Είσοδος

Εργαστήριο Κατασκευών - Γεωτεχνικής

Ανακοινώσεις

 
Σύνδεσμος μαθήματος 12/5/2021
12.5.2021

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m90280f10a2a9f2cd7a31fba2ea96e541

Σημειώσεις και ασκήσεις για το Εργαστήριο Γεωτεχνικής βρίσκονται στα έγγραφα και την ιστοσελίδα http://geolab.civil.ntua.gr

 

Σύνδεσμος μαθήματος 21/4/2021
15.4.2021

Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος

Σύνδεσμος μαθήματος 21/4/2021:

https://centralntua.webex.com/centralntua/e.php?MTID=mc90870fc950927890fcf334f509d6f33


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.