Είσοδος

Πειραματική Μηχανική Υλικών & Μηχανική Θραύσεων

Γενικά στοιχεία

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο φάκελλο έγγραφα αναρτώνται οι σημειώσεις κάθε διδακτικής ενότητας.

Επίσης υπάρχει αρχείο με οδηγίες για την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Τέλος, στις "Ανακοινώσεις" υπάρχει η ηλεκτρονική διέυθυνση για να συνδεθείτε στο εξ αποστάσεως μάθημα.

 

Οι διδάσκοντες.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22/02/2021

Το μάθημα 'Μηχανική των Θραύσεων - Πειραματική Μηχανική των Υλικών & Εργαστήριο' θα γίνεται κανονικά, εξ αποστάσεως-μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex, κάθε Τετάρτη 12:45-15:30, αρχής γενομένης από την ερχόμενη Τετάρτη 24/02/2021. Το εργαστηριακό σκέλος του μαθήματος θα μεταφερθεί προς το τέλος του εξαμήνου ελπίζοντας στη χαλάρωση των μέτρων ώστε να γίνουν τα πειράματα με φυσική παρουσία.

Ο σύνδεσμος για το 1ο μάθημα τη ερχόμενης Τετάρτης 24/02/2021 είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m311211bd5c1bc96ac048e8bc9868ad15

Οι Διδάσκοντες

Στ. Κουρκουλής, e-mail: stakkour@central.ntua.gr

Χρ. Μαρκίδης, e-mail: markidih@mail.ntua.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/05/2021

Ο σύνδεσμος για το 10ο μάθημα 'Μηχανικής των Θραύσεων - Πειραματικής Μηχανικής των Υλικών & Εργαστήριο', την Τετάρτη 12/05/2021, είναι ο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m22d4942a933880cb8bc11832d34af936

 

 

 

 

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.