Είσοδος

Φωτογραμμετρία ΙΙΙ (Ψηφιακή Φωτογραμμετρία)

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Επανάληψη βασικών εννοιών από τα μαθήματα Φωτογραμμετρία Ι και ΙΙ. Αναλογική, Αναλυτική και Ψηφιακή Φωτογραμμετρία. Η ψηφιακή εικόνα. Συλλογή ψηφιακών εικόνων. Ραδιομετρική και γεωμετρική ανάλυση. Η έννοια της κλίμακας στην ψηφιακή εικόνα. Συστήματα αναφοράς εικόνων. Ραδιομετρικοί μετασχηματισμοί και προεπεξεργασία ψηφιακής εικόνας. Σημειακή επεξεργασία. Στατιστικά στοιχεία εικόνας. Τοπική επεξεργασία ψηφιακής εικόνας. Συνέλιξη εικόνας και ψηφιακά φίλτρα. Φίλτρα εξομάλυνσης και φίλτρα παραγώγων. Εξαγωγή ακμών. Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί ψηφιακών εικόνων. Επανασύσταση εικόνας και παρεμβολή χρώματος. Ψηφιακή αναγωγή. Ανάλυση εικόνας, σχέση κλιμάκων, ακρίβεια. Ψηφιακή ορθοφωτογραφία. Μέθοδοι παραγωγής. Γεωμετρικές παραμορφώσεις. Η αντιμετώπιση των αποκρύψεων. Τεχνικές προδιαγραφές. Άλλα εικονιστικά προϊόντα ψηφιακής φωτογραμμετρίας. Επιπολική γεωμετρία. Επιπολική επανασύσταση στερεοζεύγους. Ψηφιακή συνταύτιση εικόνων. Μέθοδοι αυτόματης συνταύτισης. Επιφανειακή συνταύτιση. Ψηφιακή συσχέτιση εικόνας. Ελαχιστοτετραγωνική συνταύτιση. Συνταύτιση με γεωμετρικές δεσμεύσεις. Τελεστές εξαγωγής χαρακτηριστικών. Αυτοματισμός φωτογραμμετρικών διαδικασιών. Αυτόματοι προσανατολισμοί εικόνων. Αυτόματη συλλογή DTM. Αυτόματος αεροτριγωνισμός. Ψηφιακοί φωτογραμμετρικοί σταθμοί. Συστήματα στερεοπαρατήρησης και 3D μέτρησης. Προσανατολισμοί και απόδοση στο περιβάλλον ενός ψηφιακού σταθμού. Επανάληψη.

 

Βιβλιογραφία

Σημειώσεις Μαθήματος:

 1. Διαφάνειες του μαθήματος Φωτογραμμετρία ΙΙΙ, Γ. Καρράς, 2014. Διαθέσιμο εδώ
 2. Φωτογραμμετρία, K. Kraus, 2004 (οι ενότητες περί ψηφιακής φωτογραμμετρίας)
 3. Σημειακοί Τελεστές και Αυτόματος Φωτοτριγωνισμός με Αυτοβαθμονόμηση (διπλωματικές εργασίες). Διαθέσιμα εδώ και εδώ.
 4. Αυτόματη Πυκνή Συνταύτιση σε Στερεοζεύγη (διπλωματικές εργασίες). Διαθέσιμα εδώ και εδώ.
 5. Γραμμικοί Μετασχηματισμοί Συντεταγμένων στην Φωτογραμμετρία, Γ. Καρράς, 1998 (γενικές συμπληρωματικές σημειώσεις). Διαθέσιμο εδώ
 6. Θεμελιώδεις Έννοιες και Θεμελιώδη Προβλήματα της Φωτογραμμετρίας, Πέτσα Ε., 2000 (γενικές συμπληρωματικές σημειώσεις). Διαθέσιμο εδώ

Πρόσθετη Βιβλιογραφία:

 1. Στοιχεία Ψηφιακής Φωτογραμμετρίας, ISM, 1998 (πρόσθετες σημειώσεις). Διαθέσιμο εδώ
 2. Φωτογραμμετρικοί Αυτοματισμοί, Πανεπιστήμιο Βόνης, 1998(πρόσθετες σημειώσεις). Διαθέσιμο εδώ
 3. Topographical Handbook - Digital Photogrammetry. Διαθέσιμο εδώ.
 4. Schenk T., Analytical and Automatic Aerotriangulation (2002). Διαθέσιμο εδώ.
 5. Kasser M. & Egels Y., Digital Photogrammetry, 2002.
 6. Linder W., Digital Photogrammetry, a practical course, 2006.
 7. Szeliski R., Computer Vision: Algorithms and Applications, draft book (2010). Διαθέσιμο εδώ.
 8. Hartley R. & Zisserman A., Multiple View Geometry, 2003. Διαθέσιμο εδώ.
 9. Krig S., Computer Vision Metrics - Survey, Taxonomy, and Analysis, 2014. Διαθέσιμο εδώ.

Τα δύο πρώτα της πρόσθετης βιβλιογραφίας είναι παλαιότερα αλλά χρήσιμα κείμενα. Τα επόμενα τέσσερα είναι φωτογραμμετρικά κείμενα, χρήσιμα για το μάθημα (για την πρόσβαση στα 5 και 6 να συνεννοηθείτε με τους διδάσκοντες). Τα 7, 8 προέρχονται από την περιοχή της Όρασης Υπολογιστών: το μεν 7 είναι γενικό και πολλές ενότητές του αφορούν άμεσα το μάθημα, ενώ το 8 αναφέρεται περισσότερο σε θέματα και αλγορίθμους προβολικής γεωμετρίας. Το 9 αφορά κυρίως θέματα εξαγωγής και περιγραφής χαρακτηριστικών της εικόνας.


Εργαστήριο

Μέρος του μαθήματος αποτελούν οι προγραμματιστικές Ασκήσεις του εργαστηρίου (συντόμευση εδώ). Επειδή οι εκφωνήσεις ενίοτε αλλάζουν, ισχύει η εκφώνηση που υπάρχει αποθηκευμένη στην παραπάνω διεύθυνση την ημέρα που πρόκειται να γίνει η κάθε συγκεκριμένη άσκηση. Οι εκφωνήσεις των επόμενων ασκήσεων είναι απλώς ενδεικτικές. Οδηγίες για την εκπόνηση και παράδοση των ασκήσεων δίδονται εδώ.

Όλες οι ασκήσεις του μαθήματος υλοποιούνται στο προγραμματιστικό περιβάλλον του matlab, το οποίο  είναι εγκατεστημένο στο Κέντρο Γεωπληροφορικής. Για τους φοιτητές/τριες που θέλουν να έχουν μια πιο συνολική εικόνα των δυνατοτήτων του matlab συνιστούμε τον γενικό οδηγό (Getting Started) του matlab, καθώς και εκείνον της εργαλειοθήκης επεξεργασίας εικόνων (Image Processing Toolbox-help).

Εάν κάποιος θέλει να προγραμματίσει εκτός Ε.Μ.Π., μπορεί να χρησιμοποιήσει το matlab μέσω των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του Ε.Μ.Π. Ακόμα, μπορεί να εγκαταστήσει το ελεύθερο λογισμικό Octave, το οποίο αποτελεί αξιόπιστο εναλλακτικό περιβάλλον ως προς το matlab και έχει την ίδια σύνταξη κώδικα.  Οδηγίες για τα παραπάνω θα βρείτε εδώ.

 

Επικοινωνία

Παρακαλούμε να εγγραφείτε όλοι/όλες στην λίστα του μαθήματος εδώ. Χρησιμοποιείστε για την εγγραφή την διεύθυνση στην οποία θέλετε να λαμβάνετε ανακοινώσεις και μηνύματα του μαθήματος.

Διδάσκοντες (Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας)

 • Γιώργος Καρράς (gkarras at central.ntua.gr), Γραφείο Λ.103, τηλ. 210-7722685
 • Χρήστος Στεντούμης (cstent at mail.ntua.gr), Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ, Γραφείο Α.101, τηλ. 210-7722683
 • 'Ελλη Κάρκαλου (ekarkalou at central.ntua.gr), Μεταπτυχιακή Σπουδάστρια ΕΜΠ
 • Βασίλης Τσιρώνης (tsironisbi at central.ntua.gr), Μεταπτυχιακός Σπουδαστής ΕΜΠ

Σύνδεσμοι

Ιστοσελίδες πανεπιστημίων και φορέων

Ελεύθερο λογισμικό

 • Η.Καλησπεράκης - Λ.Γραμματικόπουλος: Matlab Photogrammetric Toolbox (MPT): λογισμικό για την αντιμετώπιση βασικών φωτογραμμετικών προβλημάτων. Διαθέσιμο εδώ.
 • V.Douskos. FAUCCAL (Fully Automatic Camera Calibration). Διαθέσιμο here.
 • P. D. Kovesi. MATLAB and Octave Functions for Computer Vision and Image Processing. School of Computer Science & Software Engineering, The University of Western Australia. Διαθέσιμο here

Ανακοινώσεις

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Οποιαδήποτε παρατήρηση υπάρχει για την ιστοσελίδα του μαθήματος είναι ευπρόσδεκτη. Παρακαλούμε να αποσταλεί στο cstent at mail.ntua.gr.Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.