Είσοδος

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υπόγειων Έργων

Ανακοινώσεις

 
2020-21: ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ (ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ)
7.6.2021

Η εξέταση του Ιουνίου 2021 θα γίνει την Τετάρτη 9/6/2021  ώρα 8:45 – 11:00 σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων του ΔΠΜΣ. Η εξέταση θα γίνει ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, με ανοικτά βιβλία και λοιπά βοηθήματα της επιλογής των φοιτητών.

Προκειμένου να εξετασθούν, οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι ως χρήστες στην σελίδα mycourses του μαθήματος (ώστε να έχουν πρόσβαση στην σελίδα του μαθήματος). Οσοι φοιτητές του μαθήματος δεν είναι εγγεγραμμένοι στο mycourses του μαθήματος, θα πρέπει να εγγραφούν πριν την ημερομηνία της εξέτασης.

Από τις 8:45πμ, και καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι συνεχώς στον ακόλουθο σύνδεσμο, για ταυτοποίηση και επικοινωνία με τον διδάσκοντα:

https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas

Στις 9:00πμ, θα εμφανισθούν οι εκφωνήσεις της εξέτασης ως ΕΡΓΑΣΙΑ στο Κεφάλαιο ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Οι φοιτητές πρέπει να γράψουν τις απαντήσεις - λύσεις χειρόγραφα σε κοινό χαρτί, και στη συνέχεια να τις σκανάρουν (ή φωτογραφίσουν) σε ένα ενιαίο κείμενο (ZIP, PDF, κλπ όπως γίνεται με την υποβολή λύσεων ασκήσεων) και να τις υποβάλουν ως λύσεις της συγκεκριμένης ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Έως τις 10:15, θα γίνονται δεκτές υποβολές λύσεων στο σύστημα mycourses, με ανοχή έως τις 10:30 (για τυχόν προβλήματα κατά την υποβολή). Στη συνέχεια το σύστημα υποβολών θα κλείσει αυτομάτως. Εάν για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. υπερφόρτωση του συστήματος) δεν καταστεί δυνατή η υποβολή των λύσεων μέσω του mycourses, οι φοιτητές μπορούν να στείλουν τις λύσεις με email στον διδάσκοντα ( kavvadas@central.ntua.gr  ) ΠΡΙΝ την ώρα περάτωσης της εξέτασης (10:30).

Κατά την διάρκεια της εξέτασης ΔΕΝ επιτρέπεται η συνεργασία και η αντιγραφή λύσεων από άλλους φοιτητές ή τρίτα άτομα.

Μ. Καββαδάς

.

 

2020-21: Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις του μαθήματος
28.3.2021

Οι βιντεοσκοπημένες διαλέξεις του μαθήματος υπάρχουν στο κανάλι YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCC3-tGHzgQpSv6sHDYLZGww

.

 

2020-21: ΙΣΤΟ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
3.2.2021

1.  Τρίτη 09 / 02 / 2021, 08:45  - 10:20  &  10:35 - 11:30 :  Εισαγωγή

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas         Βίντεο της διάλεξης:  Μέρος 1Μέρος 2

 

2.  Τρίτη 16 / 02 / 2021:

08:45  - 10:20 :  Κατανομές τάσεων και παραμορφώσεων σε κυκλική σήραγγα

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas          Βίντεο της διάλεξης:  Μέρος 1     

10:35 - 11:30 :   ΑΣΚΗΣΗ 1: Εφαρμογές διάνοιξης σηράγγων (Μετρό Αθηνών)

     Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/dgeorgiou        Σύνδεσμος Παρουσίασης:    Παρουσίαση 

 

3.  Τρίτη 23 / 02 / 2021:

08:45  - 10:20 :  Κατανομές τάσεων και παραμορφώσεων σε κυκλική σήραγγα

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas             Βίντεο της διάλεξης:   Μέρος 2

10:35 - 11:30 :   ΑΣΚΗΣΗ 2α : Καμπύλες σύγκλισης – αποτόνωσης (ελαστικότητα)

     Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/dgeorgiou             Βίντεο της Ασκησης: Elastic Solution of Tunnel Convergence    

 

4.  Τρίτη 02 / 03 / 2021:

08:45  - 10:20 :  Διάνοιξη με τη μέθοδο ΝΑΤΜ : Ανάλυση μέτρων άμεσης υποστήριξης

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas             Βίντεο της διάλεξης:     Μέρος 1

10:35 - 11:30 :   ΑΣΚΗΣΗ 2β : Καμπύλες σύγκλισης – αποτόνωσης (πλαστικότητα)

     Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/dgeorgiou               Βίντεο της Ασκησης: Elasto - plastic solution of tunnel convergence / LDP method

 

5.  Τρίτη 09 / 03 / 2021:

08:45  - 10:20 :  Διάνοιξη με τη μέθοδο ΝΑΤΜ : Ανάλυση μέτρων άμεσης υποστήριξης

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas               Βίντεο της διάλεξης:      Μέρος 2

10:35 - 11:30 :   ΑΣΚΗΣΗ 3: Υποστήριξη σήραγγας με το πρόγραμμα ROCSUPPORT

     Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/dgeorgiou                Βίντεο της Ασκησης: Rocsupport Tutorial

 

6.  Τρίτη 16 / 03 / 2021,  08:45  - 10:20 & 10:35 - 11:30 :  Ευστάθεια του μετώπου εκσκαφής - Μέρος 1

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas               Βίντεο της διάλεξης:   Μέρος 1

 

7.  Τρίτη 23 / 03 / 2021 ,  08:45  - 10:20 & 10:35 - 11:30 :  Ευστάθεια του μετώπου εκσκαφής - Μέρος 2

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas              Βίντεο της διάλεξης:   Μέρος 2

 

8.  Τρίτη 30 / 03 / 2021 ,  08:45  - 10:20 & 10:35 - 11:30 :  2-Δ  Υπολογιστικά προσομοιώματα ανάλυσης σηράγγων - Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas                Βίντεο της διάλεξης:  https://youtu.be/lUbzpCgo98o

 

9.  Τρίτη 06 / 04 / 2021 ,  08:45  - 10:20 & 10:35 - 11:30 :

         ΑΣΚΗΣΗ 5 : PHASE2 - Εφαρμογές Υπολογιστικών Προσομοιωμάτων

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/dgeorgiou                Βίντεο της Ασκησης: RS2 Tutorial - Shallow Tunnel

 

10.  Τρίτη 13 / 04 / 2021 ,  08:45  - 10:20 & 10:35 - 11:30 :

         ΑΣΚΗΣΗ 5 : PHASE2 - Εφαρμογές Υπολογιστικών Προσομοιωμάτων

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/dgeorgiou               Βίντεο της Ασκησης:  RS2 Rocscience Tutorial - Deep Tunnel Excavation

 

11.  Τρίτη 20 / 04 / 2021 ,  08:45  - 10:20 & 10:35 - 11:30 :  Ανάλυση της τελικής επένδυσης σηράγγων

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas               Βίντεο της διάλεξης:    https://youtu.be/ON8i7FGzcC4

     

12.  Τρίτη 11 / 05 / 2021 ,  08:45  - 10:20 & 10:35 - 11:30 :       ΑΣΚΗΣΗ 5 : PHASE2 - Εφαρμογές Υπολογιστικών Προσομοιωμάτων

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/dgeorgiou                 Βίντεο της Ασκησης:  RS2 Tutorial - Twin Tunnel Interaction   

 

13.  Τρίτη 18 / 05 / 2021 ,  08:45  - 10:20 & 10:35 - 11:30 :

         ΑΣΚΗΣΗ 5 : PHASE2 - Εφαρμογές Υπολογιστικών Προσομοιωμάτων

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/dgeorgiou               Βίντεο της Ασκησης:  RS2 Tutorial - Tunnel Final Lining

.

.

 

2020-21: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
1.2.2021

Εναρξη μαθημάτων: Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021

=====================================================

Λόγω των υγειονομικών περιορισμών συγχρωτισμού εκ της πανδημίας COVID-19, το μάθημα θα γίνεται τις ημέρες και ώρες του προγράμματος σπουδών με ηλεκτρονικά μέσα εξ' αποστάσεως (πλατφόρμα Cisco Webex meetings).

Στις "Ανακοινώσεις" (παρακάτω) έχουν αναρτηθεί οι σύνδεσμοι από τους οποίους οι φοιτητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν το κάθε μάθημα εξ΄αποστάσεως, με χρήση υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου (smartphone) στις ώρες του ωρολογίου προγράμματος.

Η διδασκαλία θα είναι αμφίδρομη και οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν ή να απαντούν σε ερωτήσεις, ή ακόμη και να παρουσιάζουν εργασίες τους (κάνοντας share την οθόνη του υπολογιστή τους).

Για τη συμμετοχή χρειάζεται συσκευή (desktop, laptop, tablet ή smartphone) με μικρόφωνο. Η χρήση κάμερας δεν είναι απαραίτητη για τους φοιτητές.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν απενεργοποιημένα το μικρόφωνο και την κάμερά τους όταν παρακολουθούν τον διδάσκοντα, ενώ αυτά θα ενεργοποιούνται μόνον όταν μιλούν οι ίδιοι.

Οι υποβολές λύσεων Ασκήσεων και Εργασιών από τους φοιτητές θα γίνονται κανονικά μέσω του συστήματος mycourses.

.

.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
30.1.2021

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υπογείων Έργων

Μεταπτυχιακό μάθημα των εξής ΔΠΜΣ του ΕΜΠ: 

    1.  Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων (ΣΚΥΕ)

    2.  Δομοστατικός Σχεδιασμός & Ανάλυση των Κατασκευών (ΔΣΑΚ)

Διδάσκων: Μ. Καββαδάς, Καθηγητής ΕΜΠ (email : kavvadas@central.ntua.gr )

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό (διαφάνειες διαλέξεων, εκγωνήσεις και λύσεις Ασκήσεων, κλπ) υπάρχει στα Εργαλεία -> Έγγραφα

Οι εργασίες (Ασκήσεις) των φοιτητών παραδίδονται ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, όπως περιγράφεται στο Εδάφιο Εργαλεία -> Εργασίες

.

.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.