οι διαλέξεις που πραγματοποιούνται στο ΕΠΥ / PCLab, με θεματική περιγραφή. Κάθε διάλεξη περιλαμβάνει και τις αντίστοιχες εργασίες.

 1. 21/2/2020 Σταθερές ποσότητες, Μεταβλητές και Αριθμητικές παραστάσεις
 2. 28/2/2020 Συναρτήσεις και βιβλιοθήκες , Εργασίες και κώδικες από τη διάλεξη (αρχικοί και όπως διαμορφώθηκαν στη διάλεξη)
 3. 27/3/2020 ΘΕΩΡΙΑ Κλήση με τιμή, Εμβέλεια, Λογικές παταστάσεις, Εκτέλεση υπό συνθήκη, Πολλαπλή ανάθεση - (βίντεο παρουσίασης θεωρίας)
                  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Κώδικες από το εργαστήριο - Εργασίες - smProjects για τις εργασίες
 4. 03/4/2020 ΘΕΩΡΙΑ Βρόχοι while και for, Τελεστές ανάθεσης, Εναλλακτικά σχήματα do/while και switch/case/default, Παράδειγμα - (βίντεο παρουσίασης θεωρίας)
                  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Κώδικες από το εργαστήριο - Διαφάνειες εργαστηρίου - Εργασίες - smProjects για τις εργασίες
 5. 10/4/2020 ΘΕΩΡΙΑ break, continue, Πίνακες μίας και πολλών διαστάσεων και εφαρμογές τους - ( βίντεο παρουσίασης θεωρίας )
                  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Κώδικες από το εργαστήριο - Διαφάνειες εργαστηρίου - Εργασίες - smProjects για τις εργασίες

  Εργασίες επανάληψης 1-5 : Εκφωνήσεις - smProjects

 6. 08/5/2020 ΘΕΩΡΙΑ Κείμενα, global και static εμβέλεια, Δομές Δεδομένων - ( βίντεο παρουσίασης θεωρίας )
                  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Κώδικες από το εργαστήριο - Διαφάνειες εργαστηρίου - Εργασίες - smProjects για τις εργασίες
 7. 15/5/2020 ΘΕΩΡΙΑ Δείκτες/Pointers και εφαρμογές τους - ( βίντεο παρουσίασης θεωρίας )
                  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Κώδικες από το εργαστήριο - Διαφάνειες εργαστηρίου - Εργασίες - smProjects για τις εργασίες
 8. 22/5/2020 ΘΕΩΡΙΑ + ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δείκτες/Pointers και εφαρμογές τους - ( βίντεο παρουσίασης θεωρίας )
                  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργασίες - smProjects για τις εργασίες - (Οι κώδικες περιλαμβάνονται στις εργασίες)
 9. 29/5/2020 ΘΕΩΡΙΑ + ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Είσοδος/Έξοδος σε Αρχεία - Κώδικες
                  ΕΡΓΑΣΙΑ Εκφώνηση - smProjects για τις εργασίες

 DataCamp (+1)

Για την εκμάθηση της γλώσσας R και Python έχετε δωρεάν πρόσβασης (premium) access στο Datacamp (https://www.datacamp.com/ ), μία online πλατφόρμα εκμάθησης.

Για πρόσβαση απαιτείται η χρήση  @mail.ntua.gr email. Ο παρακάτω σύνδεσμος σας δίνει δωρεάν πρόσβαση και θα είναι ενεργός μέχρι Αύγουστο 2020.  

https://www.datacamp.com/groups/shared_links/730908ad2d9136e03a5a82bfe1b271d2a7714e2e 

Η online πλατφόρμα σας δίνει επίσης την δυνατότητα να μάθετε και άλλα σημαντικά θέματα αλλά δεν θα ασχοληθούμε στα πλαίσια του μαθήματος.
Δεν χρειάζεται να εγκαταστείσετε R και Python. Αν όμως θέλετε να μάθετε κάτι παραπάνω για αυτές τις δύο γλώσσες και να προγραμματίζετε σε R και Python στον δικό σας υπολογιστή παρακαλώ δείτε το 2ο μάθημα αμφιθέατρου "εγκατάσταση και χρήση R & Python" για να κατεβασετε το Spyder kai R-Studio. 

 

 

 Αρχές προγραμματισμού Η/Υ με MATLAB (εκτός ύλης)

 1.  Εισαγωγή στην MATLAB/Octave - Διαφάνειες + Κώδικας

 2. Συναρτήσεις

 3. Συναρτήσεις μέσα σε συναρτήσεις

 4. Επανάληψη

Mέθοδοι αξιολόγησης

Διδασκαλία μαθήματος 

Το κομμάτι της θεωρίας γίνεται στο Αμφιθέατρο (2 ώρες) και  του προγραμματισμού στο PCLAB (2 ώρεςόπου θα διδάσκεται χωρισμένο βάσει του επωνύμου (Α-Λ & Μ-Ω). Η τήρηση της κατανομής των φοιτητών στα δύο τμήματα είναι αυστηρή. Ο διδάσκων και το περιεχόμενο της διδασκαλίας θα είναι ακριβώς το ίδιο και για τα δύο τμήματα.

Σημαντικό μέρος του χρόνου θα είναι εφαρμοσμένο με χρήση του υπολογιστή από τους φοιτητές. Σχεδόν κάθε εβδομάδα θα παραδίδεται ηλεκτρονικά μια μικρή εργασία πάνω σε ότι έχει διδαχθεί μέχρι εκείνο το σημείο. Η παράδοση των εργασιών είναι απαραίτητη καθώς σε πρακτικό επίπεδο βοηθά τους φοιτητές να ακολουθούν την πορεία του μαθήματος χωρίς κενά.

Η παράδοση των εργασιών θα γίνεται ηλεκτρονικά μέχρι τις 23:59 της Τετάρτης, την 6η ημέρα μετά της από κάθε διάλεξη.  Οι εβδομαδιαίες εργασίες αυτές θα συμμετέχουν στη βαθμολογία θετικά περισσότερο ως προς τη συνέπεια της παράδοσης και δευτερευόντως ως προς την ορθότητα.

Η απόπειρα αντιγραφής όμως θα επιφέρει αρνητική βαθμολόγηση.

Οι εβδομαδιαίες εργασίες:

-       Είναι υποχρεωτικές

-       Αντιστοιχούν στο 20% του τελικού βαθμού

-       Θα παραδίδονται μέχρι τα μεσάνυκτα της επόμενης από τη διάλεξη Τετάρτης προς Πέμπτη.

-       Θα είναι περίπου 10 στο σύνολο

-       Κάθε μία θα βαθμολογείται από 0 έως 1 εφόσον παραδοθεί εμπρόθεσμα. Εκπρόθεσμες υποβολές θα γίνονται δεκτές μέχρι την επόμενη αντίστοιχη διάλεξη με μείωση 50% .

-       Για τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και των επομένων ετών δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

-       Οι τελικές εξετάσεις θα αντιστοιχούν στο 80% της βαθμολογίας

-       DataCamp (προαιρετικό) = +1 βαθμό


Τελική εξέταση: PC lab 

Η τελική εξέταση του προγραμματισμού σε C και τις θεωρίας θα γίνει σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επειδή δεν χωρούν όλοι οι φοιτητές στο ΕΠΥ/PC-Lab, θα εξεταστούν ανά ομάδες με ισοδύναμα θέματα. Θα δοθούν δύο ή τρία θέματα σε προγραμματισμό και δύο ή τρία θέματα σε θεωρία.  Ένα θέμα θα περιλαμβάνει συγγραφή κώδικα.  Ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα είναι 50% προγραμματισμός και 50% θεωρία.

 • Η συνολική διάρκεια είναι 2 ώρες.
 • Για την εξέταση να έχετε φέρει μαζί σας λευκές κόλλες για τις απαντήσεις σας. Παρακαλώ όχι κομπιουτεράκι αφού θα έχετε Η/Υ.
 • Απαγορεύεται η αποχώρηση από την αίθουσα πριν από το πέρας της 1ης ώρας.
 • Επιτρέπεται μόνο μία κόλλα Α4 με σημειώσεις σας. Όχι βιβλία ή άλλες σημειώσεις πάνω στο θρανίο.
 • ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ) ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΚΟΛΛΑ
 • Για την εξέταση θα χρησιμοποιηθεί το PCLAB και μόνο
 • Απαραίτητο είναι το πάσο ή ταυτότητα.


 

Τελικός βαθμός 

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής:

-       Για την κανονική εξέταση: Τελικός Βαθμός = ΜΑΧ [Εξετάσεις, Εξετάσεις*0.8 + Εργασία*0,2] + Datacamp (1βαθμός)

-       Για επαναληπτική εξέταση και μεγαλύτερα έτη: Τελικός Βαθμός = 100% εξετάσεις

Από τις διαλέξεις τους εξαμήνου θα καταβληθεί προσπάθεια οι δύο τελευταίες διαλέξεις να είναι επαναληπτικές.

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

 

Αποτελέσματα:

http://mycourses.ntua.gr/document/goto/?url=%2F%C1%F1%F7%DD%F2_%D0%F1%EF%E3%F1%E1%EC%EC%E1%F4%E9%F3%EC%EF%FD_%C7-%D5%2F%C4%E9%DC%F6%EF%F1%E1%2FAPOTELESMATA-EPANALHPTIKHS-EXETASTIKHS-2020.pdf&cidReq=MECH1141 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.