mycourses .ntua.gr
Εισαγωγή στην Πληροφορική

Ανακοινώσεις

2021-2022: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HELIOS
14.9.2021

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (6211) ΣΑΤΜ-ΜΓ

Από το ακ.έτος 2021-2022 ο δικτυακός τόπος του μαθήματος μεταφέρεται στο νέο σύστημα HELIOS του ΕΜΠ. Μπορείτε να δείτε τη νέα ιστοσελίδα εδώ. Η σελίδα στο mycourses δεν ενημερώνεται και δεν επιτρέπει την εγγραφή σπουδαστών.

Προκειμένου να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και να έχετε πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος, πρέπει να εγγραφείτε (enrol) στο μάθημα στη νέα υπηρεσία HELIOS με χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η "εγγραφή" σε μαθήματα στο HELIOS εξυπηρετεί μόνο την παροχή πρόσβασης στην υπηρεσία και δεν αντικαθιστά την υποχρέωσή σας να εγγράφεστε κάθε εξάμηνο στα μαθήματα στη γραμματεία, τηρώντας τους ισχύοντες κανόνες και περιορισμούς σχετικά με τις εγγραφές.

Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσετε να εξεταστείτε και να καταχωρηθεί ο βαθμός σας, πρέπει να έχετε εγγραφεί στο μάθημα στη γραμματεία. Η συμμετοχή σε εξετάσεις χωρίς να είστε εγγεγραμμένοι στο μάθημα στη γραμματεία, θεωρείται ως μη γενόμενη και τα γραπτά δεν διορθώνονται.

Κανονική εξέταση 2020-2021
8.2.2021

Κανονική εξέταση 2020-2021 στο μάθημα "Εισαγωγή στην Πληροφορική" ΣΑΤΜ
9.2.2021 ώρα 12:30, Microsoft Teams

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει εξ' αποστάσεως μέσω του περιβάλλοντος Microsoft Teams. Είναι υποχρεωτικό να έχει γίνει εγγραφή στην ομάδα του μαθήματος (atw2vql). Με δεδομένο ότι έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την εγγραφή από την αρχή του εξαμήνου, καθώς και ότι ενδέχεται να παρατηρηθούν προβλήματα σε όσους επιχειρήσουν εγγραφή την τελευταία στιγμή, διευκρινίζεται ότι για τεχνικούς λόγους που δεν αφορούν τους διδάσκοντες, δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν τέτοια προβλήματα και η συμμετοχή στην εξέταση δεν θα είναι δυνατή σε όσους δεν εγγραφούν, για οποιοδήποτε λόγο, στην ομάδα του μαθήματος στο Teams, γεγονός που θα έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή του εξαμήνου.

Τα θέματα θα αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, διάρκειας 30', καθώς και από 1-2 προγράμματα που θα πρέπει να γράψετε στο προγραμματιστικό περιβάλλον Dev C++ (ή αντίστοιχο) που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας και να τα μεταφέρετε με copy-paste (αντιγραφή-επικόλληση) στη θυρίδα υποβολής, διάρκειας 45'. Η βαθμολογία θα προκύψει κατά 50% από τις εργασίες που έχουν υποβληθεί και κατά 50% από την online εξέταση. Η βαθμολογία των εργασιών που έχουν υποβληθεί θα κρατηθεί για την επαναληπτική εξέταση, όχι όμως για μελλοντικά έτη.

Online εξέταση

Την Τρίτη 9.2.2021 μετά τις 12:00 θα ανακοινωθούν στο κανάλι "General" οι σύνδεσμοι και αναλυτικές οδηγίες για την πρόσβαση στην εξέταση. Ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Είναι υποχρεωτική η χρήση του λογαριασμού χρήστη του ΕΜΠ. Φροντίστε να έχετε πρόχειρα τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού (rsXXXXX@ntua.gr και όχι rsXXXXX@mail.ntua.gr κλπ) τα οποία θα χρησιμοποιήσετε για είσοδο.
  • Θα υπάρξει σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη στο Teams των συμμετεχόντων στην εξέταση, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έγινε στις διαλέξεις και τα εργαστήρια. Για λόγους περιορισμών του Teams, θα δοθούν σύνδεσμοι για 2 ή 3 τηλεδιασκέψεις. Δεν θα γίνουν δεκτές υποβολές από σπουδαστές που δεν εμφανίστηκαν στην τηλεδιάσκεψη.
  • Η τηλεδιάσκεψη που αναφέρεται παραπάνω, στοχεύει στην καταγραφή παρουσιών και μόνο. Δεν θα γίνει χρήση κάμερας, οι σπουδαστές πρέπει να έχουν πάντα κλειστές κάμερες και μικρόφωνα.
  • Για κάθε τύπου ερώτηση ή επικοινωνία, θα χρησιμοποιηθεί το κανάλι chat του Teams και όχι τα mail των διδασκόντων, τα οποία δεν θα διαβάζονται κατά την εξέταση.
  • Η ευθύνη για την τήρηση των κανόνων ακεραιότητας της εξέτασης ανήκει στον καθένα συμμετέχοντα ξεχωριστά. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται ψηφιακά εργαλεία εντοπισμού ομοιότητας σε υποβολές, τόσο στο θέμα της εξέτασης, όσο και στις εργασίες που έχουν υποβληθεί.
  • Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης στο διαδίκτυο ή της υπηρεσίας Microsoft Teams αμέσως πριν, ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης, πρέπει να σταλεί άμεσα μήνυμα SMS στον αριθμό 6944332281, με το εξής περιεχόμενο: ΑΜ, επώνυμο, όνομα, κωδ.σφάλματος ως ακολούθως:
  • 1: διακοπή της σύνδεσης στο διαδίκτυο
  • 2: διακοπή της υπηρεσίας ερωτηματολογίου (forms)
  • 3: άλλο (πχ διακοπή ρεύματος)

Παράδειγμα: 06112345 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 3

Τα μηνύματα SMS θα γίνονται δεκτά μέχρι τις 14:00 της 9.2.2021.

Αν η σύνδεση δεν αποκατασταθεί μέχρι τη λήξη της εξέτασης, για τους σπουδαστές που θα αντιμετωπίσουν τέτοιο πρόβλημα και θα έχουν στείλει μήνυμα, θα ανακοινωθεί ημερομηνία και ώρα προφορικής εξέτασης με θέματα αντίστοιχης δυσκολίας.

Ορθή επανάληψη: βαρύτητες
8.2.2021

Αποκαθίσταται λάθος στην αναφορά βαρυτήτων στην πρωινή ανακοίνωση:

- Η βαρύτητα της δικτυακής εξέτασης είναι 60%

- Η βαρύτητα των εργασιών είναι 40%

Για τους διδάσκοντες

Παράταση έκτης άσκησης γα 7/1/2021
23.12.2020

Η έκτη σειρά έχει παραταθεί για 7/1/2021.

Καλά Χρίστουγεννα και καλή Χρονιά

 

Αναπλήρωση εργαστηρίου 4.12.2020
7.12.2020

Σχετικά με το εργαστήριο της Παρασκευής 4.12.2020 που δεν πραγματοποιήθηκε: θα βρείτε στο Teams του μαθήματος (κανάλι "Εργαστήρια") ένα video με την κατασκευή προγράμματος με πίνακες. Καλείστε να το μελετήσετε καθένας μόνος του και να ασχοληθείτε με την εξάσκηση που προτείνει στο τέλος.

Στο εργαστήριο της επόμενης Παρασκευής δεν θα γίνει παρουσίαση επίλυσης άσκησης, αλλά θα ασχοληθούμε με τις απορίες και τις προτάσεις σας για το ζητούμενο θέμα εξάσκησης. Οσοι έχετε απορίες ή ιδέες για την επίλυση, παρακαλείστε να τις στείλετε με μήνυμα στο Teams προς τον κ. Βεσκούκη. Παρακαλείστε μόνο στο Teams και πουθενά αλλού! 

Τέταρτη Άσκηση Προθεσμία Τετάρτη 2/12/2020
25.11.2020
'Eχει αναρτηθεί η τέταρτη άσκηση στo MS teams. Προθεσμία η Τεάρτη  16/11/2020 και ώρα 23:59. 
Τρίτη Άσκηση Προθεσμία 16/11/2020
10.11.2020
'Eχει αναρτηθεί η δεύτερη άσκηση στo MS teams. Προθεσμία 16/11/2020 και ώρα 23:59. 

Αξιολόγηση Φοιτητων Παλαιών Εξαμήνων
5.11.2020

Οι φοιτητές παλαιών εξαμήνων που χρωστούν το μάθημα αξιολογούνται με το ίδιο τρόπο με τους νέους φοιτητες. Άρα παραδίνουν τις ίδιες εργασίες στις ίδιες προθέσμίες. 

 

Δεύτερη Άσκηση Προθεσμία 9/11/2020
3.11.2020
Έχει αναρτηθεί η δεύτερη άσκηση στo MS teams. Προθεσμία 9/11/2020 και ώρα 23:59. 
Επικοινωνία με διδάσκοντες
26.10.2020

Οπως έχει ανακοινωθεί από την πρώτη στιγμή, δεν μπορείτε να στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους διδάσκοντες, οι οποίοι δεν μπορούν να απαντούν δεκάδες μηνύματα με το ίδιο ερώτημα. 

Για το σκοπό αυτό, έχει ανακοινωθεί ότι θα χρησιμοποιείται ο χώρος του MS Teams. Οπότε, οι έχοντες ερωτήσεις είτε για το αντικείμενο μιας εργασίας, είτε για τα διαδικαστικά, τη διαδικασία υποβολής, το τι βλέπουν και τι δεν τους εμφανίζει το Teams κλπ, παρακαλούνται να τις αναρτούν εκεί και να μην στέλνουν προσωπικά μηνύματα τα οποία δεν θα απαντηθούν. 

Σας υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι δεν είναι δυνατόν με δική μας παρέμβαση στο Teams (ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο) αυτό να συμπεριφέρεται σωστά και να σας εμφανίζει αυτά που πρέπει, όταν πρέπει κλπ. Οπότε οι σχετικές ερωτήσεις προς τους διδάσκοντες δεν έχουν νόημα. Σας προτείνουμε να αναζητήσετε βοήθεια στο delos365.grnet.gr ή σε όποια άλλη πηγή μπορείτε να αναζητήσετε.  

Τέλος, σημειώστε ότι μπορείτε να απευθύνεστε *μόνο* στους διδάσκοντες του μαθήματος που αναφέρει το πρόγραμμα ή που έχετε συναντήσει στις διαλέξεις και τα εργαστήρια.

Ανάθεση Πρώτης Εργασίας
24.10.2020
Έχει αναρτηθει στο MS Teams αναθέσεις εργασιών (assignments) η πρώτη εργασία με ημερομηνία υποβολής 2/11/2020 και ώρα 23:59. 
Διαλέξεις στο MS Teams
17.10.2020

Από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, οι διαλέξεις και τα εργαστήρια θα γίνονται στο MS Teams. Οσοι δεν έχουν κάνει εγγραφή με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στο Teams, πρέπει να το κάνουν άμεσα.

Μπορείτε να μπαίνετε στις διαλέξεις από τις 10:40 ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a46a55615327c4f428fe1360b3a2a74a2%40thread.tacv2/1602926726918?context=%7b%22Tid%22%3a%22075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40%22%2c%22Oid%22%3a%229a8d6c48-030a-4376-9e5a-8bc2352ddfbf%22%7d

Ο σύνδεσμος στο κανάλι των διαλέξεων του μαθήματος είναι ο ακόλουθος: 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a46a55615327c4f428fe1360b3a2a74a2%40thread.tacv2/%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25AD%25CE%25BE%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582?groupId=d32bd7f9-433a-4b8b-b205-d2ce28ff3f66&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

Αν οι σύνδεσμοι δεν λειτουργούν, πρέπει να τους κάνετε copy-paste στο λογισμικό browser που χρησιμοποιείτε.

Για τους διδάσκοντες 

Video με οδηγίες για είσοδο στο Teams
16.10.2020

Μπορείτε να δείτε ένα video στο οποίο είναι καταγεγραμμένη η διαδικασία εισόδου στο MS Teams πατώντας σε αυτό το σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=hZw2utCv68k&t=15s

Θα χρησιμοποιήσετε τον κωδικό ομάδας atw2vql

 

Μάθημα Παρασκευή 16/10/2020 και ωρα 15:00
15.10.2020

Το Μάθημα σήμερα 16/10/2020 θα γίνει στο  MS Teams και όχι στο Webex.

 

 Κωδικός πρόσβασης

atw2vql 

 

Είσοδος στο MS  teams στον σύνδεσμο

 

delos365.grnet.gr

 

 με πρόσβαση από τους κωδικούς της ομάδας σας. Εν συνεχεία επιλογή στο

Πύλη  του  Office 365 και μετά επιλογή του teams

Η ονομασία του μαθήματος είναι

 

IntroCS SATM 2020-2021

 

Μάθημα Δευτλερα 12/10/2020
12.10.2020

Την Δευτ΄ρεα 12/10/2020 το μάθημα θα γίνει και πάλι από τον σύνδεσμο

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m41221eaa0a59406e8669bc9458ec6c03

 

και ώρα 10:45.

 

Μάθημα Παρασκευή 9/10/2020
8.10.2020

 Την Παρασκευή 9/10/2020 και ώρα 15:00 το απόγευμμα θα διεξαχθή το πρώτο μάθημα προγραμματισμού   C++ 

Πάλι η σύνδεση θα γίνει  στο webex στο ίδιο σύνδεσμο με την προηγούμενη φορά

 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=ma6cabd268a62b8e01998083e62915572

κωδικός

 programming

 

Τα λέμε αύριο στις τρεις!

 

Ενεργοποίηση λογαριασμών
6.10.2020

Εχει ξεκινήσει η ενεργοποίηση των ιδρυματικών λογαριασμών. Αφού λάβετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό σας:

1) Μπείτε στο https://my.central.ntua.gr/ για να αλλάξετε το συνθηματικό. ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΚΑΠΟΥ το συνθηματικό σας 

2) Δείτε τις οδηγίες στο http://www.noc.ntua.gr/el/teleteaching-guide και ιδιαίτερα τις "Συχνές ερωτήσεις"

3) Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να λαμβάνετε και να στέλνετε email από το webmail.ntua.gr 

4) Μπείτε στο delos365.grnet.gr για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας στο Microsoft365 ώστε να είστε "ορατοί" και να σας εγγράψουμε στο Teams.

Επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις.

Για τους διδάσκοντες. 

 

Ενεργοποίηση υπηρεσίας e-mail
6.10.2020

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη διεύθυνση rsXXXXX@mail.ntua.gr πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται στην ιστοσελίδα: http://www.noc.ntua.gr/help/E-mail

Η ενεργοποίηση απαιτείται προκειμένου να λαμβάνετε email με ανακοινώσεις κλπ.

 

 

Μάθημα στις 10:45 Δευτέρα 5/10/2020
3.10.2020

Για το πρώτο μάθημα την δευτέρα 5/10/2020 και ώρα 10:45 π.μ, θα χρησιμοποιηθεί το link

https://centralntua.webex.com/webappng/sites/centralntua/meeting/download/0fb4766ee5bc441b8cbb9ba159df2535?siteurl=centralntua&MTID=m0b4581ab70c26ead263a54a09b47ad51

 

Θα εισαγάγετε 

1) Το όνομα σας

2) το εμαιλ σας

3) απο μπείτε είτε από joint from web browser

 είτε θα καταβάσετε την εφαρμογή   webex στο PC σας και θα μπειτε.

 

4) αν ζητηθε΄κωδικός για την συνάντηση είναι 

programming

 

Καλη Πρωτη επικοινωνία

Οι Διδάσκοντες

 

Επικοινωνία και ενημέρωση
2.10.2020

Μέχρι την οριστικοποίηση των εγγραφών των πρωτοετών και τη λειτουργία του Teams, η ενημέρωση θα γίνεται αποκλειστικά μέσω των ανακοινώσεων στο χώρο αυτό. 

Δεν θα υπάρξει δυνατότητα εγγραφής στο μάθημα στο mycourses. Η εγγραφή θα γίνει από τους διδάσκοντες και οταν γίνει θα ενημερωθείτε.

Οι σπουδαστές παλαιοτέρων ετών παρακαλούνται να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό και να παρακολουθούν τα email που φτάνουν σε αυτόν.

Παρακαλείστε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και να μην στέλνετε προσωπικά μηνύματα στους διδάσκοντες. 

Καλώς ορίσατε
1.10.2020
Σας καλοσωρίζουμε στο μάθημα "Εισαγωγή στην Πληροφορική" για το ακ έτος 2020-2021. Το μάθημα θα διεξαχθεί εξ' αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams και άλλων εργαλείων που θα ανακοινώνονται κατά περίπτωση.

Για τη χρήση της πλατφόρμας Microsoft Teams, καθώς και για όλες τις υπηρεσίες Microsoft365 θα χρειαστεί ένας λογαριασμός που θα σας διαθέσει το ΕΜΠ. Ο λογαριασμός αυτός σας προσφέρει μια σειρά υπηρεσίες όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, VPN, άδειες χρήσης λογισμικού, ιστοσελίδες χρηστών κ.ά. Το όνομα χρήστη του ιδρυματικού αυτού λογαριασμού είναι rsXXXXX@ntua.gr (όταν σας ζητείται από εξωτερική υπηρεσία) ή rsXXXXX (όταν σας ζητείται από την υπηρεσία πιστοποίησης του ΕΜΠ), όπου ΧΧΧΧΧ ένας αριθμός. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία θα αποκτήσετε, είναι rsXXXXX@mail.ntua.gr. Μπορείτε να διαβάζετε το mail στη διεύθυνση webmail.ntua.gr.

Εκτός από την πλατφόρμα Microsoft Teams, το ΕΜΠ προσφέρει την πλατφόρμα mycourses.ntua.gr. Για το δικό μας μάθημα, σε αυτή θα αναρτώνται ανακοινώσεις και υλικό. Οι ανακοινώσεις θα στέλνονται αυτόματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (rsXXXXX@mail.ntua.gr). Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, με επιμέλεια των διδασκόντων θα εγγραφείτε και στο mycourses, δηλαδή εσείς δεν θα χρειαστεί να κάνετε τίποτε γι αυτό. Δεν θα δοθεί δυνατότητα εγγραφής στο mycourses με χρήση άλλων προσωπικών λογαριασμών (πχ gmail). Ο ιδρυματικός σας λογαριασμός θα είναι ο *μοναδικός* τρόπος να λαμβάνετε ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα και είναι ευθύνη σας να παρακολουθείτε τα μηνύματα που αποστέλλονται σε αυτόν.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Γραμματεία της Σχολής και οι Καθηγητές σας δεν μπορούν να σας προσφέρουν τεχνική υποστήριξη δια ζώσης ή μέσω email ή chat, για να κάνετε ρυθμίσεις λογαριασμών, προώθησης, εγκαταστάσεις λογισμικών κλπ. Επίσης, τονίζεται ότι δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τους διδάσκοντες μέσω email ή με οποιουδήποτε άλλο μέσο εκτός του mycourses και του Teams και πρέπει να γίνεται με οδηγίες που θα δοθούν σε κατάλληλο χρόνο.

Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση το αργότερο μέχρι το Σάββατο 3.10.2020.

Λόγω των συνεχών εξελίξεων, πιθανόν τεχνικών προβλημάτων κ.ά., σας επισημαίνουμε ότι πρέπει να παρακολουθείτε συνεχώς τις ανακοινώσεις του μαθήματος, οι οποίες θα αναρτώνται στο mycourses. Μέχρι την ενεργοποίηση του ιδρυματικού σας λογαριασμού, θα πρέπει να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα του μαθήματος στο mycourses στη διεύθυνση http://mycourses.ntua.gr/announcements/announcements.php?cidReq=SURVEY1001