Είσοδος

Εισαγωγή στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 

 Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν στις 12 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες προσεχώς.

 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση --- Σύνδεσμοι WEBEX

 

Διάλεξη

Σύνδεσμός

Τετάρτη

15:00-17:00

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb24d6e55a4af2d5e231a9f389097edb4

Παρασκευή 8:45-10:30

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m858f5672474086f7605727b9fb27ff9d

 

 

 

 

 

 

 

 

Η γλώσσα προγραμματισμού Java. Το περιβάλλον BlueJ. Αντικείμενα, κλάσεις και μέθοδοι. Βασικά στοιχεία του συντακτικού της Java ( εντολές if-else, switch, for, while, repeat, διανύσματα, λίστες). Κληρονομικότητα, Πολυμορφισμός. Κλάσεις αφηρημένου τύπου και διαπροσωπείες. Εξαιρέσεις. Η βιβλιοθήκη κλάσεων της Java. Είσοδος-Έξοδος. Κλάσεις συλλογής δεδομένων. Γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας. 

Εργαστήριο. Σειρά εργαστηριακών προγραμματιστικών ασκήσεων σε Java.  Γίνεται χρήση του  ειδικού για την διδασκαλία πρωτοετών φοιτητών  προγραμματιστικού  περιβάλλοντος Bluej.
 
 

Διδάσκοντες

Αντώνιος Συμβώνης, Καθηγητής
Κτίριο Μαθηματικού, Γρ. 3.18

Πέτρος Στεφανέας, Επίκουρος Καθηγητής
Κτίριο Μαθηματικού, Γρ. 3.30

 

Διαλέξεις

Τετάρτη  15:00 - 17:00, online
Παρασκευή 
08:45 - 10:30, online

Υλικό διαλέξεων

 

Εργαστήρια

 

 Εξ αποστάσεως μέσω Webex

2 ώρες/ εβδομάδα
Ικανοποιητική συμμετοχή: το πολύ έως 2 απουσίες

  

Υπεύθυνοι εργαστηρίων

  

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση --- Σύνδεσμοι WEBEX

 

Ομάδα

Ώρα

Διδάσκων/ουσα

Σύνδεσμός

Φοιτητές

1

Δευτέρα 3-5μμ

Ναταλία Κωτσάνη

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mfaadb88582248dc4f4a2079a6f21e8d5

MURATAJΑΓΓΕΛΙΔΗΣ -- ΒΕΝΙΕΡΗ 

2

Δευτέρα

3-5μμ

Μαρία Δημαρόγκωνα

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m50dc5323bcb266f046c9954848e4a03d

ΒΕΡΒΕΛΑΚΗ -- ΖΗΛΑΚΟΣ 

3

Δευτέρα

 3-5μμ

Θεόδωρος Μήτσικας

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mbe49df653db405f5a66ff33c638b26a7

ΖΙΑΚΑ -- ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ 

4

Δευτέρα

 5-7μμ

Σοφία Αλμπάνη

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m000eff12189e084d1da66b27810900d3

ΚΟΚΚΙΝΟΣ -- ΛΙΝ 

5

Τρίτη

 3-5μμ

Ναταλία Κωτσάνη

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m2322cf9acb0f379d03471e1cbb86a176

ΜΑΓΓΑΝΟΣ -- ΟΡΦΑΝΟΣ 

6

Τρίτη

 3-5μμ

Σοφία Αλμπάνη

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mde6905a4f6b67de551d2ee474cbda935

ΠΑΝΑΓΗ -- ΡΕΜΠΕΛΟΣ 

7

Τρίτη

 3-5μμ

Μαρία Δημαρόγκωνα

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=md996b44ee9c487f0d76637c4db9dfaf3

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ -- ΤΙΤΟΣ 

8

Τρίτη

 3-5μμ

Θεόδωρος Μήτσικας

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mda1d637f75fba4044660f82f37ce2e9c

ΤΟΛΗ -- ΨΑΡΡΑΣ 

 

Συγγράμματα

"Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός σε  Java. Μια πρακτική εισαγωγή με χρήση Bluej "
 David Barnes, Michael Kolling
 Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 
 "Εισαγωγή στη Java"
 Γιώργος Λιακέας
 Εκδόσεις Κλειδάριθμος

 "Java"
Savitch Walter
Εκδόσεις Τζιόλας

 

Αξιολόγηση

  • Προγραμματιστικές Ασκήσεις: 10%  (Απαραίτητη η ικανοποιητική συμμετοχή στα εργαστήρια)
  • Τελικό γραπτό διαγώνισμα: 90%


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.