Είσοδος

Υπολογιστική Φυσική Ι

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Υπολογιστική Φυσική Ι

Βασικό μάθημα υπολογιστικής φυσικής για τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου της ΣΕΜΦΕ, κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών.

Πληροφορίες για το μάθημα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του μαθήματος:

 

physics.ntua.gr/ph36

 

Για ανακοινώσεις επιλέξτε από το μενού "Εργαλεία" (επάνω αριστερά στη σελίδα αυτή) την ενότητα "Ανακοινώσεις".

 

 

 

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.