Είσοδος

Φωτογραμμετρία Ι (Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία)

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Η Φωτογραμμετρία I αποτελεί το εισαγωγικό μάθημα στις Φωτογραμμετρικές μεθόδους και τεχνικές. Οι ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος είναι:

1. Εξοικείωση με την θεωρία και την πράξη της προοπτικής σχέσης εικόνας-χώρου
2. Εισαγωγή στις βασικές μονοεικονικές και διεικονικές διαδικασίες μέτρησης
3. Γνωριμία με τις περιοχές των φωτογραμμετρικών εφαρμογών
4. Εισαγωγή στις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις της Φωτογραμμετρίας

Διδάσκοντες

 Χαράλαμπος Ιωαννίδης, Καθηγητής

Τηλέφωνο: 210 772 2686, E-mail: cioannid@survey.ntua.gr

 

 Σοφία  Σοϊλέ, ΕΔΙΠ

Τηλέφωνο: 210 772 2651, E-mail: ssoile@survey.ntua.gr  

Στυλιανή Βερυκόκου,  Υποψήφιος Διδάκτορας

Τηλέφωνο: 210 772 2235,   E-mail: st.verykokou@gmail.com

Μαρία Γκέλη,  Υποψήφιος Διδάκτορας

Τηλέφωνο: 210 772 2235,   E-mail: maria-g_27@hotmail.com 

Αργυρώ Μαρια Μπούτση,  Υποψήφιος Διδάκτορας

Τηλέφωνο: 210 772 2685,   E-mail: iboutsi@mail.ntua.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Ωρες και Αίθουσα Διαλέξεων

Δευτέρα 10:45 - 12:30: Αμφιθέατρο Β1

Τετάρτη 12:45 - 15:45: Aμφιθέατρο Β2

Βαθμολογία

Τελικές Εξετάσεις: 80% & Ασκήσεις: 20%

Τελικές Εξετάσεις

Η τελική εξέταση γίνεται με κλειστά βιβλία και σημειώσεις.

Βιβλιογραφία - Παρακολούθηση του μαθήματος

Βιβλιογραφία - Παρακολούθηση του μαθήματος

Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση των παραδόσεων και του μαθήματος γενικώς, αλλά και για την όποια μελλοντική ενασχόληση με την Φωτογραμμετρία, είναι απαραίτητες οι γνώσεις και από ορισμένα άλλα μαθήματα. Πρόκειται ειδικότερα για τα εξής:

  • Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική
  • Παραστατική και Προοπτική Γεωμετρία
  • Εισαγωγή στην Πληροφορική
  • Προγραμματιστικές Τεχνικές
  • Εφαρμοσμένη Οπτική
  • Θεωρία Σφαλμάτων και Μ.Ε.Τ

Εκπαίδευση σε ακαδημαϊκό επίπεδο σημαίνει, μεταξύ άλλων, και επαφή με διαφορετικές και συχνά αντικρουόμενες απόψεις για τα ειδικότερα θλεματα μίας επιστημονικής περιοχής. Δουλειά άλλωστε ενός Πανεπιστημίου δεν είναι τόσο να δώσει "γνώσεις" όσο κυρίως να παρέχει τα "εργαλεία", τα μέσα, για την παραγωγή και οικειοποίησή των γνμώσεων από τους ίδιους τους φοιτητές/τριες. Αυτό είναι δυνατόν μόνον εάν κανείς - ταυτόχρονα ή και ανεξάρτητα με την παρακολούθηση των παραδόσεων και την μελέτη των συγκεκριμένων βοηθημάτων που μοιράζονται - ανατρέχει συχνά στην συναφή βιβλιογραφία, η οποία για την Φωτογραμμετρία είναι δυστυχώς κατά βάση ξενόγλωσση.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.