Είσοδος

Θερμοϋδραυλικη Ανάλυση Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην ανάλυση της απαγωγής της θερμότητας σε πυρηνικούς αντιδραστήρες και στη μοντελοποίηση των σχετικών μηχανισμών θερμοϋδραυλικής. Πραγματοποιείται επίσης επισκόπηση των βασικών στοιχείων της θεωρίας της πυρηνικής σχάσης και της θεωρίας αντιδραστήρων και παρουσιάζονται βασικές αρχές πυρηνικής ασφάλειας και σχεδιασμού πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος, κυρίως σε σχέση με τα θερμοϋδραυλικά τους χαρακτηριστικά.

 

Ύλη

Εισαγωγή στην παραγωγή ενέργειας σε πυρηνικούς αντιδραστήρες

Επισκόπηση βασικής θεωρίας σχάσης και πυρηνικών αντιδραστήρων

Στοιχεία θερμοδυναμικού κύκλου παραγωγής ενέργειας

Παραγωγή και κατανομή ισχύος στον πυρήνα

Θερμική ανάλυση ράβδων καυσίμου

Μεταφοράς θερμότητας στο ψυκτικό

Μεταφορά θερμότητας με αλλαγή φάσης

Εξισώσεις μεταφοράς θερμότητας και μάζας

Αρχές θερμικού σχεδιασμού πυρηνικού αντιδραστήρα 

Αρχές πυρηνικής ασφάλειας


Βιβλιογραφία

Κύριο βιβλίο μαθήματος: 

1.   Lamarsh, J. R., Baratta, A. J. Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία, Επιμ. Ν. Π. Πετρόπουλος, Εκδ. Τζιόλα (2019)

 

Άλλες πηγές:

2. Απαγωγή θερμότητας από τον πυρήνα πυρηνικών αντιδραστήρων, Σ. Ε. Σιμόπουλος, ΕΜΠ Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας (1983)

3. Πυρηνική τεχνολογία, Μ. Γ. Αγγελόπουλος, ΕΜΠ (1983).

4. Todreas, N. E., Kazimi, M. S., Nuclear Systems, Vol. I, Thermal Hydraulics Fundamentals, 2nd edition(2012)

5. Knief, R. A., Nuclear Engineering: Theory and Technology of Commercial Nuclear Power, 2nd edition (2019)

 

Mέθοδοι αξιολόγησης

Εργασία/ες και παρουσίαση: 30-50%

Τελική Εξέταση: 50-70%

 

Διδάσκοντες

Δημήτρης Μητράκος, Επικ. Καθηγητής (210 772 2940, dmitrakos@mail.ntua.gr)

 

Βοηθοί

κα Ηλέκτρα Πουλοπούλου,  Διπλωματούχος Μηχανολόγος ΕΜΠ,  Υ.Δ. Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας (+302107721510, eleprc@mail.ntua.gr )


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.