Είσοδος

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών διαχείρισης υδροσυστημάτων και η επαφή με εργαλεία που υποστηρίζουν το σχεδιασμό και τη βέλτιστη λειτουργία τους σε καθεστώς αβεβαιότητας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε θέματα πολυκριτηριακής ανάλυσης, θεωρίας παιγνίων και βελτιστοποίησης, με ένα ή πολλαπλά κριτήρια και η εισαγωγή σε νέες μεθόδους βελτιστοποίησης.

 


Βιβλιογραφία

Loucks, D.P., E. van Beek, J.R. Stedinger, J.P.M. Dijkman, Water Resources Systems Planning and Management, An Introduction to Methods, Models and Applications, Studies and Reports in Hydrology, UNESCO Publishing, 680 pages, Paris, 2005 (Free E-Book)

Mimikou, M., Baltas, E. and Tsihrintzis, V.  (2016). Hydrology and Water Resource Systems, CRC Press, Taylor and Francis Group.

Μιμίκου, Μ. (2007). Τεχνολογία Συστημάτων Υδατικών Πόρων, Εκδ. Παπασωτηρίου.

Grigg, N. S., Water Resources Management, McGraw‐Hill, New York, 1996.

Mays, L. W., and Y.K. Tung, Hydrosystems Engineering and Management, McGraw-Hill, New York, 1992.

Palmieri, A., F. Shah and A. Dinar (2001), Economics of reservoir sedimentation and sustainable management of dams, Journal of Environmental Management (2001) 61, 149–163

Η Οδηγία Πλαίσιο Για τα Νερά (Water Framework Directive)

Box, P., and M. Muller, A Note on the Generation of Random Normal Deviates, The Annals of Mathematical Statistics (1958), Vol. 29, No. 2 pp. 610–611

 Αλγόριθμος Simplex: Σημείωσεις Τομέα Μαθηματικών, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ


 

Εργασίες

Θέμα Εξαμήνου

Μέρος 1ο: Σχεδιασμός Ταμιευτήρα

Μέρος 2ο: Ανάλυση και Προσομοίωση συστημάτων πολλαπλών ταμιευτήρων (ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΕΚΦΩΝΗΣΗ)

 

Η κατάθεση του θέματος πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του menu "εργασίες" στη πλατφόρμα

Upload οχι email εκτός αν υπάρχουν προβλήματα μεγέθους αρχείων.

 

Διδάσκοντες

Ευάγγελος Μπαλτάς, Καθηγητής ΕΜΠ (baltas@central.ntua.gr)

Χρήστος Μακρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ (cmakro@mail.ntua.gr)

 

 

 Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.