Είσοδος

Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Εργασίες

 

 
1η Σειρά Ασκήσεων
Προθεσμία παράδοσης29.10.2019

Η πρώτη σειρά ασκήσεων περιλαμβάνει δύο ασκήσεις σχετικές με την ανάπτυξη των μικροοργανισμών, την κατανάλωση του οργανικού άνθρακα και την μεταβολή της συγκέντρωσης των θρεπτικών (αζώτου και φωσφόρου)

 Εκφώνηση
 
2η Σειρά
Προθεσμία παράδοσης19.11.2019

Η 2η σειρά, περιλαμβάνει μία άσκηση διαστασιολόγησης σχημάτων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων με και χωρίς επανακυκλοφορία των μικροοργανισμών

 Εκφώνηση
 
3η Σειρά Ασκήσεων
Προθεσμία παράδοσης 3.12.2019

Προβλήματα αποξυγόνωσης

 Εκφώνηση
 
4η Σειρά Ασκήσεων
Προθεσμία παράδοσης10.12.2019

Εκτίμηση προβλημάτων ευτροφισμού μέσω του μοντέλου Vollenweider

 Εκφώνηση
 
5η Σειρά Ασκήσεων
Προθεσμία παράδοσης 7.1.2020

Υπολογισμοί συστήματος διάθεσης λυμάτων - μικροβιακή ρύπανση

 Εκφώνηση

 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.