Είσοδος

Θεωρία Γραφημάτων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Θεματικές ενότητες

 1. Εισαγωγή - Βασική ορολογία
 2. Βαθμοί κορυφών
 3. Μονοπάτια, κύκλοι, αποστάσεις
 4. Συνεκτικότητα
 5. Δένδρα
 6. Eulerian γραφήματα
 7. Hamiltonian γραφήματα
 8. Χρωματισμός κορυφών γραφημάτων
 9. Ταιριάσματα
 10. Χρωματισμός ακμών γραφημάτων
 11. Επίπεδα γραφήματα
 12. Πλήρη γραφήματα - Ανεξάρτητα σύνολα και καλύμματα κορυφών

Διδάσκοντες

Αντώνιος Συμβώνης, Καθηγητής
Κτήριο Μαθηματικού, Γρ. 3.18

Χρυσάνθη Ραυτοπούλου, Μεταδιδάκτορας
Κτήριο Μαθηματικού, Γρ. 2.22 

Βοηθός διδασκαλίας

 

Διαλέξεις

 • Τετάρτη 12:45 - 14:30, Αίθουσα 001, Νέο Κτίριο ΣΕΜΦΕ
 • Παρασκευή  8:45 - 10:30, Αίθουσα 001, Νέο Κτίριο ΣΕΜΦΕ

 Υλικό Διαλέξεων

Υλικό Φροντιστηριακών Ασκήσεων

 

Σύγγραμμα

"Θεωρία Γραφημάτων"
Αλέξανδρος Παπαϊωάννου
Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, ΕΜΠ

Αξιολόγηση

 • Γραπτές ασκήσεις: 15%
 • Γραπτό διαγώνισμα: 85%


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.