Είσοδος

Τηλεφωνία IP

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό θα μελετήσετε τις υπηρεσίες και την υποδομή για επικοινωνία φωνής μέσω του Δημόσιου Τηλεφωνικού Δίκτυου.

Το μάθημα περιλαμβάνει δύο μέρη
α. Τη θεωρία τηλεφωνικής κίνησης
β. Το τηλεφωνικό δίκτυο και τις υπηρεσίες που παρέχει

Ύλη

Θεωρία τηλεφωνικής κίνησης. Βασικές έννοιες. Τηλεφωνικά κέντρα. Δομή. Συμφόρηση. Θεωρία τηλεφωνικής κίνησης. Εrlang. Μέτρα συμφόρησης. Το μαθηματικό υπόβαθρο. Εισαγωγή στις στοχαστικές ανελίξεις. Διαδικασία Poisson. Διαδικασία γεννήσεων-θανάτων, γενική λύση. Συστήματα πλήρους προσιτότητας με απώλειες. Συστήματα Erlang, Poisson, Engest, Bernoulli. Υπερροϊκή και μεταφερόμενη κίνηση. Ισοδύναμη τυχαία μέθοδος. Αναμονητικά συστήματα. Συστήματα Erlang και Engest.

Το τηλεφωνικό δίκτυο. Συνδρομητικός βρόχος. Ακραίο δίκτυο. Τηλεφωνική συσκευή. Αριθμοδότηση. Τεχνικές μεταγωγής. Διακόπτες πολλών βαθμίδων. Διακόπτες χωρίς αποκλεισμό. Θεώρημα Clos. Ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα. Κέντρα ενταμιευμένου προγράμματος. Συγχρονισμός. Σηματοδοσία Νο 7. Ψηφιακό δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών (ISDN). Διαρθρώσεις και σημεία αναφοράς. Λειτουργικές ομάδες. Σηματοδοσία DSS.1 και ISUP. Φέρουσες υπηρεσίες, τηλε-υπηρεσίες, συμπληρωματικές υπηρεσίες. Νοήμον δίκτυο (ΙΝ). Ψηφιακός συνδρομητικός βρόχος (DSL). Τηλεφωνία στο διαδίκτυο (VoIP). Ψηφιακός ήχος και κωδικοποίηση. Πρωτόκολλα μεταφοράς RTP, RTCP. Ποιότητα υπηρεσίας QoS. Πρωτόκολλα σηματοδοσίας, SIP, H.323, MGCP/MEGACO.

Εργαστήριο

Τέσσερεις εργαστηριακές ασκήσεις για συστήματα τηλεφωνίας VoIP στο εργαστήριο (PC Lab) και εξέταση μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων.

Mέθοδοι αξιολόγησης

Γραπτές εξετάσεις, 1 ώρα για κάθε μέρος. Η τελική βαθμολογία στο μάθημα, με την προϋπόθεση ότι ο βαθμός του γραπτού είναι προβιβάσιμος, θα προκύψει ως εξής:

Τελικός βαθμός = Βαθμός εργαστηρίου + 70% Χ Βαθμός γραπτού

διαφορετικά, ο τελικός βαθμός θα ισούται με αυτόν του γραπτού.

Ο μέγιστος βαθμός εργαστηρίου θα είναι 3 (τρία) αν κάποιος προσέλθει σε όλες τις ασκήσεις, παραδώσει ορθές αναφορές και απαντήσει σωστά κατά την εξέταση. Θα προκύψει κατά το 75% από τις ασκήσεις και κατά το 25% από την εξέταση. Για κάθε απουσία θα υπάρχει μείωση του μεγίστου κατά μισή μονάδα. Καθυστέρηση προσέλευσης πέραν των 30 λεπτών ισοδυναμεί με απουσία.

Το εργαστήριο είναι υποχρεωτικό για όλους τους εγγεγραμμένους στο μάθημα.

Διδάσκοντες

Ευστάθιος Συκάς
email: sykas@cn.ntua.gr
Τηλ.:
210 772 2528

Έγγραφα

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα, τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις διαφένειες των παραδόσεων στην ιστοθέση https://courses.cn.ntua.gr


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.