Είσοδος

Γεωδαισία ΙΙ (Γεωδαιτικές Μέθοδοι & Όργανα)

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 

Το μάθημα Γεωδαισία ΙΙ ασχολείται με τις μετρήσεις και τους υπολογισμούς των βασικών μεγεθών: γωνιών, μηκών και υψομετρικών διαφορών.

Περιγράφονται οι βασικές αρχές μέτρησης των παραπάνω μεγεθών, τα όργανα που χρησιμοποιούνται και οι μέθοδοι μέτρησης. Εμφαση δίνεται στις διορθώσεις και αναγωγές των μετρήσεων και στις ακρίβειες που επιτυγχάνονται.

Επίσης, δίνονται οι γενικές αρχές και τα όργανα που χρησιμοποιούνται στα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης.

Το μάθημα ολοκληρώνεται με τις βασικές αρχές των δικτύων (οριζοντίου και κατακορύφου ελέγχου) καθώς και τις μεθόδους πύκνωσης των δικτύων οριζοντίου ελέγχου.

Ύλη

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣ
1Εισαγωγή ,  Συστήματα αναφοράς, Ελληνικό σύστημα  ΕΓΣΑ87
Υπολογισμοί στην προβολή του ΕΓΣΑ87
2Μέτρηση γωνιών Εκμάθηση οργάνων (άσκηση υπαίθρου)
3Υπολογισμοί γωνιών / Ακρίβειες μέτρησης γωνιώνΕισαγωγή στο Θέμα Εξαμήνου / Μέτρηση γωνιών - υπολογισμοί
4Μετρήσεις μηκών/ Εισαγωγή στα EDMΜέτρηση μηκών - μετροταινία / Υπολογισμοί στις μετρήσεις μηκών
5Διορθώσεις στις μετρήσεις μηκών με EDMΘέμα Εξαμήνου: Μέτρηση μηκών με EDM / διορθώσεις
6Γεωμετρικές αναγωγές στις μετρήσεις μηκών με EDM Προεκτίμηση σφαλμάτων γωνιών/μηκών & αρμονική ακρίβεια, γεωμετρικές αναγωγές
7Γεωμετρική χωροστάθμησηΘέμα Εξαμήνου: Χωροστάθμηση
8Τριγωνομετρική ΥψομετρίαΥπολογισμοί υψομέτρων με γεωμετρική χωροστάθμηση και τριγωνομετρική υψομετρία
9Εισαγωγή στο GPSΜετρήσεις με δέκτες GPS,  Υπολογισμοί
10Δίκτυα / ΤριγωνισμόςΘέμα Εξαμήνου: Υπολογισμοί
11Πυκνώσεις δικτύων / ΟπισθοτομίαΥπολογισμοί Οπισθοτομίας
12ΕμπροσθοτομίαΥπολογισμοί Εμπροσθοτομίας
13ΕπανάληψηΠαράδοση Θέματος εξαμήνου 

Βιβλιογραφία

Διδακτικά βοηθήματα :

1) Τεύχος Σημειώσεων: "Γεωδαισία, Μετρήσεις-διορθώσεις- αναγωγές- προσδιορισμός θέσης " 
Γ. Γεωργόπουλος, Β. Γκίκας, Β. Τελειώνη, Μ. Τσακίρη 

ΒΛ. ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ "Γεωδαισία, Μετρήσεις-διορθώσεις- αναγωγές- προσδιορισμός θέσης " (ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

ΒΛ. "ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ", ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ "Γεωδαισία, Μετρήσεις-διορθώσεις- αναγωγές- προσδιορισμός θέσης "  (ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

2) Ασκήσεις Εξαμήνου

Βιβλιογραφία :

1) Anderson J. & E. Mikhail (1998) Surveying: Theory and Practice. McGraw Hill.7th Edition. ISBN 0-07-015914-9 

2) McCormac J., W. Sarasua, W. Davies (2012) Surveying. Wiley, 6th Edition.

3) Rueger J.M. (1996) Electronic Distance Measurement. An Introduction. Springer- Verlang, Berlin, N York

4) Kahmen H., W. Faig (1988) Surveying. deGruyter, Berlin, New York

5) Schofield, W.  M. Breach (2007) Engineering Surveying.  Butterworth-Heinemann Ltd (publisher)

6) Βλάχος Δ (1980) Μαθήματα Τοπογραφίας. Τόμος Α. Θεσσαλονίκη

7) Παρδάλης Ν (1983) Μαθήματα Γεωδαισίας - Κλασσικής & Ηλεκτρονικής. Τόμοι Α και Β. Εκδόσεις Συμμετρία. Αθήνα.

8) Τεύχος Σημειώσεων: "Γεωδαιτικά Οργανα και Μέθοδοι Μέτρησης Μηκών και Γωνιών"
Δ. Δ. Μπαλοδήμος, Δ. Σταθάς

9) Τεύχος Σημειώσεων: "Υψομετρία"
Δ. Δ. Μπαλοδήμος, Ο. Αραμπατζή

Mέθοδοι αξιολόγησης

 

1) Προφορική εξέταση στο Θέμα Εξαμήνου

2) Γραπτή εξέταση ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

3) Εξεταστέα ύλη (βλ. Εργαλεία -> Εγγραφα)

 

Διδάσκοντες

 

Τα γραφεία των διδασκόντων του μαθήματος βρίσκονται στο Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας (2ο όροφος του κτ. Λαμπαδαρίου)

Συντονιστής Μαθήματος

Μαρία Τσακίρη, Kαθηγήτρια, τηλ 210 772 2735
email: mtsakiri@central.ntua.gr

Ομάδα Διδασκαλίας

Ορθοδοξία Αραμπατζή, Επικ.Καθηγήτρια, τηλ 210 772 2740
email: arabatzi@survey.ntua.gr

Βέτα Τελειώνη, Λέκτορας, τηλ 210 772 2726
email:
telioni@survey.ntua.gr

Γεώργιος Γεωργόπουλος, Λέκτορας, τηλ 210 772 2729
email: gegeorgo@survey.ntua.gr

Στέφανος Δογγούρης, τηλ 210 772 2741

Γεώργιος Μακρής, τηλ 210 772 2751

Αναστάσιος Μπίθας, τηλ 210 772 2739

Δημήτρης Πουρναράς, τηλ 210 772 2736

Γιώργος Πηνιώτης, τηλ 210 772 2725

Αντώνης Σιούλης, τηλ 210 772 2702

Δημήτρης Τσίνης, τηλ 210 772 2725

Δήμητρα Τσίνη, τηλ 210 772 2725

Αγγελική Τσούτσουρα, τηλ 210 772 2754, 2753

Αγγελική Μαρίνου, amarinou@survey.ntua.gr

 

Ωρες και Αιθουσες Διδασκαλίας

Το μάθημα περιλαμβάνει Θεωρία και Ασκήσεις.

Η διδασκαλία του μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 θα γίνεται σε τρία παράλληλα τμήματα όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Κατά την διάρκεια του εξαμήνου θα δίνονται ασκήσεις οι οποίες θα λύνονται κατά την διάρκεια του μαθήματος.

Για την εξάσκηση των φοιτητών στο ύπαιθρο θα δοθεί Θέμα Εξαμήνου που αφορά στην εξοικείωση τους με τα όργανα και τις μεθόδους μέτρησης. Για τον σκοπό αυτό, οι φοιτητές κάθε τμήματος θα χωριστούν σε ομάδες των 10 ατόμων περίπου. Η συμμετοχή των φοιτητών είναι υποχρεωτική και η παράδοση του Θέματος θα γίνει στο τέλος του εξαμήνου μετά την ολοκλήρωσή του με προφορική εξέταση ατομικά από κάθε φοιτητή.

 


ΑΙΘΟΥΣΕΣ
 

ΘΕΩΡΙΑ

Τετάρτη 12.45 - 14.30

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Τετάρτη 15.00 - 16.45

1ο ΤΜΗΜΑ Α004

(Διδάσκων:      Γ. Γεωργόπουλος)

A έως και I

Αίθουσα Α004

κτ. Λαμπαδαρίου

Αίθουσα Α004

κτ. Λαμπαδαρίου

2ο ΤΜΗΜΑ Α003

(Διδάσκουσα:      Β. Τελειώνη) 

K  έως και Ν


 

Αίθουσα Α003

κτ. Λαμπαδαρίου

Αίθουσα Α003

κτ. Λαμπαδαρίου

3ο ΤΜΗΜΑ

Α002 (Διδάσκουσα:    Ο. Αραμπατζη)

Ξ έως και Ω

Αίθουσα A002

κτ. Λαμπαδαρίου

Αίθουσα A002

κτ. Λαμπαδαρίου

 

Ασκήσεις

Οι εκφωνήσεις των Ασκήσεων και του Θέματος Εξαμήνου που δίνονται κατά την διάρκεια του εξαμήνου βρίσκονται ακολουθώντας την επόμενη επιλογή:

Εργαλεία -> Εργασίες 

Εντυπα και παραδείγματα βρίσκονται ακολουθώντας την επόμενη επιλογή:

Εργαλεία -> Εγγραφα

Ανακοινώσεις

 Το περιέχομενο του εβδομαδιαίου μαθήματος βρίσκεται στην περιοχή:

 Εργαλεία --> Πρόγραμμα

Οι Ανακοινώσεις που αφορούν στο μάθημα κατά την διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου  αναρτώνται στην περιοχή:

Εργαλεία --> Ανακοινώσεις

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα παρακαλούνται να ελέγχουν τακτικά την ενότητα αυτή για τις τρέχουσες ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 


 Η ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ  ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕI ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/07/2020 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 10.00-11.30πμ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ   TEAMS -ΟΜΑΔΑ "ΓΕΩΙΙ-ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ"


ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΤΙΣ 9.45πμ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

                    

   
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.