Είσοδος

Δομές Δεδομένων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη διαλέξεων 

Οι διαλέξεις για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 
----------------------
Εισαγωγή. Δομές δεδομένων και αλγόριθμοι. Ασυμπτωτική ανάλυση. Δυαδική αναζήτηση.
Αλγόριθμοι ταξινόμησης. Συγκριτικοί αλγόριθμοι ταξινόμησης (ταξινόμηση «εισαγωγής», «επιλογής», «φυσαλίδας», «συγχώνευσης», «ταχεία» ταξινόμηση (quick sort)). Κάτω όριο για συγκριτικούς αλγόριθμους ταξινόμησης. Αλγόριθμοι ταξινόμησης μέσω κατανομής (ταξινόμηση «κάδου / δοχείου» (bucket sort, bin sort), ταξινόμηση «βάσης» (radix sort)).
Απλές Δομές Δεδομένων. Διανύσματα. Λίστες.
Αφηρημένοι Τύποι Δεδομένων (ΑΤΔ). Απλές ουρές, στοίβα (stack), ουρά FIFO. Δένδρικές δομές (στατικά δένδρα, διελεύσεις δένδρων, δυναμικά δένδρα).
Ο ΑΔΤ «Ουρά προτεραιότητας (priority queue)».  Δομή σωρού (υλοποίηση με δενδρική δομή, υλοποίηση με διάνυσμα).
Ο ΑΔΤ «Λεξικό» (dictionary) ή «Πίνακας συμβόλων» (symbol table). Δένδρα αναζήτησης.  Δένδρα-(a,b).  Β-δένδρα. Κατακερματισμός (με αλυσίδες (chaining), γραμμική δοκιμή (linear probing) Ο ΑΔΤ «Ταξινομημένο λεξικό».
Ο ΑΔΤ «Ξένα μεταξύ τους σύνολα» (disjoint sets).

Διδάσκων

Αντώνιος Συμβώνης, Καθηγητής
Κτίριο Μαθηματικού, Γρ. 3.18

Διαλέξεις

Υλικό διαλέξεων

Συγγράμματα

 • "Δομές Δεδομένων - Ταξινόμηση και Αναζήτηση με Java"
  Παναγιώτης Μποζάνης
  Εκδόσεις Τζιόλα

 • "Δομές Δεδομένων"
  Γ. Γεωργακόπουλος
  Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

 • Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων: τα Βασικά Εργαλεία
  Kurt Mehlhorn, Peter Sanders
  Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Αξιολόγηση

 • Προγραμματιστικές/Γραπτές Ασκήσεις: 15%
 • Τελικό γραπτό διαγώνισμα: 85%


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.