Είσοδος

Κυκλοφοριακή Ροή

Ανακοινώσεις

 
Αποτελέσματα Εξετάσεων Φεβρουαρίου 2021
28.2.2021

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Φεβρουαρίου 2021 είναι διαθέσιμα στην επιλογή "Εγγραφα" της ιστοσελίδας του Μαθήματος.

Οσοι/ες επιθυμούν διευκρινίσεις επί της βαθμολογίας τους μπορούν να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση traffic1@central.ntua.gr για να οριστεί τηλε-συνάντηση.

Οδηγίες για τις Γραπτές Τηλε-εξετάσεις
28.1.2021

Οι Οδηγίες για τις Γραπτές Τηλε-εξετάσεις έχουν αναρτηθεί στα έγγραφα του μαθήματος.

Καλή Επιτυχία.

Μάθημα Σύνοψης και Επανάληψης της Ύλης
8.1.2021

Τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, θα πραγματοποιηθεί το Μάθημα Σύνοψης και Επανάληψης της Ύλης, με το οποίο ολοκληρώνονται τα μαθήματα της Κυκλοφοριακής Ροής.

Προφορική Εξέταση
17.12.2020

H Προφορική Εξέταση των τριών Εργασιών του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, μέσω ατομικών τηλε-διασκέψεων σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στα "Έγγραφα" του μαθήματος.

Ο κάθε σπουδαστής και η κάθε σπουδάστρια πρέπει να συνδέονται ακριβώς την ώρα που αναγράφεται στο πρόγραμμα (ούτε νωρίτερα ούτε αργότερα) στους παρακάτω συνδέσμους, ανάλογα τον/την Διδάσκοντα/ουσα που τους αντιστοιχεί στο πρόγραμμα. Θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης να είναι μόνοι/ες τους μπροστά από τον υπολογιστή τους και να έχουν ανοικτό το μικρόφωνο και την κάμερα.

Γιώργος Γιαννής: https://centralntua.webex.com/meet/geyannis

Ελένη Βλαχογιάννη: https://centralntua.webex.com/meet/elenivl

Φωτεινή Ορφανού: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m18175a20721ffe8fceda968b51a40722

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνείτε και με μήνυμα email με τους/τις Διδάσκοντες/ουσες.

Καλή επιτυχία.

Παράδοση 3ης Εργασίας
16.12.2020

Η παράδοση της 3ης Εργασίας θα πραγματοποιηθεί έως την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020, με ηλεκτρονική υποβολή ενός αρχείου μορφής pdf, στη διεύθυνση traffic1@central.ntua.gr.

- Η παράδοση είναι ατομική.

- Τόσο το θέμα του μηνύματος όσο και όνομα του αρχείου πρέπει να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες, να αρχίζουν με τη λέξη roi2020 και να περιλαμβάνουν τον αριθμό της ομάδας και το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή, π.χ.: roi2020-group5-AlphaBeta.xls.

Η Εργασία δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 10 σελίδες.

Εκφώνηση 3ης Εργασίας
6.12.2020

Η εκφώνηση της 3ης Εργασίας είναι διαθέσιμη στην επιλογή Έγγραφα.

Οδηγός Υπολογισμού Κυκλοφοριακής Ικανότητας
29.11.2020

Ο Οδηγός Υπολογισμού Κυκλοφοριακής Ικανότητας είναι διαθέσιμος στην επιλογή Έγγραφα.

Παράδοση 2ης Εργασίας
20.11.2020

Η παράδοση της 2ης Εργασίας θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 με ηλεκτρονική υποβολή ενός αρχείοου μορφής pdf, στη διεύθυνση traffic1@central.ntua.gr.

style="color: #808080; text-align: justify; font-size: 12px">- Η παράδοση είναι ατομική.

- Τόσο το θέμα του μηνύματος όσο και όνομα του αρχείου πρέπει να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες, να αρχίζουν με τη λέξη roi2020 και να περιλαμβάνουν τον αριθμό της ομάδας και το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή, π.χ.: roi2020-group5-AlphaBeta.xls.  

- Η Εργασία δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 10 σελίδες. 

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις στην Εργασία 2
19.11.2020

Στην επιλογή "Έγγραφα" του Μαθήματος έχουν αναρτηθεί οι απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις στην  Εργασία 2.

Εκφώνηση 2ης Εργασίας
18.11.2020

Η εκφώνηση της 2ης Εργασίας είναι διαθέσιμη στην επιλογή Έγγραφα.

Αναβολή μαθήματος
16.11.2020

Το σημερινό μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί. 

Σεμινάριο Μεθοδολογίας - Παρουσίαση
11.11.2020

Στην επιλογή "Έγγραφα" του Μαθήματος έχει αναρτηθεί η παρουσίαση του Σεμιναρίου Μεθοδολογίας για την Ετοιμασία Εργασιών και την Ψηφιακή Συμπεριφορά του Μηχανικού, καθώς και τα αρχεία εγκατάστασης του προγράμματος διαχείρισης αρχείων Total Commander.

Μετρήσεις Κυκλοφορίας
7.11.2020

Στην επιλογή "Έγγραφα" του Μαθήματος έχουν αναρτηθεί οι Μετρήσεις Κυκλοφορίας προηγούμενης χρονιάς, με βάση τις οποίες θα εκπονήσετε την 1η Εργασία, καθώς και οι επικαιροποιημένες Ομάδες Μετρήσεων. Καλή Επιτυχία.

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά το τηλε-μάθημα.

Ματαίωση Μετρήσεων Κυκλοφορίας
5.11.2020

Λόγω των νέων μέτρων για την πανδημία, οι προγραμματισμένες μετρήσεις κυκλοφορίας ματαιώνονται. Η εκπόνηση της 1ης Εργασίας θα γίνει κανονικά με δεδομένα από τις περσυνές μετρήσεις, που θα αναρτήσουμε στον δικτυακό τόπο του μαθήματος εντός των επόμενων ημερών.

Παράδοση 1ης Εργασίας
4.11.2020

Η παράδοση της 1ης Εργασίας θα πραγματοποιηθεί έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020, με ηλεκτρονική υποβολή ενός αρχείου μορφής pdf, στη διεύθυνση traffic1@central.ntua.gr.

- Η παράδοση είναι ατομική.

- Τόσο το θέμα του μηνύματος όσο και όνομα του αρχείου πρέπει να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες, να αρχίζουν με τη λέξη roi2020 και να περιλαμβάνουν τον αριθμό της ομάδας και το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή, π.χ.: roi2020-group5-AlphaBeta.xls.

Η Εργασία δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 10 σελίδες.

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις στην Εργασία 1
3.11.2020

Στην επιλογή "Έγγραφα" του Μαθήματος έχουν αναρτηθεί οι απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις στην Εργασία 1.

Σημειώσεις "Εφαρμογές Κυκλοφοριακής Τεχνικής"
2.11.2020

Στην επιλογή "Έγγραφα" του Μαθήματος βρίσκονται διαθέσιμες οι Σημειώσεις με τις "Εφαρμογές Κυκλοφοριακής Ροής".

Εκφώνηση 1ης Εργασίας
1.11.2020

Η εκφώνηση της 1ης Εργασίας και το Έντυπο Μετρήσεων σε μορφή Excel, καθώς και οι Ομάδες των Μετρήσεων είναι διαθέσιμα στην επιλογή Έγγραφα.

Καλή επιτυχία στις Μετρήσεις.

Πίνακας Κατανομής x2
31.10.2020

Στην επιλογή "Έγγραφα" του Μαθήματος έχει αναρτηθεί ο Πίνακας με τις τιμές της κατανομής x2, ο οποίος είναι απαραίτητος για την επίλυση της 1ης Εργασίας.

Κεφάλαια Ροής Κυκλοφορίας
30.10.2020

Τα Κεφάλαια για τη Ροή της Κυκλοφορίας έχουν αναρτηθεί στα "Εγγραφα" του μαθήματος.

Αναβολή Μαθήματος - 7 Οκτωβρίου 2020
7.10.2020

Λόγω της ιδιαιτερότητας της ημέρας, το σημερινό μάθημα αναβάλετται.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση τηλε-μαθημάτων
5.10.2020

Τα τηλε-μαθήματα θα πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m18175a20721ffe8fceda968b51a40722

Βασικές Ημερομηνίες Μαθήματος (Ενδεικτικές)
5.10.2020

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 - Εξήγηση Μετρήσεων Κυκλοφορίας

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 - Μετρήσεις Κυκλοφορίας

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 - Παράδοση 1ης Εργασίας

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 - Παράδοση 2ης Εργασίας

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 - Παράδοση 3ης Εργασίας και Προφορική Εξέταση

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 - Μάθημα Επανάληψης Ύλης 

Ομάδες Μετρήσεων
4.10.2020

Οι σπουδαστές/ριες πρέπει να οργανωθούν σε Ομάδες των 4 ατόμων για τις μετρήσεις κυκλοφορίας και να καταθέσουν τα ονόματα των μελών κάθε Ομάδας το αργότερο έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση traffic1@central.ntua.gr. Επίσης σε κάθε ομάδα χρειάζεται να οριστεί ένα μέλος για επικοινωνία και να αναγράφεται ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του.

Όσοι δεν μπορούν να σχηματίσουν ή να ενταχθούν σε Ομάδα να μας παραδώσουν το όνομά τους για να τους εντάξουμε εμείς.

Δικτυακός Τόπος Μαθήματος
3.10.2020

Καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου μπορείτε να χρησιμοποιείτε στα Εργαλεία την επιλογή Ανακοινώσεις για τις τρέχουσες ανακοινώσεις του μαθήματος (ασκήσεις, αποτελέσματα, κλπ.) καθώς και την επιλογή Έγγραφα για την πρόσβαση σε χρήσιμα αρχεία (περιγραφή μαθήματος, εκφωνήσεις ασκήσεων, κλπ.). 

Περιγραφή Μαθήματος
2.10.2020

Το έντυπο της περιγραφής του μαθήματος έχει αναρτηθεί στα "Εγγραφα" του μαθήματος.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.