Είσοδος

Εργαστηριακή Φυσική

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εργαστηριακό μάθημα με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τον εργαστηριακό εξοπλισμό του Τομέα Φυσικής καθώς και με την ανάκτηση και επεξεργασία δεδομένων εκτελώντας κυρίως πειράματα ηλεκτρομαγνητισμού.

 

Description

  • Introduction to experimental physics and electromagnetism labs.
  • Two 2-hour lectures and eight laboratory exercises.
  • One problem set on data analysis and presentation.
  • Eight laboratory exercises on resistivity dependence on temperature, electric field mapping, measurement of the dielectric constant of materials, reflection defraction and polarization of light, measurement of the magnetic field created by a solenoid, measurement of the electron's e/m ratio, oscilloscopes, measurement of the magnetic field of earth.  

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.