Είσοδος

Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Είναι καλοκαιρινό μάθημα , του 6ου εξαμήνου, κατ' επιλογή υποχρεωτικό.

Βασίζεται στη θεωρία και στις ασκήσεις όλων των μαθημάτων της Γεωδαισίας, που έχουν προηγηθεί (υποχρωτικών και κατ' επιλογή) και προυποθέτουν την παρακολούθηση του θερινού υποχρεωτικού μαθήματος "Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι" (μετά το 4ο εξάμηνο).

 

Διδάσκοντες

Γεώργιος Πανταζής, Καθηγητής ΕΜΠ, τηλ. 2107722696, gpanta@central.ntua.gr

Ευαγγελία Λάμπρου, Καθηγήτρια ΕΜΠ, τηλ. 2107722737,  litsal@central.ntua.gr 

Ορθοδοξία Αραμπατζή, Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ, τηλ. 2107722740, arabatzi@survey.ntua.gr

Ομάδα Διδασκαλίας


Δημήτρης Τσίνης , Υ.Δ - ΕΤΕΠ ΕΜΠ, τηλ 210 772 2725,    dtsinis@yahoo.com

Νικόλαος Κανελλόπουλος, Υ.Δ ΕΜΠ, τηλ. 2107723231, nkanellos-12-@hotmail.com

 

Αντικείμενο

Το αντικείμενο των Μ.Γ.Α ΙΙ κάθε χρόνο είναι η αποτύπωση τμήματος ενός ή περισσοτέρων οικισμών. Οι εργασίες γίνονται στη βάση των ισχυουσών προδιαγραφών εκτέλεσης τοπογραφικών εργασιών (Π.Δ. 696, Π.Δ. 515 κ.ά) και καταλήγουν στην παραγωγή του Τοπογραφικού και του Κτηματογραφικού Διαγράμματος του οικισμού.

Καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα των γεωδαιτικών εργασιών πεδίου, που θα συναντήσει ο Τοπογράφος Μηχανικός στο επάγγελμά του. Γίνονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, έτσι ώστε να συνδυάζονται η άρτια εκπαίδευση, η εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη με την παράλληλη προσφορά κοινωνικού έργου.

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση της πρακτικής άσκησης γίνεται όλα τα χρόνια από το Ε.Μ.Π και από το 1996 - 2008 και από το ΕΠΕΑΕΚ σε ποσοστό που κυμαίνεται από 20% - 80%. Επίσης η τοπική αυτοδιοίκηση (Δήμοι - Κοινότητες) με την οποία έχει συνεργαστεί το Ε.Γ.Γ αυτά τα χρόνια έχει συμβάλλει οικονομικά όπου και όποτε χρειάστηκε.

Ανακοινώσεις

Για το μάθημα αυτό, έχει προταθεί ως σύγγραμα το Βιβλίο, Εφαρμοσμένη Γεωδαισία, των Ε. Λάμπρου, Γ. Πανταζής, Εκδόσεις Ζήτη, 2011 .

 

  
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.