Είσοδος

Το Λιμενικό Σύστημα

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Mάθημα του ΔΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων" για την ειδίκευση Γ΄: Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης και Λιμένων

Ύλη

Εισαγωγή στην έννοια του συστήματος λιμένων. Λιμενικός σχεδιασμός σε επίπεδο χώρας: Ανάγκη για εθνική λιμενική πολιτική. Καθορισμός ρόλων στους λιμένες. Αναπτυξιακό σχέδιο λιμένα. Αρχές λιμενικού σχεδιασμού. Προβλέψεις εμπορευματικών ροών ανά είδος και προέλευση/προορισμό. Παραγωγικότητα λιμένα. Πλαίσιο έργων ανάπτυξης λιμένα: Γενική διάταξη εξωτερικών και εσωτερικών λιμενικών έργων. Είσοδος λιμένα και περιοχή ελιγμών στη λιμενολεκάνη. Εξοπλισμός κρηπιδωμάτων και συντήρηση λιμενικών έργων. Ναυσιπλοΐα και θαλάσσια σήμανση. Λιμενικές λειτουργίες και διαρρύθμιση χερσαίων χώρων σε λιμενικές εγκαταστάσεις: Διακίνηση γενικού φορτίου, Σταθμός εμπορευματοκιβωτίων, Διακίνηση με το σύστημα Ro-Ro, Σταθμός πολλαπλών χρήσεων, Εγκαταστάσεις χύδην ξηρού και υγρού φορτίου, Λιμένες αλιείας.

Βιβλιογραφία

Μέμος, Κ., 2013. Λιμενικά Συστήματα. Ε.Μ.Π..

Μέμος, Κ., 2013. Εισαγωγή στα λιμενικά έργα. Εκδόσεις Συμμετρία.

Agerschou, H. (2004). Planning and design of ports and marine terminals, 2nd ed. London: Thomas Telford.

Tsinker, G. (2004). Port engineering. Hoboken, N.J.: Wiley.

Pinder, D. and Slack, B. (2012). Shipping and ports in the twenty-first century. London: Routledge.

Geerlings, H., Kuipers, B. and Zuidwijk, R. (2020). Ports and networks. London: Routledge.

 

UNCTAD (1985). Port Development: A Handbook for Planners in Developing Countries

Εργασίες

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές θα δοθεί ένα θέμα χωροταξικού σχεδιασμού λιμένα, το οποίο θα παραδώσουν και θα παρουσιάσουν στο τέλος του εξαμήνου.

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση (70%) και την παράδοση - παρουσίαση του θέματος (30%).

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Μέμος, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ, (συντονιστής μαθήματος) e-mail: cmemos@mail.ntua.gr

Βασιλική Τσουκαλά, Καθηγήτρια ΕΜΠ email: tsoukala@mail.ntua.gr

 

Νικόλαος Μαρτζίκος, Υπ. Διδάκτορας ΕΜΠ,  (επικουρικό διδακτικό προσωπικό) e-mail: nmarz83@hotmail.com

Πρόγραμμα

Το Λιμενικό Σύστημα

ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Ειδίκευση Γ΄: Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης και Λιμένων

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21, Τετάρτη 1545-1830

 


ΡΟΗ ΥΛΗΣ

1.                 Τετ 7/10/2020

 

Εισαγωγή στην έννοια του συστήματος λιμένων. Λιμενικός σχεδιασμός σε επίπεδο χώρας:  Ανάγκη για εθνική λιμενική πολιτική. Καθορισμός ρόλων στους λιμένες. Αναπτυξιακό σχέδιο λιμένα.                           

2.                 Τετ 14/10/2020

 

Αρχές λιμενικού σχεδιασμού. Προβλέψεις εμπορευματικών ροών ανά είδος και προέλευση / προορισμό. Παραγωγικότητα λιμένα.                         

3.                 Τετ 21/10/2020

           

Πλαίσιο έργων ανάπτυξης λιμένα: Γενική διάταξη εξωτερικών και εσωτερικών λιμενικών έργων.  Είσοδος λιμένα και περιοχή ελιγμών στη λιμενολεκάνη. Χερσαίες συνδέσεις.                                                     

4.                 Τετ 4/11/2020

           

Εξοπλισμός κρηπιδωμάτων και συντήρηση λιμενικών έργων. Ναυσιπλοΐα και θαλάσσια σήμανση. Λιμενικές λειτουργίες και εξέλιξη λιμένων.                                

5.                 Τετ 11/11/2020

             

Διακίνηση γενικού φορτίου (I)                                   

6.                 Τετ 18/11/2020

              

Διακίνηση γενικού φορτίου (II)                                 

7.                 Τετ 25/11/2020

             

Παράδοση θέματος στους φοιτητές. Σταθμός εμπορευματοκιβωτίων (I).                                                

8.                 Τετ 2/12/2020

             

Σταθμός εμπορευματοκιβωτίων (II).                         

9.                 Τετ 9/12/2020

 

Διακίνηση με το σύστημα Ro-Ro.  Σταθμός πολλαπλών χρήσεων.                                                                      

10.              Τετ 16/12/2020

             

Εγκαταστάσεις υγρού και ξηρού χύδην φορτίου.       

11.              Τετ 23/12/2020

             

Διόρθωση Θέματος.                                                                                                             

12.              Τετ 13/1/2021

 

Λιμένες αλιείας.                                                      

13.              Τετ 20/1/2021*

             

Παρουσίαση θέματος.                

(# εβδομάδα αναπλήρωσης μαθημάτων)

                            

Ώρες Φοιτητών

Νικόλαος Μαρτζίκος (Ε.Λ.Ε. Γραφείο 009)

Τετάρτη: 13.00-14.00 & Παρασκευή: 13.00-14.00

κατόπιν συνεννόησης τηλεφωνικά 2107722373 ή με email: nmarz83@hotmail.com


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.