Είσοδος

Διαγνωστική Στροβιλοκινητήρων

Γενικά στοιχεία

 

 
Ύλη

Η ανάγκη και η σημασία της παρακολούθησης λειτουργίας αεροπορικών κινητήρων. Σύνδεση με διαδικασίες υπό συνθήκη συντήρησης. Μετρούμενα μεγέθη, μετρητικές διατάξεις, διαδικασίες συλλογής μετρήσεων για επόπτευση λειτουργίας. Συστήματα και μέθοδοι για εκτίμηση κατάστασης και διάγνωση  δυσλειτουργιών. Μέθοδοι ανάλυσης διέλευσης αερίου: μέθοδοι άμεσης σύγκρισης, εκτίμησης, γραμμικές, μη γραμμικές. Τεχνικές προβολής. Χρήση μετρήσεων ταχείας απόκρισης (κραδασμοί, ήχος). Άλλες μέθοδοι, Στοιχεία μεθόδων εκτίμησης διάρκειας ζωής εξαρτημάτων. Αξιοποίηση δεδομένων, χρησιμοποίηση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης. Δοκιμαστήρια κινητήρων, διαδικασίες δοκιμής, αναγωγής παραμέτρων λειτουργίας. Χρήση Η/Υ για υποστήριξη διαδικασιών παρακολούθησης.

Διδάσκοντες: Κ. Μαθιουδάκης, Ν.Αρετάκης

Διεξαγωγή Μαθήματος/Εξεταστικό

Το μάθημα διεξάγεται μέσω παραδόσεων από πίνακος, που καλύπτουν τόσο τη θεωρία του όσο και παραδείγματα αριθμητικών υπολογισμών.
Υποστηρίζεται απο ιστότοπο που περιέχει υποστηρικτικό υλικο, ανακοινώσεις κ.α. Οι εγγραφόμενοι στο μάθημα αποκτούν πρόσβαση στον ιστότοπο κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες.
 
Οι υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων έχουν ως ακολούθως:
Οι σπουδαστές οφείλουν να εκπονήσουν θέμα που αποτελείται από τα εξής μέρη: (α) δεκάλεπτη περίπου παρουσίαση στην τάξη, ενός βοηθητικού συστήματος αεροπορικού κινητήρα που επιλέγουν, (β) συγγραφή σχετικής τεχνικής έκθεσης.
Το μάθημα περιλαμβάνει μια εργαστηριακή άσκηση, υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες. Οι σπουδαστές στα πλαίσια της εργαστηριακής άσκησης εκπαιδεύονται στην εκμάθηση του λογισμικού προσομοίωσης κινητήρων PROOSIS, ενώ καλούνται να δημιουργήσουν το υπολογιστικό μοντέλο ενός αεροπορικού κινητήρα ο οποίος θα τους ανατεθεί.
Η εκπόνηση του θέματος και η εργαστηριακή άσκηση είναι υποχρεωτικά για κάθε συμμετέχοντα (εάν δεν εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις αυτές δεν μπορεί να κατατεθεί προβιβάσιμος βαθμός στη Γραμματεία Μηχανολόγων, έστω και αν ο ενδιαφερόμενος συμμετάσχει στις εξετάσεις του μαθήματος).
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από συνυπολογισμό του βαθμού στην εξέταση του μαθήματος (70%) και των βαθμών του θέματος και της άσκησης (30%)
Σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο δεν χρειάζεται να επαναλάβουν το θέμα και την εργαστηριακή άσκηση.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.