Είσοδος

Υδρομετεωρολογία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Δείτε τις αναλυτικές ιστοσελίδες του μαθήματος εδώ.

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται στην τελική εξέταση (συντελεστής βάρους 50%) και στις ασκήσεις και εργασίες που γίνονται στη διάρκεια του εξαμήνου (συντελεστής βάρους 50%).

Διδάσκοντες

Δημήτρης Κουτσογιάννης, Νίκος Μαμάσης, Ευάγγελος Μπαλτάς

Βοηθοί

Παναγιώτης Δημητριάδης, Γιάννης Μαρκόνης


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.