Είσοδος

Βελτιστοποίηση Συστημάτων Υδατικών Πόρων - Υδροπληροφορική

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εξετάζονται οι κυριότερες εφαρμογές υδροπληροφορικής, εστιάζοντας σε σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης συστημάτων, προσομοίωσης και βελτιστοποίησης, με έμφαση σε προβλήματα υδατικών πόρων, τόσο σε αστική κλίμακα, όσο και σε κλίμακα λεκάνης απορροής. Ακόμη, εξετάζεται το πλαίσιο χειρισμού των προβλημάτων βαθμονόμησης και εκτίμησης της αβεβαιότητας συστημάτων υδατικών πόρων, και επισκοπούνται τεχνικές αιχμής από το χώρο της υδροπληροφορικής, όπως νευρωνικά δίκτυα, ασαφής λογική, ευφυείς πράκτορες, υποκατάστατα μοντέλα, εξόρυξη δεδομένων κτλ. Παράλληλα, υπενθυμίζονται βασικές αρχές προγραμματισμού και αναπτύσσονται εφαρμογές των παραπάνω προβλημάτων σε προγραμματιστικό περιβάλλον.

Ύλη

Μάθημα 1: Εισαγωγή στην βελτιστοποίηση & υδροπληροφορική

Μάθημα 2: Μαθηματική βελτιστοποίηση

Μάθημα 3: Προγραμματισμός σε περιβάλλον Matlab

Μάθημα 4: Γραμμική βελτιστοποίηση

Μάθημα 5: Μη γραμμική βελτιστοποίηση

Μάθημα 6: Εξελικτικοί Αλγόριθμοι

Μάθημα 7: Βαθμονόμηση μοντέλων

Μάθημα 8: Νευρωνικά Δίκτυα

Μάθημα 9: Ανάλυση αβεβαιότητας (διάλεξη σχετική με την υδρολογική αβεβαιότητα)

Μάθημα 10: Ασαφής λογική

Μάθημα 11: Εξόρυξη δεδομένων

Μάθημα 12: Υποκατάστατα μοντέλα

Μάθημα 13: Μοντέλα Ευφυών Πρακτόρων

 

Διδάσκοντες

Χρήστος Μακρόπουλος, Αναπλ. Καθ. ΕΜΠ

(cmakro@mail.ntua.gr)

 

Ανδρέας Ευστρατιάδης, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

(andreas@itia.ntua.gr)

 

Γιάννης Τσουκαλάς, Υποψ. Δρ. ΕΜΠ

(jtsoukalas@hotmail.com)

 

Διονύσης Νικολόπουλος, Υποψ. Δρ. ΕΜΠ

(nikolopoulos.dio@gmail.com)

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.