Είσοδος

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Εργασίες

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ν. ΛΕΣΒΟΥ
Ημερομηνία παράδοσης:  14.6.2018

 
ΑΣΚΗΣΗ 1Η: ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ
Ημερομηνία παράδοσης:  23.2.2020

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ  ΟΧΙ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2020

 

Εισαγωγή Θεματικών επιπέδων: nomos.shp, dasikes perioxes.tif

·  Να να γίνει έλεγχος στο σύστημα συντεταγμένων των θεματικών επιπέδων

·  Να να δημιουργήσετε ένα «έργο» (project) το οποίο θα ονομάσετε «askisi_1»

· Nα να γίνουν οι κατάλληλες διαδικασίες, ώστε τα θεματικά επίπεδα να έχουν το ίδιο σύστημα       συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87).

·  Να να ψηφιοποιηθούν οι δασικές περιοχές

·  Να να δημιουργηθεί η ΒΔ του νέου θεματικού επιπέδου

·  Να να γίνει ο έλεγχος της τοπολογίας του θεματικού επιπέδου των δασικών περιοχών

ΠΠΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: WORD (PRINT SCREEN ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ )

ΠΑ

·  Να διερευνήσετε τις αντίστοιχες διαδικασίες στο Arc/Gis

 

 
ΑΣΚΗΣΗ 2Η: ένωση χωρικών και μη χωρικών δεδομένων
Ημερομηνία παράδοσης:  27.2.2020

Παραδοτέα: ο πίνακας περιγραφικών που έχει δημιουργηθεί από την ένωση σε μορφή .docx


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.