Είσοδος

Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

1η Ενότητα

ΑΣΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

-            Δίκτυα οριζοντίου & κατακορύφου ελέγχου

-            Αποτύπωση

-            Ακρίβειες – Προδιαγραφές

-            Κτηματογραφήσεις

-            Δίκτυα μόνιμων σταθμών στην Ελλάδα και η χρήση τους στις αστικές αποτυπώσεις

-            Αιγιαλός και Παραλία

-            Περί πολεοδομικών μελετών

·      Βασικοί έννοιες - Ορισμοί

·      Απαλλοτρίωση – Τακτοποίηση – Πράξη αναλογισμού

·      Εφαρμογή ρυμοτομικού διαγράμματος

-            Εφαρμογή τίτλων ιδιοκτησίας

·      Βασικές έννοιες ορισμοί

·      Τεχνική διαδικασία

·       Πραγματογνωμοσύνες

-            Μετατροπή τοπογραφικών διαγραμμάτων σε διαφορετικά συστήματα συν/νων

2η Ενότητα

ΥΨΟΜΕΤΡΙΑ

-            Γενικά. Ορισμοί

-            Προσδιορισμός μσθ

-            Μέθοδοι προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών

-             Γεωμετρική χωροστάθμηση

·      Όργανα και παρελκόμενα (ψηφιακά, χαρακτηριστικά σύγκριση, laser χωροβάτες)

·      Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα

-            Τριγωνομετρική Υψομετρία

·      Επίδραση εξωτερικών παραγόντων στις μετρήσεις

·      Γεωδαιτική Διάθλαση (μέθοδοι προσδιορισμού, ακρίβειες)

·      Ακριβής μέτρηση ύψους οργάνου

-            Χωροστάθμηση ανοίγματος (περιγραφή μεθόδου, εξοπλισμός, αβεβαιότητα)

-            Αυτοκίνητη γεωμετρική χωροστάθμηση (περιγραφή μεθόδου, εξοπλισμός, αβεβαιότητα)

-            Αυτοκίνητη τριγωνομετρική υψομετρία (περιγραφή μεθόδου, εξοπλισμός, αβεβαιότητα)

-            ΕΤΥ (περιγραφή μεθόδου, εξοπλισμός, αβεβαιότητα)

-            ΤΡΥΑ (περιγραφή μεθόδου, εξοπλισμός, αβεβαιότητα)

-            Δορυφορική αλτιμετρία

-            GPS και υψομετρία, παγκόσμια μοντέλα γεωειδούς

-            Αστρογεωδαιτική χωροστάθμηση

-            Προσδιορισμός τοπικού μοντέλου του γεωειδούς.  Εμπλουτισμός

3η Ενότητα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

-   Υπόγειες Αποτυπώσεις, Αποτυπώσεις Σπηλαίων

·      Δίκτυα, ιδιαιτερότητες σήμανσης

·      Προσδιορισμός θέσης

§      Μέθοδος free station (ελεύθερη στάση)

§       Αδρανειακά συστήματα

·      Προσανατολισμός  -  Γυροσκόπια

·      Σύγχρονες μέθοδοι αποτύπωσης

§      Όργανα σάρωσης

-   Υποβρύχιες αποτυπώσεις

·      Δίκτυα

·      Προσδιορισμός θέσης (αναβιβασμός, καταβιβασμός, Sonar)

·      Μετρήσεις γωνιών, μηκών υψομετρικών διαφορών

·      Mέθοδοι αποτύπωσης, διαγράμματα

 

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενο σύγγραμμα, "Εφαρμοσμένη Γεωδαισία", Ε. Λάμπρου, Γ.Πανταζής, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, ΙSΒΝ 978-960-456-205-3  

1. Τεύχος σημειώσεων "Εφαρμοσμένα Θέματα Γεωδαισίας",  Ε. Λάμπρου (βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή στην περιοχή ΕΓΓΡΑΦΑ)

2. Τεύχος σημειώσεων "Υποβρύχιες Αποτυπώσεις", Σ. Δογγούρης (βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή στην περιοχή ΕΓΓΡΑΦΑ)

Mέθοδοι αξιολόγησης

Το τελικό διαγώνισμα περιλαμβάνει ερωτήσεις θεωρίας και ασκήσεις και γίνεται με κλειστά βιβλία.

Διδάσκοντες

Ευαγγελία Λάμπρου, Καθηγήτρια ΕΜΠ, τηλ. 2107722737, litsal@central.ntua.gr

Γεώργιος Πανταζής, Καθηγητής ΕΜΠ, τηλ. 2107722696, gpanta@central.ntua.gr

Ομάδα Διδασκαλίας

Νικόλαος Κανελλόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, τηλ. 2107722751,nkanellos-12-@hotmail.com

Στέφανος Δογγούρης , Επιστημονικός Συνεργάτης,  τηλ 210 772 2741dogouris@survey.ntua.gr

Διδασκαλία Μαθήματος

  • Το μάθημα αναπτύσσεται σε 13 εβδομάδες και είναι διάρκειας  4 ωρών (Θεωρία και Ασκήσεις) την εβδομάδα.
  • Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου  δίνονται ασκήσεις γραφείου οι οποίες  πραγματοποιούνται στην αίθουσα και  παραδίδονται στο τέλος της ώρας του μαθήματος.
  • Στο μάθημα περιλαμβάνονται και ασκήσεις πεδίου, που αποβλέπουν στην εξοικίωση των φοιτητριών/φοιτητών με γεωδαιτικά όργανα και μεθόδους προσδιορισμού υψομετρικών διαφορών. 

    Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

  •  Δευτέρα         Ώρα: 11:45 - 13:30, αίθουσα Λ19 (ΚΤΉΡΙΟ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟ)

  • Τρίτη                Ώρα: 12:45 - 14:30, αίθουσα Β1 (ΚΤΉΡΙΟ ΒΕΗ)

Ανακοινώσεις

Οι εκφωνήσεις των ασκήσεων ανακτώνται από την επιλογή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ --> ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι σημειώσεις του μαθήματος ανακτώνται από την επιλογή ΕΓΓΡΑΦΑ


 

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.