Είσοδος

Ειδικά Κεφάλαια Τηλεπισκόπησης

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εξελίξεις και προοπτικές στις μεθόδους και τεχνικές τηλεπισκοπικής παρατήρησης και παρακολούθησης γης, ωκεανών και της ατμόσφαιρας. Προγράμματα δορυφορικής τηλεπισκόπησης και σχετικές προοπτικές (SOYUZ, LANDSAT, SPOT, MOS, ERS, IRS, IKONOS κ.λ.π.). Δορυφορικοί Τηλεπισκοπικοί Δέκτες. Φωτογραφικοί, Πολυφασματικοί Σαρωτές κ.λ.π. Ερμηνεία δορυφορικών απεικονίσεων. Βασικές έννοιες και συστήματα ψηφιακής επεξεργασίας και ερμηνείας τηλεπισκοπικών απεικονίσεων για εκπαιδευτική, ερευνητική και παραγωγική χρήση. Η διεπιστημονική φύση της Φωτοερμηνευτικής/Τηλεπισκοπικής μεθοδολογίας ως εργαλείου των μελετών υποδομής ανάπτυξης. Εφαρμογές της τηλεπισκόπησης στη διερεύνηση και απογραφή Χρήσεων Γης και φυσικών διαθεσίμων στην παρακολούθηση του περιβάλλοντος και των μεταβολών του και στην Πολιτική Γης. Η συμβολή της Τηλεπισκόπησης στις Ολοκληρωμένες Αποδόσεις της φυσικής και κοινωνικο-οικονομικής πραγματικότητας μίας χώρας/περιφέρειας και στη συγκρότηση των βάσεων δεδομένων/ποιοτικών πληροφοριών ενός ολοκληρωμένου Κτηματολογικού ή Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Γης.

 

Βιβλιογραφία

Τα ηλεκτρονικά συγγράμματα του μαθήματος βρίσκονται στην κατηγορία έγγραφα (υπό δημοσίευση...).

 

Mέθοδοι αξιολόγησης

Ο τελικός βαθμός προκύπτει μετά από συνεκτίμηση της επίδοσης στο τελικό διαγώνισμα καθώς και των εργαστηριακών ασκήσεων που έχουν παραδοθεί στη διάρκεια του εξαμήνου.

 

Διδάσκοντες

Βασιλεία Καραθανάση , Αν. Καθηγήτρτια
Τηλέφωνο: 210 772-2695, E-mail: karathan@survey.ntua.gr

 

Βοηθοί

Βασίλης Ανδρώνης, Ε.ΔΙ.Π.
Τηλέφωνο: 210 772-2598, E-mail: andronis@central.ntua.gr

Καλομοίρα Βασίλη-Βασιλείου, Ε.ΔΙ.Π.

Τηλέφωνο: 210 772-2769, E-mail: kvas@survey.ntua.gr

Χρήστος Ιωσηφίδης, Ε.ΔΙ.Π.

Τηλέφωνο: 210 772-2606, E-mail: chiossif@survey.ntua.gr

Πολυχρόνης Κολοκούσης, Ε.ΔΙ.Π.

Τηλέφωνο: 210 772-2599, E-mail: pol@survey.ntua.grΣυγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.