Είσοδος

Γεωδαισία ΙΙ (Γεωδαιτικές Μέθοδοι & Όργανα)

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 

Το μάθημα Γεωδαισία ΙΙ ασχολείται με τις μετρήσεις και τους υπολογισμούς των βασικών μεγεθών: γωνιών, μηκών και υψομετρικών διαφορών.

Περιγράφονται οι βασικές αρχές μέτρησης των παραπάνω μεγεθών, τα όργανα που χρησιμοποιούνται και οι μέθοδοι μέτρησης. Εμφαση δίνεται στις διορθώσεις και αναγωγές των μετρήσεων και στις ακρίβειες που επιτυγχάνονται.

Επίσης, δίνονται οι γενικές αρχές και τα όργανα που χρησιμοποιούνται στα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης.

Το μάθημα ολοκληρώνεται με τις βασικές αρχές των δικτύων (οριζοντίου και κατακορύφου ελέγχου) καθώς και τις μεθόδους πύκνωσης των δικτύων οριζοντίου ελέγχου.

Ύλη

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣ
1Εισαγωγή ,  Επανάληψη στοιχείων Γεωδαισίας ΙΒασικά προβλήματα γεωδαισίας / ισοβαρείς, ανισοβαρείς παρατηρήσεις/ νόμος μετάδοσης σφαλμάτων
2Μέτρηση γωνιών Εκμάθηση οργάνων (άσκηση υπαίθρου)
3Υπολογισμοί γωνιών / Ακρίβειες μέτρησης γωνιώνΕισαγωγή στο Θέμα Εξαμήνου / Μέτρηση γωνιών - υπολογισμοί
4Μετρήσεις μηκών/ Εισαγωγή στα EDMΜέτρηση μηκών - μετροταινία / Υπολογισμοί στις μετρήσεις μηκών
5Διορθώσεις στις μετρήσεις μηκών με EDMΘέμα Εξαμήνου: Μέτρηση μηκών με EDM / διορθώσεις
6Γεωμετρικές αναγωγές στις μετρήσεις μηκών με EDM Προεκτίμηση σφαλμάτων γωνιών/μηκών & αρμονική ακρίβεια, γεωμετρικές αναγωγές
7Γεωμετρική χωροστάθμησηΘέμα Εξαμήνου: Χωροστάθμηση
8Τριγωνομετρική ΥψομετρίαΥπολογισμοί υψομέτρων με γεωμετρική χωροστάθμηση και τριγωνομετρική υψομετρία
9Εισαγωγή στο GPSΜετρήσεις με δέκτες GPS,  Υπολογισμοί
10Δίκτυα / ΤριγωνισμόςΘέμα Εξαμήνου: Υπολογισμοί
11Πυκνώσεις δικτύων / ΟπισθοτομίαΥπολογισμοί Οπισθοτομίας
12ΕμπροσθοτομίαΥπολογισμοί Εμπροσθοτομίας
13ΕπανάληψηΠαράδοση Θέματος εξαμήνου


 

Βιβλιογραφία

Διδακτικά βοηθήματα :

1) Τεύχος Σημειώσεων: "Γεωδαισία, Μετρήσεις-διορθώσεις- αναγωγές- προσδιορισμός θέσης " 
Γ. Γεωργόπουλος, Β. Γκίκας, Β. Τελειώνη, Μ. Τσακίρη 

ΒΛ. ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ "Γεωδαισία, Μετρήσεις-διορθώσεις- αναγωγές- προσδιορισμός θέσης " (ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

ΒΛ. "ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ", ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ "Γεωδαισία, Μετρήσεις-διορθώσεις- αναγωγές- προσδιορισμός θέσης "  (ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)

2) Ασκήσεις Εξαμήνου

Βιβλιογραφία :

1) Anderson J. & E. Mikhail (1998) Surveying: Theory and Practice. McGraw Hill.7th Edition. ISBN 0-07-015914-9 

2) McCormac J., W. Sarasua, W. Davies (2012) Surveying. Wiley, 6th Edition.

3) Rueger J.M. (1996) Electronic Distance Measurement. An Introduction. Springer- Verlang, Berlin, N York

4) Kahmen H., W. Faig (1988) Surveying. deGruyter, Berlin, New York

5) Schofield, W.  M. Breach (2007) Engineering Surveying.  Butterworth-Heinemann Ltd (publisher)

6) Βλάχος Δ (1980) Μαθήματα Τοπογραφίας. Τόμος Α. Θεσσαλονίκη

7) Παρδάλης Ν (1983) Μαθήματα Γεωδαισίας - Κλασσικής & Ηλεκτρονικής. Τόμοι Α και Β. Εκδόσεις Συμμετρία. Αθήνα.

8) Τεύχος Σημειώσεων: "Γεωδαιτικά Οργανα και Μέθοδοι Μέτρησης Μηκών και Γωνιών"
Δ. Δ. Μπαλοδήμος, Δ. Σταθάς

9) Τεύχος Σημειώσεων: "Υψομετρία"
Δ. Δ. Μπαλοδήμος, Ο. Αραμπατζή

Mέθοδοι αξιολόγησης

 

1) Προφορική εξέταση στο Θέμα Εξαμήνου

2) Γραπτή εξέταση ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

3) Εξεταστέα ύλη (βλ. Εργαλεία -> Εγγραφα)

 

Διδάσκοντες

 

Τα γραφεία των διδασκόντων του μαθήματος βρίσκονται στο Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας (2ο όροφος του κτ. Λαμπαδαρίου)

Συντονιστής Μαθήματος

Μαρία Τσακίρη, Kαθηγήτρια, τηλ 210 772 2735,
email: mtsakiri@central.ntua.gr

Ομάδα Διδασκαλίας

Βασίλης Γκίκας, Αναπλ. Καθηγητής, τηλ 210 772 3566,
email: vgikas@central.ntua.gr

Βέτα Τελειώνη, Λέκτορας, τηλ 210 772 2726,
email:
telioni@survey.ntua.gr

Γεώργιος Γεωργόπουλος, Λέκτορας, τηλ 210 772 2729,
email: gegeorgo@survey.ntua.gr

Στέφανος Δογγούρης, τηλ 210 772 2741

Γιάννης Καράμπελας, τηλ 210 772 2699

Γεώργιος Μακρής, τηλ 210 772 2751

Αναστάσιος Μπίθας, τηλ 210 772 2739

Δημήτρης Πουρναράς, τηλ 210 772 2736

Γιώργος Πηνιώτης, τηλ 210 772 2725

Αντώνης Σιούλης, τηλ 210 772 2702

Δημήτρης Τσίνης, τηλ 210 772 2725

Δήμητρα Τσίνη, τηλ 210 772 2725

Ωρες και Αιθουσες Διδασκαλίας

Το μάθημα περιλαμβάνει Θεωρία και Ασκήσεις.

Η διδασκαλία του μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 θα γίνεται σε τρία παράλληλα τμήματα όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Κατά την διάρκεια του εξαμήνου θα δίνονται ασκήσεις οι οποίες θα λύνονται κατά την διάρκεια του μαθήματος.

Για την εξάσκηση των φοιτητών στο ύπαιθρο θα δοθεί Θέμα Εξαμήνου που αφορά στην εξοικείωση τους με τα όργανα και τις μεθόδους μέτρησης. Για τον σκοπό αυτό, οι φοιτητές κάθε τμήματος θα χωριστούν σε ομάδες των 10 ατόμων περίπου. Η συμμετοχή των φοιτητών είναι υποχρεωτική και η παράδοση του Θέματος θα γίνει στο τέλος του εξαμήνου μετά την ολοκλήρωσή του με προφορική εξέταση ατομικά από κάθε φοιτητή.

 


ΑΙΘΟΥΣΕΣ
 

ΘΕΩΡΙΑ

Τετάρτη 12.45 - 14.30

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Τετάρτη 15.00 - 16.45

1ο ΤΜΗΜΑ (Διδάσκων:      Γ. Γεωργόπουλος)

A έως και ΚAΤ

Αίθουσα Α004

κτ. Λαμπαδαρίου

Αίθουσα Α004

κτ. Λαμπαδαρίου

2ο ΤΜΗΜΑ (Διδάσκουσα:      Β. Τελειώνη) 

KE  έως και Μ

Αίθουσα Α002

κτ. Λαμπαδαρίου

Αίθουσα Α002

κτ. Λαμπαδαρίου

3ο ΤΜΗΜΑ (Διδάσκων:     Β. Γκίκας)

Ν έως και Ω

Αίθουσα Α003

κτ. Λαμπαδαρίου

Αίθουσα Α003

κτ. Λαμπαδαρίου

 

Ασκήσεις

Οι εκφωνήσεις των Ασκήσεων και του Θέματος Εξαμήνου που δίνονται κατά την διάρκεια του εξαμήνου βρίσκονται ακολουθώντας την επόμενη επιλογή:

Εργαλεία -> Εργασίες 

Εντυπα και παραδείγματα βρίσκονται ακολουθώντας την επόμενη επιλογή:

Εργαλεία -> Εγγραφα

Ανακοινώσεις

 Το περιέχομενο του εβδομαδιαίου μαθήματος βρίσκεται στην περιοχή:

 Εργαλεία --> Πρόγραμμα

Οι Ανακοινώσεις που αφορούν στο μάθημα κατά την διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου  αναρτώνται στην περιοχή:

Εργαλεία --> Ανακοινώσεις

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα παρακαλούνται να ελέγχουν τακτικά την ενότητα αυτή για τις τρέχουσες ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤO ΜΑΘΗΜΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.