Είσοδος

Βελτιστοποίηση Συστημάτων Υδατικών Πόρων - Υδροπληροφορική

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εξετάζονται οι κυριότερες εφαρμογές υδροπληροφορικής, εστιάζοντας σε σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης συστημάτων, προσομοίωσης και βελτιστοποίησης, με έμφαση σε προβλήματα υδατικών πόρων, τόσο σε αστική κλίμακα, όσο και σε κλίμακα λεκάνης απορροής. Ακόμη, εξετάζεται το πλαίσιο χειρισμού των προβλημάτων βαθμονόμησης και εκτίμησης της αβεβαιότητας συστημάτων υδατικών πόρων, και επισκοπούνται τεχνικές αιχμής από το χώρο της υδροπληροφορικής, όπως νευρωνικά δίκτυα, ασαφής λογική, ευφυείς πράκτορες, υποκατάστατα μοντέλα, εξόρυξη δεδομένων κτλ. Παράλληλα, υπενθυμίζονται βασικές αρχές προγραμματισμού και αναπτύσσονται εφαρμογές των παραπάνω προβλημάτων σε προγραμματιστικό περιβάλλον.

Βιβλιογραφία

Abrahart, See, Solomatine (eds). Practical Hydroinformatics: Computational Intelligence and Technological Developments in Water Applications, Springer, 506p, ISBN: 978-3-540-79880-4, 2008.
Biswas, A. K., Systems Approach to Water Management, McGraw-Hill, New York, 1976.
Grigg, N. S., Water Resources Management, McGraw-Hill, New York, 1996.
Klir, G., and B. Yuan (1995) Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications, Prentice Hall
Loucks, D. P. and E. van Beek, Water Resources Systems Planning and Management - An Introduction to Methods, Models and Applications, UNESCO Publishing, 2005.
Mays, L. W., and Y.-K. Tung, Hydrosystems Engineering and Management McGraw-Hill, New York, 1992.
Mays, L. W., and Y.-K. Tung, Systems analysis, in Water Resources Handbook, edited by L. W. Mays, McGraw-Hill, New York, 1996.
Michalewitz, Z., Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs, Springer, Berlin, Germany (1992)
Winston, W, L., Operations Research, Applications and Algorithms, 3rd ed., Duxbury, Belmont, 1994.
Winston, W, L., and S. C. Albright, Practical Management Science, Spreadsheet modeling and Applications, Duxbury, Belmont, 1997.
Witten, I., E. Frank and M. Hall (2011) Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques (Third Edition). Morgan Kaufmann, 629 pages, ISBN 978-0-12-374856-0
Λυκοθανάσης, Σ. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Παν/μιο Πάτρας (http://edu.eap.gr/pli/pli31/docs/GAs_introduction.pdf)

Serena H. Chen, Anthony J. Jakeman, John P. Norton (2008). Artificial Intelligence techniques: An introduction to their use for modelling environmental systems (pdf)Διδάσκοντες

Χρήστος Μακρόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ (cmakro@mail.ntua.gr)

Ανδρέας Ευστρατιάδης, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ (andreas@itia.ntua.gr)

Γιάννης Τσουκαλάς, Δρ. ΕΜΠ (jtsoukalas@hotmail.com)

Παναγιώτης Κοσσιέρης, Δρ. ΕΜΠ (pankoss@hotmail.com)

Γιώργος Μωραίτης, Υποψ. Δρ. ΕΜΠ (georgemoraitis.gm@gmail.com)

Λοιπές Πληροφορίες

Recordings:

Μάθημα ANΝ

Μάθημα Data Mining 

Εγκατάσταση λογισμικού MATLAB

Στα πλαίσια του μαθήματος, θα γίνει χρήση του λογισμικού MATLAB για την ανάπτυξη αλγορίθμων. Για όσους δεν έχουν ήδη εγκατεστημένη κάποια έκδοση MATLAB στον προσωπικό τους υπολογιστή, το ΕΜΠ προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν χρήσης του λογισμικού και των εργαλειοθηκών του MATLAB. Προϋπόθεση για την άδεια χρήσης είναι οι χρήστες να έχουν ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό τύπου @central.ntua.gr. Οι φοιτητές μπορούν να εγκαταστήσουν στους προσωπικούς τους υπολογιστές την έκδοση MATLAB 2018a ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στο: http://www.central.ntua.gr/matlab/.

Δεδομένου ότι πρόκειται για υπολογιστές εκτός του δικτύου ΕΜΠ, για να ενεργοποιηθεί κάθε φορά η άδεια χρήσης, πρέπει να γίνεται πρώτα σύνδεση μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) στο ΕΜΠ. Το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση του σχετικού λογισμικού (για  διαφορετικά λειτουργικά συστήματα) μέσα από το: http://www.noc.ntua.gr/help/VPN.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.