Είσοδος

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υπογείων ΄Εργων

Γενικά στοιχεία

 

 
Μεταφορά στην παρακάτω ιστοσελίδα

Μεταπτυχιακό μάθημα των εξής ΔΠΜΣ του ΕΜΠ: 

    1.  Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων (ΣΚΥΕ)

    2.  Δομοστατικός Σχεδιασμός & Ανάλυση των Κατασκευών (ΔΣΑΚ)

Διδάσκων: Μ. Καββαδάς, Καθηγητής ΕΜΠ (email : kavvadas@central.ntua.gr )

 

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος βρίσκεται στην ιστοσελίδα:  http://mycourses.ntua.gr/announcements/announcements.php?cidReq=PSTGR1002

.

 

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.