Είσοδος

Γεωδαισία ΙΙΙ (Αποτυπώσεις-Χαράξεις)

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα Γεωδαισία ΙΙΙ ασχολείται με τις τοπογραφικές εργασίες αποτυπώσεων και χαράξεων. 

Περιγράφονται οι βασικές εργασίες της πολυγωνομετρίας και πύκνωσης δικτύων, της αποτύπωσης καθώς και οι διαδικασίες των τομών, υπολογισμών όγκων και των χαράξεων.  Εμφαση δίνεται στους υπολογισμούς των μετρήσεων (σε κρατικά και ανεξάρτητα συστήματα συντεταγμένων) και στις ακρίβειες που επιτυγχάνονται.

Επίσης, δίνονται οι γενικές αρχές των χαράξεων σε ρυμοτομικά διαγράμματα (διανομές, τακτοποιήσεις οικοπέδων).

Το μάθημα ολοκληρώνεται με τις βασικές αρχές εξειδικευμένων αποτυπώσεων  όπως υδρογραφικών αποτυπώσεων και βαθυμετρίας.

Βιβλιογραφία

 Διδακτικά βοηθήματα :

1. Τεύχος Σημειώσεων: "Γεωδαισία -Δίκτυα, Αποτυπώσεις, Χαράξεις "
Γ. Γεωργόπουλος, Β. Γκίκας, Ε. Τελειώνη,  Μ. Τσακίρη (Αθήνα 2016)

2. Τεύχος Σημειώσεων: "Εφαρμογές Ρυμοτομικών Μελετών"   [ΒΛ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ--> ΕΓΓΡΑΦΑ]

Ε. Λαμπρου, Α. Μπίθας, Γ. Πανταζής (Αθήνα 1984)

3. Ασκήσεις Εξαμήνου

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

1. Βλάχος Δ (1980) Μαθήματα Τοπογραφίας. Τόμος Α. Θεσσαλονίκη

2. Παρδάλης Ν (1983) Μαθήματα Γεωδαισίας - Κλασσικής & Ηλεκτρονικής. Τόμοι Α και Β. Εκδόσεις Συμμετρία. Αθήνα.

3. Rueger J.M. (1996) Electronic Distance Measurement. An Introduction. Springer- Verlang, Berlin, N York

4. Kahmen H., W. Faig (1988) Surveying. deGruyter, Berlin, New York

Mέθοδοι αξιολόγησης

1) Ασκήσεις Εξαμήνου & θΈΜΑ Εξαμήνου

2) Προφορική εξέταση στο Θέμα Εξαμήνου

3) Γραπτή εξέταση (ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ /ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

 

Διδάσκοντες

Το μάθημα περιλαμβάνει Θεωρία και Ασκήσεις.

Η διδασκαλία θα γίνεται σε τρία παράλληλα τμήματα όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Κατά την διάρκεια του εξαμήνου θα δίνονται ασκήσεις οι οποίες θα λύνονται κατά την διάρκεια του μαθήματος.

Για την εξάσκηση των φοιτητών στο ύπαιθρο θα δοθεί Θέμα Εξαμήνου που αφορά στις εργασίες αποτύπωσης μιας περιοχής εντός της Πολυτεχνειούπολης. Για τον σκοπό αυτό, οι φοιτητές κάθε τμήματος θα χωριστούν σε ομάδες των 10 ατόμων περίπου. Η συμμετοχή των φοιτητών είναι υποχρεωτική και η παράδοση του Θέματος θα γίνει στο τέλος του εξαμήνου μετά την ολοκλήρωσή του με προφορική εξέταση ατομικά από κάθε φοιτητή.

Τα γραφεία των διδασκόντων του μαθήματος βρίσκονται στο Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας (2ο όροφος του κτ. Λαμπαδαρίου)

Συντονιστής Μαθήματος

Β Γκίκας, Αναπλ. Καθηγητής, τηλ 210 772 3566,
email: vgikas@central.ntua.gr

Διδάσκοντες

Μαρία Τσακίρη, Επικ. Καθηγήτρια, τηλ 210 772 2735,
email: mtsakiri@central.ntua.gr

Γεώργιος Γωργόπουλος, Λέκτορας, τηλ 210 772 2729,
email: gegeorgo@central.ntua.gr

Βέτα Τελειώνη, Λέκτορας, τηλ 210 772 2726,
email:
telioni@survey.ntua.gr

Ομάδα Διδασκαλίας

Στέφανος Δογγούρης, τηλ 210 772 2741

Γιάννης Καράμπελας, τηλ 210 772 2699

Γιώργος Μακρής, τηλ 210 772 2751

Τάσος Μπίθας, τηλ 210 772 2739

Δημήτρης Πουρναράς, τηλ 210 772 2736

Αντώνης Σιούλης, τηλ 210 772 2702

Γιώργος Πηνιώτης, τηλ 210 772 2725

Δημήτρης Τσίνης, τηλ 210 772 2725

Δήμητρα Τσίνη, τηλ 210 772 2725

 

Ασκήσεις

 

Οι εκφωνήσεις των Ασκήσεων και του Θέματος Εξαμήνου που δίνονται κατά την διάρκεια του εξαμήνου βρίσκονται ακολουθώντας τα επόμενα :

                             Εργαλεία -> Εργασίες

Εντυπα και παραδείγματα βρίσκονται ακολουθώντας τα επόμενα:

                            Εργαλεία -> Εγγραφα

Ωρες και Αιθουσες Διδασκαλίας

Το μάθημα περιλαμβάνει Θεωρία και Ασκήσεις. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 η διδασκαλία της θεωρίας και των ασκήσεων του μαθήματος Γεωδαισία ΙΙΙ  θα γίνεται κάθε Δευτέρα και ώρα 10:45 - 15:30 , σε 3 παράλληλα τμήματα σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

   
 Θεωρία (Δευτέρα 10:45-12:30)Ασκήσεις (Δευτέρα 12:45-15:30)
1ο τμήμα (Γ. Γεωργόπουλος)Αίθουσα Α003Αίθουσα Α003
2ο τμήμα (Β. Τελειώνη )Αίθουσα Α004Αίθουσα Α004
3ο τμήμα  (Μ. Τσακίρη)Αμφιθέατρο Β1
Αμφιθέατρο Β1
 

Ανακοινώσεις

Περιλαμβάνονται ανακοινώσεις του τρέχοντος εξαμήνου για το μάθημα. Οι φοιτητές /φοιτήτριες που είναι εγγεγραμμένοι/νες  στο μάθημα θα πρέπει να επισκέπτονται συχνά την ενότητα αυτή προς ενημέρωσή τους.

Οι ανακοινώσεις βρίσκονται στην περιοχή "Εργαλεία --> Ανακοινώσεις". 

 

 
 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.