Είσοδος

Μικροκυματική Τηλεπισκόπηση

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Μετάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δια μέσου της ατμόσφαιρας. Αρχές λειτουργίας και εφαρμογές των φασματικών ραδιομέτρων εδάφους. Σχετικές μετρήσεις και εφαρμογές στα πεδία της επιστήμης του Αγρονόμου & Τοπογράφου μηχανικού. Βασικές αρχές λειτουργίας των μικροκυματικών δεκτών. Αρχές λειτουργίας των Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγματος (SAR). Προεπεξεργασίες απεικονίσεων SAR. Μέθοδοι μείωσης της κηλίδωσης των απεικονίσεων SAR (speckle). Μέθοδοι γεωαναφοράς των απεικονίσεων SAR. Ερμηνεία των απεικονίσεων SAR. Εφαρμογές των SAR στις χρήσεις γης και τη γεωργία, στην ωκεανογραφία, το περιβάλλον και τους πάγους. Συμβολομετρία. Διαφορική συμβολομετρία.

 

Βιβλιογραφία

Τα ηλεκτρονικά συγγράμματα του μαθήματος βρίσκονται στην κατηγορία έγγραφα.

 

Διδάσκοντες

Βασιλεία Καραθανάση, Καθηγήτρτια
Τηλέφωνο: 210 772-2695, E-mail: karathan@survey.ntua.gr

 

Βοηθοί

Χρήστος Ιωσηφίδης, Ε.ΔΙ.Π.

Τηλέφωνο: 210 772-2606, E-mail: chiossif@survey.ntua.gr

Κλεάνθης Καραμβάσης, Υπ. Διδάκτορας

Τηλέφωνο: 210 772-2600, E-mail: karamvasisk@central.ntua.gr

Πολυχρόνης Κολοκούσης, Ε.ΔΙ.Π.

Τηλέφωνο: 210 772-2599, E-mail: pol@survey.ntua.gr

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.