mycourses .ntua.gr
Εισαγωγή στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό

Γενικά στοιχεία

 

Περιγραφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Εισαγωγή στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό»

Μάθημα: Εισαγωγή στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό
Εξάμηνο: 1ο
Διδάσκων: Α. Συμβώνης – Π. Στεφανέας
Εξέταση: Επαναληπτική Εξέταση Σεπτεμβρίου 2021
Τρόπος εξέτασης: Εξ αποστάσεως
Ημερομηνία εξέτασης: Τρίτη 14/9/21 @ 10:00
Μέθοδος εξέτασης: Γραπτή εξέταση στο σπίτι (take home exam) (σύμφωνα με την από 29/5/2020 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ).
Εύρος Βαθμολογίας: Απαλλαγή / Μη-Απαλλαγή (Pass/Fail)

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση

 • Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν εμπρόθεσμα δηλώσει συμμετοχή στην πτυχιακή εξέταση του μαθήματος (μέσω του κεντρικού συστήματος εγγραφών) και, κατά συνέπεια, εμφανίζονται στην λίστα των εξεταζόμενων που αποστέλλει η Γραμματεία στο διδάσκοντα.
 • Κάθε φοιτητής συμμετέχει σε μία τάξη/ομάδα εξέτασης.

******Απαιτείται εγγραφή στην κατάλληλη τάξη/ομάδα  που έχει δημιουργηθεί στην εφαρμογή  Microsoft Teams έως την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, 23:59Η εγγραφή γίνεται ακολουθώντας τον  σύνδεσμο που αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα  (κάντε «κλικ» στο όνομα της ομάδας) με βάση τον παρακάτω πίνακα:

 

Ομάδα

Φοιτητές

Java Exam Ομάδα--1

MURATAJ,

ΑΒΤΖΗ  --  ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Java Exam Ομάδα--2

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ  --  ΜΠΑΪΛΑΣ

Java Exam Ομάδα--3

ΜΠΑΪΡΑΜΙ  --  ΣΓΟΥΡΟΣ

Java Exam Ομάδα--4

ΣΙΑΜΠΑΝΗ. --  ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ

(Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνετε είναι να στείλετε ένα αίτημα για να γίνετε μέλη της συγκεκριμένης ομάδας το οποίο εγώ θα εγκρίνω. Με τον τρόπο αυτό δηλώνετε συμμετοχή στο διαγώνισμα μέσω της πλατφόρμας Teams.)

 • Η συμμετοχή κάθε σπουδαστή/στριας σε αυτή την εξεταστική διαδικασία αποτελεί αυτομάτως Υπεύθυνη Δήλωση ότι «συμμετέχει προσωπικά ο/η συγκεκριμένος/η σπουδαστής/στρια χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια από άλλα πρόσωπα, είτε με προσωπική επικοινωνία είτε με επικοινωνία μέσω άλλων μέσων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.» Η αντίστοιχη δήλωση θα αναγράφεται και στις εκφωνήσεις των θεμάτων.
 • Ο υπολογιστής του κάθε εξεταζόμενου διαθέτει κάμερα, μικρόφωνο και ηχείο τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια ταυτοποίησης των εξεταζόμενων. 

 

Διαδικασία εξέτασης

 1. Οι σπουδαστές/τριες πρέπει να συνδεθούν στην κατάλληλη τάξη/ομάδα εξέτασης της εφαρμογής Teams τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.
 2. Πριν την έναρξη της εξέτασης ή κατά την διάρκεια της εξέτασης θα γίνει ταυτοποίηση των εξεταζόμενων μέσω της κάμερας του υπολογιστή τους. Θα πρέπει να επιδείξουν την φοιτητική τους ταυτότητα.

 3. Την ώρα έναρξης της εξέτασης θα δοθεί πρόσβαση από στην πλατφόρμα Teams στο διαγώνισμα (ως  “assignment”, σε μορφή MS Forms) . Σχετική ειδοποίηση θα εμφανιστεί στο Teams, είτε στο σύνδεσμο «Activity» ή στο σύνδεσμο «Posts» του καναλιού «General».Ακολουθώντας το σύνδεσμο του Διαγωνίσματος.  Τις απαντήσεις σας πρέπει να τις γράψετε σε χαρτί διαστάσεων Α4 και, μέσω σάρωσης, να τις μεταφέρετε σε αρχείο pdf το οποίο θα αναρτήσετε ως απαντηση στην πλατφόρμα TEAMS.
 4. Οι φοιτητές έχουν στην διάθεσή τους 1 ώρα και 15 λεπτά για να υποβάλλουν το διαγώνισμά τους. Η υποβολή πρέπει να γίνει πατώντας το πλήκτρο “Submit” που βρίσκεται στο τέλος του διαγωνίσματος.
  Σημαντική σημείωση:
  1. Στο διάστημα της 1 ώρας και 15 λεπτών που διαρκεί το διαγώνισμα συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος που χρειάζεστε για τη «σάρωση και την ανάρτηση των χειρόγραφων απαντήσεων σας.
  2. Η υποβολή του διαγωνίσματός σας (μέσω του πλήκτρου “submit”) πρέπει να γίνει μέσα στα χρονικά όρια του διαγωνίσματος. Μετά την λήξη του διαγωνίσματος ΔΕΝ είναι δυνατή η υποβολή του.
 5. Οι πρώτες ερωτήσεις του διαγωνίσματος αφορούν τα στοιχεία του φοιτητή (Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατρός, Σχολή, Αριθμό Μητρώου) και είναι υποχρεωτική η απάντησή τους. Σε περίπτωση μη απάντησης δεν μπορεί να υποβληθεί το διαγώνισμα.

Οδηγίες για τη σάρωση (scan) και την ανάρτηση των απαντήσεων μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του μαθήματος στο mycourses(σύνδεσμος «Έγγραφα»).

Συνοπτικές οδηγίες για χρήση της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Απαραίτητη για τη συμμετοχή σας στο διαγώνισμα είναι η ενεργοποίηση της ιδρυματικής σας συνδρομής στο Office 365. Οδηγίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.noc.ntua.gr/el/teleteaching-guide (επιλέξτε το «Οδηγίες χρήσης Microsoft Teams για φοιτητές»).

Συνοπτικά, Θα πρέπει να ταυτοποιηθείτε στο ΔΗΛΟΣ https://delos365.grnet.gr/. Στη σελίδα του  Delos πατήστε το σύνδεσμο «Σύνδεση» (πάνω δεξιά) διαλέξτε τον φορέα πιστοποίησης (National Technical University of Athens). Θα συνδεθείτε μέσω SSO του ΕΜΠ https://login.ntua.gr/. Είναι το ίδιο username και password που χρησιμοποιείτε στο mycourses. 

Όταν ενεργοποιήσετε την ιδρυματική σας συνδρομή, εγκαταστήστε την εφαρμογή Teams στον υπολογιστή σας (μπορεί να τρέξει και μέσω  browser, εκτός του safari, αλλά δεν ενδείκνυται). Συνδεθείτε στο Teams χρησιμοποιώντας κατά την διαδικασία του sing-in το όνομα χρήστη username@ntua.gr  (αντί του username@mail.ntua.gr) και τον κωδικό που χρησιμοποιείται στο mycourses.

Όταν έχετε εγκαταστήσει και συνδεθεί στο teams, μπορείτε να εγγραφείτε στην κατάλληλη τάξη/ομάδα  ακολουθώντας έναν από τους  συνδέσμους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

 

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

-----------------------------

Η γλώσσα προγραμματισμού Java. Το περιβάλλον BlueJ. Αντικείμενα, κλάσεις και μέθοδοι. Βασικά στοιχεία του συντακτικού της Java ( εντολές if-else, switch, for, while, repeat, διανύσματα, λίστες). Κληρονομικότητα, Πολυμορφισμός. Κλάσεις αφηρημένου τύπου και διαπροσωπείες. Εξαιρέσεις. Η βιβλιοθήκη κλάσεων της Java. Είσοδος-Έξοδος. Κλάσεις συλλογής δεδομένων. Γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας. 
 
Εργαστήριο. Σειρά εργαστηριακών προγραμματιστικών ασκήσεων σε Java.  Γίνεται χρήση του  ειδικού για την διδασκαλία πρωτοετών φοιτητών  προγραμματιστικού  περιβάλλοντος Bluej.
 
 
Διδάσκοντες

Αντώνιος Συμβώνης, Καθηγητής
Κτίριο Μαθηματικού, Γρ. 3.18

Πέτρος Στεφανέας, Επίκουρος Καθηγητής
Κτίριο Μαθηματικού, Γρ. 3.30

 

Διαλέξεις

Τετάρτη  15:00 - 17:00, online
Παρασκευή 
08:45 - 10:30, online

Υλικό διαλέξεων

 

Εργαστήρια

 

 Εξ αποστάσεως μέσω Webex

2 ώρες/ εβδομάδα
Ικανοποιητική συμμετοχή: το πολύ έως 2 απουσίες

  

Υπεύθυνοι εργαστηρίων

  

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση --- Σύνδεσμοι WEBEX

 

Ομάδα

Ώρα

Διδάσκων/ουσα

Σύνδεσμός

Φοιτητές

1

Δευτέρα 3-5μμ

Ναταλία Κωτσάνη

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mfaadb88582248dc4f4a2079a6f21e8d5

MURATAJΑΓΓΕΛΙΔΗΣ -- ΒΕΝΙΕΡΗ 

2

Δευτέρα

3-5μμ

Μαρία Δημαρόγκωνα

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m50dc5323bcb266f046c9954848e4a03d

ΒΕΡΒΕΛΑΚΗ -- ΖΗΛΑΚΟΣ 

3

Δευτέρα

 3-5μμ

Θεόδωρος Μήτσικας

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mbe49df653db405f5a66ff33c638b26a7

ΖΙΑΚΑ -- ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ 

4

Δευτέρα

 5-7μμ

Σοφία Αλμπάνη

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m000eff12189e084d1da66b27810900d3

ΚΟΚΚΙΝΟΣ -- ΛΙΝ 

5

Τρίτη

 3-5μμ

Ναταλία Κωτσάνη

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m2322cf9acb0f379d03471e1cbb86a176

ΜΑΓΓΑΝΟΣ -- ΟΡΦΑΝΟΣ 

6

Τρίτη

 3-5μμ

Σοφία Αλμπάνη

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mde6905a4f6b67de551d2ee474cbda935

ΠΑΝΑΓΗ -- ΡΕΜΠΕΛΟΣ 

7

Τρίτη

 3-5μμ

Μαρία Δημαρόγκωνα

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=md996b44ee9c487f0d76637c4db9dfaf3

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ -- ΤΙΤΟΣ 

8

Τρίτη

 3-5μμ

Θεόδωρος Μήτσικας

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mda1d637f75fba4044660f82f37ce2e9c

ΤΟΛΗ -- ΨΑΡΡΑΣ 

 

Συγγράμματα

"Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός σε  Java. Μια πρακτική εισαγωγή με χρήση Bluej "
 David Barnes, Michael Kolling
 Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 
 "Εισαγωγή στη Java"
 Γιώργος Λιακέας
 Εκδόσεις Κλειδάριθμος

 "Java"
Savitch Walter
Εκδόσεις Τζιόλας

 

Αξιολόγηση
 • Προγραμματιστικές Ασκήσεις: 10%  (Απαραίτητη η ικανοποιητική συμμετοχή στα εργαστήρια)
 • Τελικό γραπτό διαγώνισμα: 90%