Είσοδος

Εφαρμογές Φωτοερμηνείας- Τηλεπισκόπησης

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές φωτοερμηνείας, τηλεπισκόπησης, ψηφιακής τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών στο γεωπεριβάλλον και βιοπεριβάλλον. Γεωμορφές, υδρογραφικά πρότυπα και εδάφη: Φωτοερμηνεία τους, φασματικά χαρακτηριστικά και εφαρμογές σε έρευνες, μελέτες και έργα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. Φωτοερμηνευτικά κλειδιά γεωμορφών. Καταλληλότητα γεωμορφών στην χωροθέτηση και σχεδιασμό τεχνικών και συγκοινωνιακών έργων, στον εντοπισμό θέσεων λήψης δομικών υλικών και διάθεσης απορριμμάτων και αποβλήτων. Εφαρμογές στη διερεύνηση υδατικών διαθεσίμων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αναγνώριση/Ταξινόμηση βλάστησης, Διαχείριση Υδατικών Διαθεσίμων, Διάβρωση και Υποβάθμιση Εδαφών, Αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Εκτίμηση αγροτικής παραγωγής. Εφαρμογές στη Δασολογία. Εκτίμηση καταστροφών (φωτιές, έντομα, ασθένειες, ρύπανση, καταιγίδες, φυσική αναγέννηση και αναδάσωση). Παρακολούθηση οικολογικών συνθηκών, Απογραφή πανίδας, Ερημοποίηση, Χαρτογράφηση Υγροβιότοπων.


Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης καλεί τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δηλώσει το μάθημα Εφαρμογές Φωτοερμηνείας-Τηλεπισκόπησης να έρθουν σε επαφή στο γραφείο, με τηλεφωνική επικοινωνία, μήνυμα στον τηλεφωνητή, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τον υπεύθυνο διδάσκοντα της επιλογής τους:

Καθηγητή Δ. Αργιαλά, 210 772-2595, argialas@central.ntua.gr

Καθηγήτρια Β. Καραθανάση, 210 772-2695, karathan@survey.ntua.gr

Επίκ. Καθ. Κ. Καράντζαλο, 210 772-1673, karank@central.ntua.gr

Επειδή είναι σκόπιμο να συναντηθούν όλοι οι σπουδαστές συγχρόνως που επιθυμούν να συζητήσουν θέματα με κάθε υπεύθυνο διδάσκοντα, ας προσπαθήσουν σε πρώτη φάση να συναντηθούν στις παραπάνω ενδεικνυόμενες ώρες, ας στείλουν δε οπωσδήποτε email ώστε να μπορέσει ο κάθε διδάσκων να τους καλέσει συγχρόνως.

 

Διδάσκοντες

Δημήτρης Αργιαλάς, Καθηγητής

Τηλέφωνο: 210 772-2595, E-mail: argialas@central.ntua.gr

Βασιλεία Καραθανάση,  Καθηγήτρτια
Τηλέφωνο: 210 772-2695, E-mail: karathan@survey.ntua.gr

Κωνσταντίνος Καράντζαλος, Επίκ. Καθηγητής

Τηλέφωνο: 210 772-1673, E-mail: karank@central.ntua.gr

 

Βοηθοί

Βασίλης Ανδρώνης, Ε.ΔΙ.Π.
Τηλέφωνο: 210 772-2598, E-mail: andronis@central.ntua.gr

Καλομοίρα Βασίλη-Βασιλείου, Ε.ΔΙ.Π.
Τηλέφωνο: 210 772-2769, E-mail: kvas@survey.ntua.gr

Χρήστος Ιωσηφίδης, Ε.ΔΙ.Π.
Τηλέφωνο: 210 772-2606, E-mail: chiossif@survey.ntua.gr

Πολυχρόνης Κολοκούσης, Ε.ΔΙ.Π.
Τηλέφωνο: 210 772-2599, E-mail: pol@survey.ntua.gr

Αριστείδης Βαϊόπουλος, Υπ. Διδάκτορας

Τηλέφωνο: 210 772-2684, E-mail: arisvaiopoulos@outlook.com

Μαρία Δεκαβάλλα, Υπ. Διδάκτορας
Τηλέφωνο: 210 772-2597, E-mail: dekavalla.maria@gmail.com

Ζαχαρίας Κανδυλάκης, Υπ. Διδάκτορας
Τηλέφωνο: 210 772-2600, E-mail: zach.kandylakis@gmail.com

Κλεάνθης Καραμβάσης, Υπ. Διδάκτορας
Τηλέφωνο: 210 772-2600, E-mail: karamvasis_k@hotmail.com

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.