Είσοδος

Συναρτησιακή Ανάλυση

Γενικά στοιχεία

 

 
Ύλη

Τοπολογικοί Γραμμικοί χώροι

Θεωρήματα Hahn-Banach

 Ασθενείς τοπολογίες

Aνακλαστικοί  και οποιόμορφα κυρτοί χώροι χώροι Banach

Εφαρμογές του Θ. Baire

Πηλίκα 

Μελέτη χώρων L^p

Θ. Krein -Millman 

 

 

Διδάσκοντες


Σπυρίδων Αργυρός - Γεώργιος Σμυρλής


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.