Είσοδος

Μεγάλες Ασκήσεις Τηλεπισκόπησης

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εκπόνηση πρακτικής άσκησης εφαρμογής αναλογικών και/ή ψηφιακών τηλεπισκοπικών μεθόδων και τεχνικών σε συγκεκριμένα προγράμματα διερεύνησης και παρακολούθησης Φυσικών Διαθεσίμων, και σε πεδία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος των σπουδαστών. Εργασίες πεδίου για ψηφιακές επεξεργασίες και αλγόριθμους ταξινομήσεων. 


Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης καλεί τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δηλώσει το μάθημα Μεγάλες Ασκήσεις Τηλεπισκόπησης να έρθουν σε επαφή στο γραφείο, με τηλεφωνική επικοινωνία, μήνυμα στον τηλεφωνητή, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τον υπεύθυνο διδάσκοντα της επιλογής τους:

Καθηγητή Δ. Αργιαλά, 210 772-2595, argialas@central.ntua.gr

Καθηγήτρια Β. Καραθανάση, 210 772-2695, karathan@survey.ntua.gr

Επίκ. Καθ. Κ. Καράντζαλο, 210 772-1673, karank@central.ntua.gr

Επειδή είναι σκόπιμο να συναντηθούν όλοι οι σπουδαστές συγχρόνως που επιθυμούν να συζητήσουν θέματα με κάθε υπεύθυνο διδάσκοντα, ας προσπαθήσουν σε πρώτη φάση να συναντηθούν στις παραπάνω ενδεικνυόμενες ώρες, ας στείλουν δε οπωσδήποτε email ώστε να μπορέσει ο κάθε διδάσκων να τους καλέσει συγχρόνως.

 

Διδάσκοντες

Δημήτρης Αργιαλάς, Καθηγητής

Τηλέφωνο: 210 772-2595, E-mail: argialas@central.ntua.gr

Βασιλεία Καραθανάση, Καθηγήτρτια
Τηλέφωνο: 210 772-2695, E-mail: karathan@survey.ntua.gr

Κωνσταντίνος Καράντζαλος, Επίκ. Καθηγητής

Τηλέφωνο: 210 772-1673, E-mail: karank@central.ntua.gr


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.