Είσοδος

Φράγματα

Ανακοινώσεις

 
Ανάρτηση Διάλεξης βαθμιδωτών υπερχειλιστών
9.2.2017

Αναρτήθηκε η διάλεξη των βαθμιδωτών υπερχειλιστών (Π. Παπανικολαου)

Αντικατάσταση διαφανειών
20.1.2017

Αντικαταστάθηκε η διάλεξη για φράγματα σκληρού επιχώματος Β

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου
21.12.2016

Σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο δεν θα διεξαχθούν μαθήματα την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου.

Ανάρτηση διάλεξης Ν. Ι. Μουτάφη Νο. 7Β
15.12.2016

Ανάρτηση ομιλίας Ν. Ι. Μουτάφης στο HYDRO 2016
15.12.2016

Αναρτήθηκε στα Έγγραφα η ομιλία του Ν.Ι. Μουτάφη στο διεθνές συνέδριο HYDRO 2016, που πραγματοποιήθηκε στο Montreux της Ελβετίας τον Οκτώβριο 2016, με θέμα The characteristic strength of hardfill for dams

Ανάρτηση διάλεξης Νο. 7
2.12.2016

Διαλέξεις Παπανικολαου, Ασκηση 3
2.12.2016

Αναρτήθηκαν οι διαλέγεις Φράγματα 1.1 και Φραγματα 1.2 στα Έγγραφα και η 3η Άσκηση στις Εργασίες.

Ανάρτηση διαφανειών διαλέξεων Νο. 5 και Νο. 6
17.11.2016

Ανάρτηση διαφανειών διαλέξεων Νο.3 και Νο.4
10.11.2016

Ανάρτηση εκφώνησης ασκήσεων 1 και 2
9.11.2016

Βαθμολογία μαθήματος
20.10.2016

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές υποχρεούνται να παραδώσουν ασκήσεις, να εκπονήσουν 'Θέμα' και να συμμετάσχουν σε γραπτή εξέταση.

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος θα προκύψει από τη βαθμολογία στη γραπτή εξέταση (με βάρος 60%), το βαθμό του θέματος και των  ασκήσεων (40%)


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.