Είσοδος

Μηχανική Μάθηση

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Αλλαγή Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του Μαθήματος

Απο το τρέχον ακαδημαΪκό έτος το υλικό των διαλέξεων και του εργαστηρίου, οι ανακοινώσεις και οι εργασίες του μαθήματος της Μηχανικής Μάθησης θα υποστηρίζονται απκλειστικά από την σύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης “AILS Eclass”.
Το AILS Eclass είναι βασισμένο στο open source λογισμικό Open Eclass του ΕΚΠΑ.

Οδηγίες

Μεταβείτε στο https://eclass.ails.ece.ntua.gr/.
Συνδεθείτε μέσω της κεντρικής υπηρεσίας πιστοποίησης του ΕΜΠ, δηλαδή με το username και password σας όπως συνδέεστε στο central και στο mycourses.
Στο χαρτοφυλάκιό σας (portfolio) επιλέξτε “Εγγραφή σε μάθημα” για τα μαθήματα (του εργαστηρίου AILS) που παρακολουθείτε.

Όλες οι ενημερώσεις, ανακοινώσεις, ασκήσεις κλπ θα στέλνονται πλέον μόνο στο eclass και όχι στο mycourses. Δεν προβλέπεται σύντομα στο μάθημα κάποια παράδοση άσκησης και γενικώς deadline οπότε υπάρχει χρόνος για μια ομαλή μετάβαση στη νέα πλατφόρμα.
Ωστόσο, προκειμένου να λαμβάνετε έγκαιρα όλα τα νέα του μαθήματος, σας συνιστούμε να συνδεθείτε στο eclass το συντομότερο. Θα μιλήσουμε σχετικά και στο μάθημα και τα εργαστήρια.

Όλο το υλικό του μαθήματος, διαλέξεις, εργαστήριο, κ.α,  έχει ήδη αναρτηθεί στην ενότητα “‘Εγγραφα” του μαθήματος στο Eclass πλέον.

Σύντομα το μάθημα θα είναι διαθέσιμο και στο app της εφαρμογής Eclass για Android και iOS.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.