Είσοδος

Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις Ι

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

"Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να δώσει στους  φοιτητές /τριες τις απαραίτητες γνωσεις ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν τις μετρήσεις που αφορούν σε ένα μέγεθος και οι οποίες τις περισσότερες φορές πρέπει ταυτόχρονα να ικανοποιούν και κάποιους κανόνες π.χ. γεωμετρίας ή φυσικής κλπ. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:

Εισαγωγή, έννοια συνόρθωσης, αρχή της μεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων. Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων και στατιστικής για μία μεταβλητή. Άμεσες παρατηρήσεις μιας μεταβλητής (Ισοβαρείς, Ανισοβαρείς). Πολυδιάστατα μεγέθη, σύνδεση με θεωρία πιθανοτήτων και στατιστική. Νόμος μετάδοσης μεταβλητοτήτων. Αβεβαιότητες σε δύο διαστάσεις, έλλειψη σφάλματος. Μέθοδοι συνόρθωσης πολλών μεταβλητών, μέθοδος των εμμέσων παρατηρήσεων, μέθοδος των συμβατικών παρατηρήσεων. Εφαρμογές συνορθώσεων σε γεωδαιτικά δίκτυα οριζοντίου και κατακόρυφου ελέγχου αλλά και σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. προσαρμογές επιφανειών,γραμμών, μετασχηματισμούς κλπ).

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Δημοσθένης Σταθάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Γραφείο 227 Κτίριο Λαμπαδαρίου

Τηλέφωνο 2107722738

email stathas@survey.ntua.gr

Ορθοδοξία Αραμπατζή, Επ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Γραφείο 218 Κτίριο Λαμπαδαρίου

Τηλέφωνο 2107722740

email arabatzi@survey.ntua.gr

 

Βοηθοί

Αναστάσιος Μπίθας, Ε.Ε.Δ.Ι.Π.

Γραφείο 214 Κτίριο Λαμπαδαρίου

Τηλ. 2107722739

email adbi@central.ntua.gr

Δήμητρα Τσίνη,ΕΤΕΠ Υπ. Διδάκτορας Ε.Μ.Π.   

Γραφείο 217 Κτ ίριο Λαμπαδαρίου

Τηλ. 2107722725

email dimal@survey.ntua.gr

 Δημήτριος Τσίνης,ΕΤΕΠ Υπ. Διδάκτορας Ε.Μ.Π.   

Γραφείο 217 Κτ ίριο Λαμπαδαρίου

Τηλ. 2107722725

email dtsinis@survey.ntua.gr

 Γεώργιος Πάνου,Μεταδιδακτορικός Ερευνητής  ΕΜΠ 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

Το μάθημα θα διεξαχθεί σε δύο τμήματα όπως φαίνεται παρακάτω

 1ο ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟ Α-Κ

ΘΕΩΡΙΑ: Ο. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ: Δ. ΤΣΙΝΗ ,Δ. ΤΣΙΝΗΣ

 

  ΑΙΘΟΥΣΑ Β1

 ΑΙΘΟΥΣΑ Α001

2ο ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟ Λ-Ω

ΘΕΩΡΙΑ: Δ. ΣΤΑΘΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ: Α. ΜΠΙΘΑΣ, Γ. ΠΑΝΟΥ

 ΑΙΘΟΥΣΑ Β2

 ΑΙΘΟΥΣΑ Β2

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ « ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΙΣ Ι» ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ  ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ειδικά για Τετάρτη 24/10/2018 ανακοινώνεται ότι θα γίνει άσκηση από τις 9:45 ως τις 12:30. Το πρώτο τμήμα στην Αιθ. Α2 και το δεύτερο στο Αμφ. Β2

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.