Είσοδος

Εισαγωγή στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Η γλώσσα προγραμματισμού Java. Το περιβάλλον BlueJ. Αντικείμενα, κλάσεις και μέθοδοι. Βασικά στοιχεία του συντακτικού της Java ( εντολές if-else, switch, for, while, repeat, διανύσματα, λίστες). Κληρονομικότητα, Πολυμορφισμός. Κλάσεις αφηρημένου τύπου και διαπροσωπείες. Εξαιρέσεις. Η βιβλιοθήκη κλάσεων της Java. Είσοδος-Έξοδος. Κλάσεις συλλογής δεδομένων. Γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας. 

Εργαστήριο. Σειρά εργαστηριακών προγραμματιστικών ασκήσεων σε Java.  Γίνεται χρήση του  ειδικού για την διδασκαλία πρωτοετών φοιτητών  προγραμματιστικού  περιβάλλοντος Bluej.
 
 

Διδάσκοντες

Αντώνιος Συμβώνης, Καθηγητής
Κτίριο Μαθηματικού, Γρ. 3.18

Πέτρος Στεφανέας, Επίκουρος Καθηγητής
Κτίριο Μαθηματικού, Γρ. 3.30

 

Διαλέξεις

Πέμπτη 10:45 - 12:30μμ, Αμφ. 4.
Παρασκευή 10:45 - 12:30μμ, Αμφ 4.

Υλικό διαλέξεων

 

Εργαστήρια

Κτίριο Β, 1ος όροφος
2 ώρες/ εβδομάδα
Ικανοποιητική συμμετοχή: το πολύ έως 2 απουσίες

Υπεύθυνοι εργαστηρίων

  • Χρυσάνθη Ραυτοπούλου  (Κτίριο Ε, Γρ. 2.22)
  • Σωτήριος Δήμος
  • Ναταλία Κωτσάνη
  • Θεόδωρος Μήτσικάς
  • Σοφία Αλμπάνη

Εργαστηριακές ομάδες και Εργαστηριακές ασκήσεις

 

Συγγράμματα

"Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός σε  Java. Μια πρακτική εισαγωγή με χρήση Bluej "
 David Barnes, Michael Kolling
 Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 
 "Εισαγωγή στη Java"
 Γιώργος Λιακέας
 Εκδόσεις Κλειδάριθμος

 "Java"
Savitch Walter
Εκδόσεις Τζιόλας

 

Αξιολόγηση

  • Προγραμματιστικές Ασκήσεις: 10%  (Απαραίτητη η ικανοποιητική συμμετοχή στα εργαστήρια)
  • Τελικό γραπτό διαγώνισμα: 90%


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.