Είσοδος

Ειδικά Κεφάλαια Τηλεπισκόπησης

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Αρχές λειτουργίας των φασματικών ραδιομέτρων εδάφους. Μετρήσεις με φασματοραδιόμετρο και εφαρμογές στα πεδία της επιστήμης του αγρονόμου &  τοπογράφου μηχανικού. Μετάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δια μέσου της ατμόσφαιρας. Ατμοσφαιρικές διορθώσεις. Βασικές αρχές θερμικής τηλεπισκόπησης. Βασικές αρχές μικροκυματικής τηλεπισκόπησης. Υπερφασματική τηλεπισκόπηση και φασματικός διαχωρισμός. Εφαρμογές της τηλεπισκόπησης στη γεωργία, στο υδάτινο περιβάλλον, στα εδάφη και στο περιβάλλον γενικότερα.

 

Βιβλιογραφία

Οι επιπλέον σημειώσεις/παρουσιάσεις του μαθήματος, πέραν του βασικού συγγράματος το οποίο μοιράζεται στους φοιτητές, βρίσκονται στην κατηγορία έγγραφα.

 

Mέθοδοι αξιολόγησης

Ο τελικός βαθμός προκύπτει μετά από συνεκτίμηση της επίδοσης στο τελικό διαγώνισμα καθώς και των εργαστηριακών ασκήσεων που έχουν παραδοθεί στη διάρκεια του εξαμήνου.

 

Διδάσκοντες

Βασιλεία Καραθανάση ,  Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 210 772-2695, E-mail: karathan@survey.ntua.gr

 

Βοηθοί

Βασίλης Ανδρώνης, Ε.ΔΙ.Π.
Τηλέφωνο: 210 772-2598, E-mail: andronis@central.ntua.gr

Καλομοίρα Βασίλη-Βασιλείου, Ε.ΔΙ.Π.

Τηλέφωνο: 210 772-2769, E-mail: kvas@survey.ntua.gr

Χρήστος Ιωσηφίδης, Ε.ΔΙ.Π.

Τηλέφωνο: 210 772-2606, E-mail: chiossif@survey.ntua.gr

Πολυχρόνης Κολοκούσης, Ε.ΔΙ.Π.

Τηλέφωνο: 210 772-2599, E-mail: pol@survey.ntua.gr

Μαρία Κρεμεζή, Υ.Δ.

Τηλέφωνο: 210 772-2600, E-mail: mkremezi@central.ntua.gr

Βικτωρία Κριστολλάρη, Υ.Δ.

Τηλέφωνο: 210 772-2600, E-mail: vkristoll@central.ntua.gr

Οι φετινές ώρες γραφείου εδώ 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.