Είσοδος

Φιλοσοφία της Τεχνολογίας

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

το μάθημα αποτελεί μιαν ευσύνοπτη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ και ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ.

Ύλη

Σημειώσεις και διανεμόμενα έγγραφα στο μάθημα ή αναρτημένα στον ιστότοπο mycourses.ntua.gr           

Þ   Pacey, A., 2011, Τα Πολλαπλά Νοήματα της Τεχνολογίας, Επιστ. Επιμέλεια Κ. Θεολόγου, Θεσσαλονίκη: University Studio Press 

Þ   Μπαγκίνι Τζ. –Φοσλ Π, 2005, Τα Εργαλεία του Φιλοσόφου, μτφ. Κ. Θεολόγου, Αθήνα: Καστανιώτη [Κεφάλαια 1 και 3]

Þ    Σημειώσεις του Κ. Θεολόγου στο mycoures.ntua.gr       

Βιβλιογραφία

 

Þ    Μπαγκίνι Τζ. –Φοσλ Π, 2005, Τα Εργαλεία του Φιλοσόφου, μτφ. Κ. Θεολόγου, Αθήνα: Καστανιώτη [Κεφάλαια 1 και 3]

Þ    Σημειώσεις του Κ. Θεολόγου στο mycoures.ntua.gr       

Εργαστήριο

Εργασίες

παρεχεται η δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικής εργασίας με βιβλιογραφία (απαλλακτική ή μη)

Mέθοδοι αξιολόγησης

à        Εκπόνηση και υποβολή ερευνητικής εργασίας (απαλλακτικής)

à        Συμμετοχή σε γραπτή εξέταση, αν το επιλέξει ο φοιτητής

Διδάσκοντες

Κώστας Θεολόγου

ΣΕΜΦΕ, Τομέας ΑΚΕΔ, Γενικές Έδρες. Κτ. Ε, 1ος όρ.

τηλ. 210 7722255, e-mail ktheolog@central.ntua.gr

Σπύρος Στέλιος

Τηλ. 2107721622, e-mail stelioss@central.ntua.gr

       


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.