Είσοδος

Τεχνικά Υλικά

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 

 

Χρόνια πολλά.

Τα γραπτά έχουν διορθωθεί αλλά δεν έχω ανακοινώσει τους βαθμούς. Όποιοι θέλουν ας μου στείλουν μήνυμα για  το βαθμό τους.

 

 

 


 

Διδάσκων:

Μιχαήλ Σακελλαρίου

(mgsakel@mail.ntua.gr, http://users.ntua.gr/mgsakel)

Μια αναγκαία σημείωση:

 

"If educators who teach in the world of hyper-information and hyper-connectivity want to impart knowledge and skills they will not only have to encourage their students to plunge in and swimm in deep and dangerous waters, as Kierkergaard proposed, they will also have to encourage them to swimm upstream. That is, they will have to foster the sort of unconditioned commitments and strong identities necessary for turning information into meaningful knowledge and the involvement necessary for developing the skills to use it. Only then can they develop in their students knowledge, skills and what Aristotle called practical wisdom"

Hubert L. Dreyfus "Anonymity versus Commitment: The Dangers of Education on the Internet"

In : "Philosophy of Technology; The Technological Condition-An Anthology", Blackwell, 2006 (pp 578-584).

 

Το μάθημα των Τεχνικών Υλικών αποσκοπεί στο να εισαγάγει τις βασικές γνώσεις για τα τεχνικά υλικά και τα κριτήρια επιλογής τους βάσει των ιδιοτήτων τους και των απαιτήσεων των Τεχνικών Έργων.

Στα έγγραφα (επιλέγεται από τα "Εργαλεία") θα βρείτε διδακτικό υλικό του μαθήματος

Σύντομα θα προστεθεί και άλλο υλικό

Διδάσκοντες

Μ. Σακελλαρίου, Καθηγητής

Σ. Παπακωνσταντίνου ΑΜ, Γ. Σασσάνης ΑΤΜ & ΠΜ, Χ. Στάμος ΠΜ, ΕΔΠ

Α. Καψαμπέλη ΜΜΜ, Ι. Στρατάκος ΑΤΜ, ΥΔ

Προσωπική σελίδα με εκπαιδευτικό υλικό:

http://users.ntua.gr/mgsakel/

Σελίδα του ΤΕΕ με προδιαγραφές δομικών υλικών.

Επιλέξτε: Αδρανή, Κονιάματα, Σκυροδέματα, Τσιμέντα, Χάλυβες Οπλισμένου Σκυροδέματος:

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/MATERIAL_GUIDES

Σελίδα του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.)

με προδιαγραφές υλικών, εργασιών και κατασκευής Τεχνικών Έργων (Σκυρόδεμα, Χωματουργικά, Δομικές εργασίες, Η/Μ Κτιριακών έργων, Έργων Οδοποιίας, Έργων Αεροδρομίων, Σιδηροδρομικών Έργων, Υδραυλικών έργων, Λιμενικών & Θαλάσσιων έργων, Έργων πρασίνου, Γεωτεχνικών εργασιών, Σηράγγων, Κατασκευής Φραγμάτων, Έργων αποκατάστασης ζημιών, Καθαιρέσεις-κατεδαφίσεις)

http://www.iok.gr/

(Επιλέγετε "Action Plan", "Έργο της 2ης ΟΔΕ", "Ενότητα προδιαγραφών", "Θεματολόγιο και Κωδικοποίηση ΠΕΤΕΠ")

Σελίδα του προγράμματος για την Αειφόρο Κατασκευή στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα:

http://www.uest.gr/suscon/

Σελίδα του Πανεπιστημίου του Cambridge:

http://www-materials.eng.cam.ac.uk/mpsite

Σελίδα μαθημάτων του MIT:

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Global/all-courses.htm

Granta Material Intelligence:

Βιβλιογραφία

Ashby "Engineering Materials"

 Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.