Είσοδος

Ολοκληρωμένο Θέμα Γεωτεχνικού Σχεδιασμού

Ανακοινώσεις

 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ -> ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
8.1.2021

Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος, η Τελική Εξέταση ΔΕΝ θα γίνει την ημέρα που προβλέπει το πρόγραμμα (18 Ιαν) αλλά την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, ώρα 14:30 - 16:30 (εβδομάδα μετά τις εξετάσεις).

Η εξέταση θα είναι προφορική και θα γίνει ηλεκτρονικά, με σύνδεση των φοιτητών (και εξεταστών) στον σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas

Η Εξέταση θα περιλαμβάνει την παρουσίαση του θέματος από κάθε Ομάδα φοιτητών και στη συνέχεια Ερωτήσεις επί του θέματος από τους εξεταστές. Η παρουσίαση κάθε Ομάδας θα έχει διάρκεια περίπου 20-30 λεπτά, και θα γίνει με διαμοιρασμό (sharing) της οθόνης του υπολογιστή κάποιου ή κάποιων από τους φοιτητές της ομάδας. Συνεπώς, για υγειονομικούς λόγους, δεν είναι απαραίτητο όλοι οι φοιτητές της ομάδας να βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω αρχείου Powerpoint, αλλά και προβολής σχεδίων ή άλλων κειμένων της επιλογής των φοιτητών. Στην παρουσίαση θα πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι φοιτητές κάθε ομάδας, έκαστος παρουσιάζοντας τμήμα της δουλειάς της ομάδας. Όλοι οι φοιτητές του μαθήματος θα πρέπει να παρακολουθήσουν την εξέταση όλων των ομάδων, και όχι μόνον την δική τους (για εκπαιδευτικούς λόγους).

Για διευκόλυνση της διαδικασίας, μπορεί η παρουσίαση να βρίσκεται σε ενιαίο αρχείο Powerpoint, που να το ελέγχει ένας φοιτητής της Ομάδας, και οι υπόλοιποι να παρουσιάζουν προφορικά το τμήμα που τους αναλογεί, αναφερόμενοι στο κοινό αρχείο της παρουσίασης. Προφανώς, οποιοσδπήποτε άλλος τρόπος παρουσίασης είναι αποδεκτός. Ο επαγγελματισμός και η αρτιότητα της παρουσίασης θα αποτελέσουν κριτήριο της βαθμολόγησης.

Για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις, οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στους διδάσκοντες.

Μ. Καββαδάς

.

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
9.10.2020

Σε συνέχεια της από 8.10.2020 ανακοίνωσης (στην οποία αναφέρονται τα Θέματα του μαθήματος), όσοι φοιτητές επιλέξουν το μάθημα, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στο παρακάτω αρχείο Επιλογής Θέματος.

https://drive.google.com/file/d/1AEsuqsFdfdhTp3tc4fJuUbV3KJoBu-e7/view?usp=sharing

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο παραπάνω σύνδεσμος δείχνει να μην λειτουργεί, αντιγράψτε τον στον Browser.

 

Για την καλύτερη λειτουργία του μαθήματος, παρακαλούνται οι φοιτητές να έχουν αναλογική κατανομή αριθμού συμμετεχόντων σε κάθε Θέμα.

.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
8.10.2020

Το μάθημα περιλαμβάνει την εκπόνηση ενός Ολοκληρωμένου Θέματος Γεωτεχνικού Έργου από τους φοιτητές (σε ομάδες των 3-4 ατόμων) υπό την επίβλεψη των διδασκόντων.

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εκπόνησης του θέματος υπάρχουν στην Ενότητα "Γενικά Στοιχεία".

 

Τα πιθανά θέματα για το παρόν εξάμηνο υπάρχουν στον επόμενο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/16Eo-wic65tWsyrK8GauNlg53sAz28yYg/view?usp=sharing

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο παραπάνω σύνδεσμος δείχνει να μην λειτουργεί, αντιγράψτε τον στον Browser.

 

Το πρώτο μάθημα του τρέχοντος εξαμήνου θα γίνει εξ αποστάσεως, την ημέρα και ώρα που αναφέρεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής, με σύνδεση των φοιτητών στον ακόλουθο σύνδεσμο webex:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m8ecdafdcc710ff03669c3449b30e0a85

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο παραπάνω σύνδεσμος δείχνει να μην λειτουργεί, αντιγράψτε τον στον Browser.

 

Τα επόμενα μαθήματα θα γίνονται επίσης εξ αποστάσεως, μετά από επικοινωνία των ομάδων με τους διδάσκοντες.

.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.