Είσοδος

Τεχνικά Υλικά Ι

Ανακοινώσεις

 
Βαθμολόγηση Ατομικής Εργασίας 08
11.5.2021

Έχει αναρτηθεί η βαθμολόγηση της Ατομικής Εργασίας 08-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι - ΔΟΜΗ, στις "διευκρινίσεις" της άσκησης

Βαθμολόγηση Ατομικής Εργασίας 09
11.5.2021

Έχει αναρτηθεί η βαθμολόγηση της Ατομικής Εργασίας 09-Ξύλο, στις "διευκρινίσεις" της άσκησης

Βαθμολόγηση Ατομικής Εργασίας 02
8.5.2021

Έχει αναρτηθεί η βαθμολόγηση της Ατομικής Εργασίας 02-Λίθοι, στις "Λύσεις" της άσκησης

Βαθμολόγηση Ατομικής Εργασίας 03
23.4.2021

Έχει αναρτηθεί η βαθμολόγηση της Ατομικής Εργασίας 03-Κονιάματα, στις "διευκρινίσεις" της άσκησης

Βαθμολόγηση Ατομικής Εργασίας 01
14.4.2021

Έχει αναρτηθεί η βαθμολόγηση της Ατομικής Εργασίας 01-Φυσικές και Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών, στις διευκρινίσεις της άσκησης

Ερωτήσεις - Απορίες
3.3.2021

Στο αρχείο του συνδέσμου αρχειοθετούνται από τους διδάσκοντες όλες οι έγγραφες απορίες - ερωτήσεις, οι οποίες θα απαντώνται κυρίως κατά την παράδοση του μαθήματος:

https://docs.google.com/document/d/1DBNR-o9Ml9tKL6kEXBr8JFG96OJUvZdW1Oieko-X0Z0/edit?usp=sharing

 

Επικοινωνία με Διδάσκοντες
24.2.2021

O Διδάσκων του μαθήματος Μπαδογιάννης Ε., θα βρίσκεται κάθε Δευτέρα 12.45-13.30, στον σύνδεσμο: 

https://centralntua.webex.com/meet/badstrat

O Διδάσκων του μαθήματος Βουγιούκας Ε., θα βρίσκεται κάθε Δευτέρα από 17:00, και μέχρι να έχουν εξυπηρετηθεί όλοι οι φοιτητές, στον σύνδεσμο: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/e.php?MTID=m6f3662c05df9b213555ffbde76d6744f

Μπορείτε να επικοινωνείτε τις ώρες αυτές, για απορίες και για θέματα σχετιζόμενα με το μάθημα Τεχνικά Υλικά Ι.

====================================================================================

Σε ειδικές περιπτώσεις οι ώρες αυτές θα τροποποιούνται, με έγκαιρη ειδοποίηση μέσω ανακοίνωσης μερικές ημέρες πριν.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Έναρξη διαδικτυακής διδασκαλίας μαθήματος
14.2.2021

Το μάθημα θα παραδίδεται διαδικτυακά στις προγραμματισμένες ημέρες και ώρες διδασκαλίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα μαθήματα της ΤΕΤΑΡΤΗΣ και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, να αντιγράψουν στον Browser τους, τους παρακάτω συνδέσμους, αντίστοιχα:

ΤΕΤΑΡΤEΣ        14.45-16.30:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=ma1d2ed0bbba71f69a0bdd9195f775e94

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ  13.45-15.30:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m683027847d9ae911377ec0125d634d4e

 

Διαδραστικός Περιοδικός Πίνακας (στα ελληνικά)
11.5.2020

 https://www.ptable.com/?lang=el


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.