Είσοδος

Διαχείριση Κυκλοφορίας και Οδική Ασφάλεια

Ανακοινώσεις

 
Ημερίδα για Μεταπτυχιακές Σπουδές Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών
15.4.2021

O Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων διοργανώνει τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 18.00 διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Μεταπτυχιακές Σπουδές Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών». Η εκδήλωση περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση 20 προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό από Έλληνες Καθηγητές των αντίστοιχων Πανεπιστημίων.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω Zoom από τον παρακάτω σύνδεσμο (απαιτείται εγγραφή)

https://zoom.us/webinar/register/WN_tkagHLOTSLePjwjeirLiaw

Το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://www.ses.gr/youngengineersevent/

Αποτελέσματα εξετάσεων Φεβρουαρίου 2021
16.2.2021

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Φεβρουαρίου 2021 είναι διαθέσιμα στην επιλογή "Εγγραφα" της ιστοσελίδας του Μαθήματος.

Οσοι/ες επιθυμούν διευκρινίσεις επί της βαθμολογίας τους μπορούν να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο traffic3@central.ntua.gr για να οριστεί τηλε-συνάντηση.

Οδηγίες για τις Γραπτές Τηλε-εξετάσεις
31.1.2021

Οι Οδηγίες για τις Γραπτές Τηλε-εξετάσεις έχουν αναρτηθεί στα Έγγραφα του Μαθήματος. Καλή Επιτυχία.

Μάθημα Σύνοψης και Επανάληψης της Υλης
11.1.2021

Τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί Μάθημα Σύνοψης και Επανάληψης της Ύλης, με το οποίο ολοκληρώνονται τα μαθήματα Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Οδικής Ασφάλειας.

Την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 θα ακολουθήσει σύντομο σεμινάριο με χρήσιμες οδηγίες για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας, τα Μεταπτυχιακά και την Αγορά Εργασίας.

Προφορική Εξέταση
17.12.2020

H Προφορική Εξέταση των τριών Εργασιών του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020, μέσω ατομικών τηλε-διασκέψεων σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στα "Έγγραφα" του μαθήματος.

Ο κάθε σπουδαστής και η κάθε σπουδάστρια πρέπει να συνδέονται ακριβώς την ώρα που αναγράφεται στο πρόγραμμα (ούτε νωρίτερα ούτε αργότερα) στους παρακάτω συνδέσμους, ανάλογα τον/την Διδάσκοντα/ουσα που τους αντιστοιχεί στο πρόγραμμα. Θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης να είναι μόνοι/ες τους μπροστά από τον υπολογιστή τους και να έχουν ανοικτό το μικρόφωνο και την κάμερα.

Γιώργος Γιαννής: https://centralntua.webex.com/meet/geyannis

Δημήτρης Νικολάου: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mf471107f7c84f6bf6e2d89666906407c

Εύα Μιχελαράκη: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb4dea860d45b50172266095fe420ba84

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνείτε και με μήνυμα email με τους/τις Διδάσκοντες/ουσες.

Καλή επιτυχία.

Παράδοση 3ης Εργασίας
16.12.2020

Η παράδοση της 3ης Εργασίας θα πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, με ηλεκτρονική υποβολή ενός αρχείου μορφής pdf, στη διεύθυνση traffic3@central.ntua.gr.

- Η παράδοση είναι ατομική.

- Τόσο το θέμα του μηνύματος όσο και όνομα του αρχείου πρέπει να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες, να αρχίζουν με τη λέξη dkoa2020 και να περιλαμβάνουν τον αριθμό της ομάδας και το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή, π.χ.: dkoa2020-group5-AlphaBeta.xls.

Η Εργασία δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 10 σελίδες.

Νέα Εκφώνηση 3ης Εργασίας
6.12.2020

Στην επιλογή "Έγγραφα" του Μαθήματος είναι διαθέσιμη η νέα εκφώνηση της 3ης Εργασίας, στην οποία προστέθηκαν τα στοιχεία από τις δύο επιπλέον διασταυρώσεις που έγιναν φέτος μετρήσεις. Συγνώμη για την αναστάτωση.

Παράδοση 2ης Εργασίας
19.11.2020

Η παράδοση της 2ης Εργασίας θα πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020, με ηλεκτρονική υποβολή ενός αρχείου μορφής pdf, στη διεύθυνση traffic3@central.ntua.gr.

- Η παράδοση είναι ατομική.

- Τόσο το θέμα του μηνύματος όσο και όνομα του αρχείου πρέπει να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες, να αρχίζουν με τη λέξη dkoa2020 και να περιλαμβάνουν τον αριθμό της ομάδας και το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή, π.χ.: dkoa2020-group5-AlphaBeta.xls.

Η Εργασία δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 10 σελίδες.

Εκφώνηση 2ης Εργασίας
18.11.2020

Η εκφώνηση της 2ης Εργασίας έχει αναρτηθεί στα "Εγγραφα" του μαθήματος.

Διορθώσεις σε τυπογραφικά σφάλματα του Βιβλίου Οδικής Ασφάλειας
10.11.2020

Στην επιλογή "Εγγραφα" έχουν αναρτηθεί οι Διορθώσεις σε τυπογραφικά σφάλματα των Βιβλίων Οδικής Ασφάλειας και Διαχείρισης Κυκλοφορίας

Κεφάλαια Οδικής Ασφάλειας
9.11.2020

Τα Κεφάλαια για την Οδική Ασφάλεια έχουν αναρτηθεί στα "Εγγραφα" του μαθήματος. 

Κεφάλαια Διαχείρισης Κυκλοφορίας
8.11.2020

Τα Κεφάλαια για τη Διαχείριση Κυκλοφορίας έχουν αναρτηθεί στα "Εγγραφα" του μαθήματος. 

Παρουσιάσεις Μαθήματος
6.11.2020

Στην επιλογή "Εγγραφα" αναρτώνται σταδιακά όλες οι παρουσιάσεις του μαθήματος, το περιεχόμενο των οποίων δεν υπάρχει στα βιβλία και στις σημειώσεις, αλλά είναι χρήσιμο και εντός εξεταστέας ύλης.

Παράδοση 1ης Εργασίας - Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
2.11.2020

Η παράδοση της 1ης Εργασίας θα πραγματοποιηθεί έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020, με ηλεκτρονική υποβολή ενός αρχείου μορφής pdf, στη διεύθυνση traffic3@central.ntua.gr.

- Η παράδοση είναι ατομική.

- Τόσο το θέμα του μηνύματος όσο και όνομα του αρχείου πρέπει να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες, να αρχίζουν με τη λέξη dkoa2020 και να περιλαμβάνουν τον αριθμό της ομάδας και το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή, π.χ.: dkoa2020-group5-AlphaBeta.xls.

Η Εργασία δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 10 σελίδες.

Εκφώνηση 1ης Εργασίας
1.11.2020

Η εκφώνηση της 1ης Εργασίας και το Έντυπο Μετρήσεων (σε μορφή Excel), καθώς και οι Ομάδες των Μετρήσεων είναι διαθέσιμα στην επιλογή Έγγραφα.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση τηλε-μαθημάτων
6.10.2020

Τα τηλε-μαθήματα θα πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb4dea860d45b50172266095fe420ba84 

Βασικές Ημερομηνίες Μαθήματος (Ενδεικτικές)
5.10.2020

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 - Εξήγηση Μετρήσεων Κυκλοφορίας

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 - Μετρήσεις Κυκλοφορίας Πεζών και Κυκλοφοριακών Εμπλοκών

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 - Παράδοση 1ης Εργασίας

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 - Παράδοση 2ης Εργασίας

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 - Παράδοση 3ης Εργασίας και Προφορική Εξέταση

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 - Μάθημα Επανάληψης Ύλης

Ομάδες Μετρήσεων
4.10.2020

Οι σπουδαστές/ριες πρέπει να οργανωθούν σε Ομάδες των 4 ατόμων για τις μετρήσεις κυκλοφορίας και να καταθέσουν τα ονόματα των μελών κάθε Ομάδας έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διέυθυνση traffic3@central.ntua.gr. Σε κάθε Ομάδα χρειάζεται να οριστεί ένα μέλος για επικοινωνία και να αναγράφεται ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του.

Όσοι δεν μπορούν να σχηματίσουν ή να ενταχθούν σε Ομάδα να μας στείλουν το όνομά τους για να τους εντάξουμε εμείς. 

Δικτυακός τόπος μαθήματος
3.10.2020

Καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου μπορείτε να χρησιμοποιείτε στα Εργαλεία την επιλογή Ανακοινώσεις για τις τρέχουσες ανακοινώσεις του μαθήματος (ασκήσεις, αποτελέσματα, κλπ.) καθώς και την επιλογή Έγγραφα για την πρόσβαση σε χρήσιμα αρχεία (περιγραφή μαθήματος, εκφωνήσεις ασκήσεων, κλπ.).

Περιγραφή Μαθήματος
2.10.2020

Το έντυπο της περιγραφής του μαθήματος έχει αναρτηθεί στα "Εγγραφα" του μαθήματος.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.