Είσοδος

Μετρήσεις & Εφαρμογές Υψηλών Τάσεων

Γενικά στοιχεία

 

 
Ύλη

Υπολογισμός ηλεκτρικού πεδίου διατάξεων υψηλών τάσεων. Αλγόριθμοι προσομοίωσης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών τάσεων με συγκεντρωμένα στοιχεία. Αναλυτικός και αριθμητικός υπολογισμός ηλεκτρικών πεδίων πρακτικής σημασίας: μετασχηματισμός συντεταγμένων, σύμμορφη απεικόνιση, μέθοδος των διαδοχικών επαναλήψεων, μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων, μέθοδος των ισοδυνάμων φορτίων. Τεχνικές μετρήσεως υψηλών τάσεων, ισχυρών ρευμάτων, ισχύος, ενέργειας, μερικών εκκενώσεων. Διηλεκτρικές μετρήσεις. Βελτιστοποίηση συστημάτων μετρήσεως υψηλών τάσεων. Σφάλματα κατά τη μέτρηση υψηλών τάσεων. Μερικές εκκενώσεις και διάσπαση σε αέρα, στερεά, υγρά και λοιπά αέρια μονωτικά. Εκκενώσεις σε μονωτικά, παραγωγή τάσεων και ρευμάτων δοκιμής στο Εργαστήριο. 

Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων (http://highvoltages.ece.ntua.gr) βρίσκεται στο ισόγειο του παλαιού κτίριου Ηλεκτρολόγων. Η πρόσβαση γίνετεται από την μεγάλη γκαραζόπορτα, που βρίσκεται στο πάρκινκ με τα φωτοβολταϊκά. Στην πλευρά του κτιρίου προς τον Υμμητό.

Το εργαστήριο είναι υποχρεωτικό για το μάθημα. Απαιτούνται:

 • παρουσία των φοιτητών σε όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις που διεξάγονται στη διάρκεια του εξαμήνου και
 • παράδοση γραπτής εργασίας. Η εργασία πρέπει να παραδοθεί την ημέρα διεξαγωγής της επόμενης εργαστηριακής άσκησης από τον καθένα φοιτητή. 

Το Εργαστήριο του μαθήματος "Μετρήσεις & Εφαρμογές Υψηλών Τάσεων" περιλαμβάνει τις ακόλουθες ασκήσεις:

 1. ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ: Μετρητικό σύστημα γεννήτριας υψηλών κρουστικών τάσεων (σημειώσεις).
 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ: Έλεγχος διηλεκτρικής αντοχής μονωτικών λαδιών (σελ. 297-313 βιβλίου Υψηλές Τάσεις Ι, I.A. Σταθόπουλου και σημειώσεις) – Διάσπαση ατμοσφαιρικού αέρα σε ανομοιογενές πεδίο με εναλλασσόμενη τάση (σελ. 274-285 βιβλίου Υψηλές Τάσεις Ι, I.A. Σταθόπουλου και σημειώσεις).
 3. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ CORONA: Απώλειες Corona σε γραμμές υψηλής τάσης (σημειώσεις).

όπου αναφέρεται “(σημειώσεις)” σημαίνει ότι τα σχετικά περιλαμβάνονται στο τεύχος “Συμπληρωματικές σημειώσεις Υψηλών Τάσεων”, που σας έχουμε, ήδη, μοιράσει.

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η τελική βαθμολογία του μαθήματος θα διαμορφωθεί από:

 • το βαθμό της Γραπτής Εξέτασης  (βαρύτητα 85%)
 • το Βαθμό του Εργαστηρίου  (βαρύτητα 15%)
Η εξέταση του μαθήματος πραγματοποιείται με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις.

Διδάσκοντες

Ιωάννης  Φ. Γκόνος, Φραγκίσκος Β. Τοπαλής

Παρουσιάσεις μαθήματος

Οι παρουσιάσεις του Καθηγητή κ. Ιωάννη Αθ. Σταθόπουλου για το μάθημα “Μετρήσεις και Εφαρμογές Υψηλών Τάσεων” είναι συνημμένες στα επόμενα αρχεία: MEYT_1, MEYT_2, MEYT_3.     

Εγγραφές Εργαστηρίου

Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα διεξάγονται ημέρα Πέμπτη κατά τις εξής ώρες:

 • Τμήμα Α στις 15:00-16:30
 • Τμήμα Β στις 16:30-18:00
 • Τμήμα Γ στις 18:00-19:30

Για την εγγραφή σας σε ομάδα απαιτείται:

 • να έχετε πρώτα εγγραφεί ως χρήστης του μαθήματος και
 •  μετά να εγγραφείτε σε βάρδια στην ενότητα Εργαλεία-Ομάδες.

Οι κ.κ. φοιτητές μπορούν να επιλέξουν, εφΆ όσον αυτό καθίσταται δυνατόν, την ώρα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις. Είναι αυτονόητο ότι, όσο πιο γρήγορα κάνετε την εγγραφή σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι να επιλέξετε ωράριο της αρεσκείας σας. Παρακαλούνται οι κ.κ. φοιτητές να συμπληρώνουν το όνομά τους στην πρώτη κενή ομάδα που υπάρχει διαθέσιμη στην ώρα που τους ενδιαφέρει.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.