Είσοδος

Θεμελιώσεις (τμήμα Α-Λ)

Ανακοινώσεις

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ (ΤΜΗΜΑ Α-Λ)
8.5.2021

Τα αποτελέσματα της βαθμολογίας  βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1jK5XoaIJmg27nD4JnXREe8qxj2Cfv0Ll/view?usp=sharing

Εάν κάποιος φοιτητής επιθυμεί επαναβαθμολόγηση του γραπτού του, θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του στον ακόλουθο σύνδεσμο έως και το Σάββατο 15 Μαίου 2021:

https://docs.google.com/forms/d/1PXfxGaR-6ydAXmK82FW4DH2rZax1oqRg9r5lI2zRb2s/edit?usp=sharing

.

.

2020-21: Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις του μαθήματος
28.3.2021

Οι βιντεοσκοπημένες διαλέξεις του μαθήματος υπάρχουν στο κανάλι YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCC3-tGHzgQpSv6sHDYLZGww

.

 

2020-21: ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
10.2.2021

 

1Α.  Δευτέρα 15/02/2021,  11:45  - 13:15 :  Εισαγωγή – Πιέσεις επαφής θεμελίου / εδάφους

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas          Βίντεο της διάλεξης:  Διάλεξη 1

1Β:  Παρασκευή 19/02/2021, 9:45  - 11:15 :  ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πιέσεις επαφής θεμελίου / εδάφους

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/alkalos               Βίντεο της Ασκησης:  Διάλεξη Ασκήσεων 1

 

2Α.  Δευτέρα 22/02/2021,  11:45  - 13:15 :  Φέρουσα ικανότητα πεδίλων – Κεντρική, έκκεντρη & λοξή φόρτιση

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas              Βίντεο της διάλεξης:  Διάλεξη 2

2Β:  Παρασκευή 26/02/2021, 9:45  - 11:15 :  Καθιζήσεις πεδίλων με σχέσεις ελαστικής μορφής

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas             Βίντεο της διάλεξης:    Διάλεξη 3 - Μέρος 1

 

3Α.  Δευτέρα 01/03/2021,  11:45  - 13:15 :   ΑΣΚΗΣΕΙΣ Φέρουσα ικανότητα πεδίλων – Κεντρική φόρτιση

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/alkalos                  Βίντεο της Ασκησης:   Διάλεξη Ασκήσεων 2

3Β:  Παρασκευή 05/03/2021, 9:45  - 11:15 :  ΑΣΚΗΣΕΙΣ Φέρουσα ικανότητα πεδίλων – Έκκεντρη & λοξή φόρτιση

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/alkalos                 Βίντεο της Ασκησης:  Διάλεξη Ασκήσεων 3

 

4Α.  Δευτέρα 08/03/2021,  11:45  - 13:15 :  Καθιζήσεις πεδίλων σε αργιλικά και αμμώδη εδάφη (Μέρος 1)

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas              Βίντεο της διάλεξης:  Διάλεξη 3 -   Αργιλικά      Αμμώδη (Μέρος 1)

4Β:  Παρασκευή 12/03/2021, 9:45  - 11:15 :  ΑΣΚΗΣΕΙΣ Καθιζήσεις πεδίλων με σχέσεις ελαστικής μορφής

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/alkalos                      Βίντεο της Ασκησης:  Διάλεξη Ασκήσεων 4

 

5Α.  Δευτέρα 15/03/2021:   ΑΡΓΙΑ (ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ)

       Σύνδεσμος:  ------------------------------

5Β:  Παρασκευή 19/03/2021, 9:45  - 11:15 :  ΑΣΚΗΣΕΙΣ Καθιζήσεις πεδίλων σε αργιλικά εδάφη

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/alkalos                      Βίντεο της Ασκησης:  Διάλεξη Ασκήσεων 5

 

6Α.  Δευτέρα 22/03/2021,  11:45  - 13:15 :  Καθιζήσεις πεδίλων σε αμμώδη εδάφη (Μέρος 2)

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas                  Βίντεο της διάλεξης:  Αμμώδη (Μέρος 2)

6Β:  Παρασκευή 26/03/2021, 9:45  - 11:15 :  ΑΣΚΗΣΕΙΣ Καθιζήσεις πεδίλων σε αμμώδη εδάφη – Δείκτης εδάφους

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/alkalos                    Βίντεο της Ασκησης:  Διάλεξη Ασκήσεων 6

 

7Α.  Δευτέρα 29/03/2021,  11:45  - 13:15 :  Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas              Βίντεο της διάλεξης:  Πεδιλοδοκοί 

7Β:  Παρασκευή 02/04/2021, 9:45  - 11:15 :  ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πεδιλοδοκοί

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/alkalos              Βίντεο της Άσκησης:  Διάλεξη Ασκήσεων 7

  

8Α.  Δευτέρα 05/04/2021,  11:45  - 13:15 :  Φέρουσα ικανότητα πασσάλων μέσω στατικών τύπων & από επιτόπου δοκιμές (Μέρος 1)

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas                     Βίντεο της διάλεξης:  https://youtu.be/hUs7fZw7-ds

8Β:  Παρασκευή 09/04/2021, 9:45  - 11:15 :  ΑΣΚΗΣΕΙΣ Φέρουσα ικανότητα πασσάλων μέσω στατικών τύπων

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/alkalos                      Βίντεο της Άσκησης:  Διάλεξη Ασκήσεων 8

 

9Α.  Δευτέρα 12/04/2021,  11:45  - 13:15 :  Φέρουσα ικανότητα πασσάλων μέσω στατικών τύπων & από επιτόπου δοκιμές (Μέρος 2)

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas                        Βίντεο της διάλεξης:   https://youtu.be/SIc4BKJ6g_w

9Β:  Παρασκευή 16/04/2021, 9:45  - 11:15 :  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΥΛΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΟΥΣ

        ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Σύνδεσμος:     https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas

 

10Α.  Δευτέρα 19/04/2021,  11:45  - 13:15 :  Κεφ 9 - Φέρουσα ικανότητα εγχύτων πασσάλων

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas                   Βίντεο της διάλεξης:    https://youtu.be/anRFR-0XSj0

10Β.  Παρασκευή 23/04/2021, 9:45  - 11:15 :    Κεφ 11 - Καθιζήσεις πασσάλων

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas                   Βίντεο της διάλεξης:    https://youtu.be/QKIiHcrVH34

 

---------------- ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ --------------------------------------

 

11Α:  Δευτέρα 10/05/2021,  11:45  - 13:15 :     ΑΣΚΗΣΕΙΣ - Φέρουσα ικανότητα και καθιζήσεις εγχύτων πασσάλων (Σειρά 9)

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas                    Βίντεο της Ασκησης:   https://youtu.be/rDITVCUh7SI

11Β:  Παρασκευή 14/05/2021, 9:45  - 11:15 :  ΑΣΚΗΣΕΙΣ -  Καθιζήσεις πασσάλων (Σειρά 11)

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/itsiapas                      Βίντεο της Ασκησης:  

 

12Α.  Δευτέρα 17/05/2021,  11:45  - 13:15 :  Κεφ 12 - Φέρουσα ικανότητα και καθιζήσεις ομάδας πασσάλων

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas                      Βίντεο της διάλεξης: 

12Β:  Παρασκευή 21/05/2021, 9:45  - 11:15 :  ΑΣΚΗΣΕΙΣ -  Ομάδες πασσάλων  (Σειρά 12)

       Σύνδεσμος:  https://centralntua.webex.com/meet/itsiapas        Βίντεο της Ασκησης:  

 

13Α.  Δευτέρα 24/05/2021,  11:45  - 13:15 :    Κεφ 13 - Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/kavvadas                   Βίντεο της διάλεξης:   

13Β:  Παρασκευή 28/05/2021, 9:45  - 11:15 :  ΑΣΚΗΣΕΙΣ -  Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων  (Σειρά 13)

       Σύνδεσμος:   https://centralntua.webex.com/meet/itsiapas                      Βίντεο της Ασκησης:  

.

Ακαδ. έτος 2020-21: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
8.2.2021

Λόγω των υγειονομικών περιορισμών συγχρωτισμού εκ της πανδημίας COVID-19, το μάθημα θα γίνεται τις ημέρες και ώρες του προγράμματος σπουδών με ηλεκτρονικά μέσα εξ' αποστάσεως (πλατφόρμα Cisco Webex meetings).

Στις "Ανακοινώσεις" (παρακάτω) έχουν αναρτηθεί οι σύνδεσμοι από τους οποίους οι φοιτητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν το κάθε μάθημα εξ΄αποστάσεως, με χρήση υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου (smartphone) μόνον στις ώρες του ωρολογίου προγράμματος.

Για τη συμμετοχή στο μάθημα χρειάζεται συσκευή (desktop, laptop, tablet ή smartphone) με μικρόφωνο. Η διδασκαλία θα είναι αμφίδρομη και οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν ή να απαντούν σε ερωτήσεις. Η χρήση κάμερας δεν είναι απαραίτητη. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν απενεργοποιημένα το μικρόφωνο και την κάμερά τους όταν παρακολουθούν τον διδάσκοντα, ενώ αυτά θα ενεργοποιούνται μόνον όταν ομιλούν οι ίδιοι.

------------------------

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, οι διαφάνειες των διαλέξεων, λοιπό εκπαιδευτικό υλικό και άλλες πληροφορίες για το μάθημα υπάρχουν στο Κεφάλαιο ΕΓΓΡΑΦΑ. Οι εκφωνήσεις και λύσεις των Ασκήσεων υπάρχουν στο Κεφάλαιο ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

 

Επίλυση και υποβολή λυμένων Ασκήσεων:

Η παράδοση των λύσεων των "Ασκήσεων για επίλυση κατ' οίκον" θα γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω του mycourses, στο Κεφάλαιο ΕΡΓΑΣΙΕΣ, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Η εκφώνηση των Ασκήσεων, η προθεσμία παράδοσης και ο τρόπος υποβολής θα υπάρχουν στο Κεφάλαιο ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Εκπρόθεσμη υποβολή δεν είναι δυνατή επειδή, μετά την παρέλευση της προθεσμίας, δημοσιεύονται οι λύσεις των Ασκήσεων.

Η κάθε υποβολή σειράς Ασκήσεων, πρέπει να περιλαμβάνει ΕΝΑ (μόνον) αρχείο μορφής PDF μεγέθους έως 15 ΜΒ. Το σύστημα δεν επιτρέπει την υποβολή πολλών αρχείων διαδοχικά (μετά την υποβολή ενός αρχείου, δεν επιτρέπει την υποβολή άλλου, ούτε την διαγραφή του υποβληθέντος). Δεν είναι υποχρεωτική η δακτυλογράφηση των λύσεων των ασκήσεων σε υπολογιστή. Μπορούν να υποβληθούν χειρόγραφες λύσεις που έχουν σκαναρισθεί ή φωτογραφηθεί και στη συνέχεια ενσωματωθεί σε ένα ενιαίο αρχείο.  Συνεπώς, εάν η εργασία σας αποτελείται από πολλές εικόνες (π.χ. φωτογραφισμένες χειρόγραφες σελίδες), θα πρέπει να τις μετατρέψετε σε ΕΝΙΑΙΟ αρχείο PDF πριν την υποβολή. Αυτό μπορεί να γίνει, π.χ. με την εισαγωγή των εικόνων σε ένα αρχείο WORD, και στη συνέχεια αποθήκευση του ενιαίου αρχείου ως PDF. Μια καλή εφαρμογή για φωτογράφιση χειρογράφων με κινητό τηλέφωνο είναι η εφαρμογή CamScanner (δημιουργεί αρχεία μικρού μεγέθους και δίνει δυνατότητα αποθήκευσης πολλών φωτογραφιών σε ενιαίο αρχείο PDF).

Για επίλυση αποριών και λοιπές ερωτήσεις για το μάθημα, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στον Επίκουρο Διδασκαλίας:  Δρ. Αλέξανδρο Καλό, email:  alkalos83@gmail.com   και, βεβαίως, στον διδάσκοντα  Μιχ. Καββαδά email : kavvadas@central.ntua.gr .

.

 

Ιστοσελίδες με γεωτεχνικά θέματα
14.9.2019

Ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν υλικό για γεωτεχνικά θέματα : 

1. Σελίδες δημοσιεύσεων του U.S. Corps of Engineers :

     http://www.usace.army.mil/pubtypes.html 

     http://www.usace.army.mil/inet/usace-docs/eng-manuals/cecw.htm

 

2. Σελίδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας US Federal Highway Administration, Geotechnical Engineering Publications :

                                  79Hhttp://www.fhwa.dot.gov/bridge/geopub.htm

 

.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.