mycourses .ntua.gr
Δομές Δεδομένων

Γενικά στοιχεία

 

Περιγραφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Δομές Δεδομένων»

Μάθημα: Δομές Δεδομένων
Εξάμηνο: 6ο
Διδάσκων: Α. Συμβώνης
Εξέταση:  Επαναληπτική, Σεπτέμβριος 2021
Τρόπος εξέτασης: Εξ αποστάσεως
Ημερομηνία εξέτασης: Δευτέρα 27/9/21 @ 18:00
Μέθοδος εξέτασης: Γραπτή εξέταση στο σπίτι (take home exam) (σύμφωνα με την από 29/5/2020 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ).
Εύρος Βαθμολογίας: 0-10

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση

 • Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα (μέσω του κεντρικού συστήματος εγγραφών) και, κατά συνέπεια, εμφανίζονται στην λίστα των εξεταζόμενων που αποστέλλει η Γραμματεία στο διδάσκοντα.
 • Κάθε φοιτητής συμμετέχει σε μία τάξη/ομάδα εξέτασης.

  ******Απαιτείται εγγραφή στην κατάλληλη τάξη/ομάδα  που έχει δημιουργηθεί στην εφαρμογή  Microsoft Teams έως την Κυριακή  26 Σεπτεμβρίου, 23:59.  Η εγγραφή γίνεται ακολουθώντας τον  σύνδεσμο που αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα  (κάντε «κλικ» στο όνομα της ομάδας) με βάση τον παρακάτω πίνακα:

Ομάδα

Φοιτητές

Δομές Δεδομένων_Επαναληπτική

Ολοι οι φοιτητές/τριες

(Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνετε είναι να στείλετε ένα αίτημα για να γίνετε μέλη της συγκεκριμένης ομάδας το οποίο εγώ θα εγκρίνω. Με τον τρόπο αυτό δηλώνετε συμμετοχή στο διαγώνισμα μέσω της πλατφόρμας Teams.)

 • Η συμμετοχή κάθε σπουδαστή/στριας σε αυτή την εξεταστική διαδικασία αποτελεί αυτομάτως Υπεύθυνη Δήλωση ότι «συμμετέχει προσωπικά ο/η συγκεκριμένος/η σπουδαστής/στρια χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια από άλλα πρόσωπα, είτε με προσωπική επικοινωνία είτε με επικοινωνία μέσω άλλων μέσων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.» Η αντίστοιχη δήλωση θα αναγράφεται και στις εκφωνήσεις των θεμάτων.
 • Ο υπολογιστής του κάθε εξεταζόμενου διαθέτει κάμερα, μικρόφωνο και ηχείο τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια ταυτοποίησης των εξεταζόμενων. 

Διαδικασία εξέτασης

 1. Οι σπουδαστές/τριες πρέπει να συνδεθούν στην κατάλληλη τάξη/ομάδα εξέτασης της εφαρμογής Teams τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.

 2. Πριν την έναρξη της εξέτασης ή κατά την διάρκεια της εξέτασης θα γίνει ταυτοποίηση των εξεταζόμενων μέσω της κάμερας του υπολογιστή τους. Θα πρέπει να επιδείξουν την φοιτητική τους ταυτότητα.

 3. Την ώρα έναρξης της εξέτασης θα δοθεί πρόσβαση από στην πλατφόρμα Teams στο διαγώνισμα (ως  “assignment”, σε μορφή MS Forms) . Σχετική ειδοποίηση θα εμφανιστεί στο Teams, είτε στο σύνδεσμο «Activity» ή στο σύνδεσμο «Posts» του καναλιού «General».Ακολουθώντας το σύνδεσμο του Διαγωνίσματος.  Τις απαντήσεις σας πρέπει να τις γράψετε σε χαρτί διαστάσεων Α4 και, μέσω σάρωσης, τις μεταφέρετε σε αρχείο pdf το οποίο μεταφορτώνουν ως απάντηση στην πλατφόρμα TEAMS.

 4. Οι φοιτητές έχουν στην διάθεσή τους 1 ώρα και 15 λεπτά για να υποβάλλουν το διαγώνισμά τους. Η υποβολή πρέπει να γίνει πατώντας το πλήκτρο “Submit” που βρίσκεται στο τέλος του διαγωνίσματος. 
  Σημαντική σημείωση:
  1. Στο διάστημα της 1 ώρας και 15 λεπτών που διαρκεί το διαγώνισμα συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος που χρειάζεστε για τη «σάρωση και την ανάρτηση των χειρόγραφων απαντήσεων σας.
  2. Η υποβολή του διαγωνίσματός σας (μέσω του πλήκτρου “submit”) πρέπει να γίνει μέσα στα χρονικά όρια του διαγωνίσματος. Μετά την λήξη του διαγωνίσματος ΔΕΝ είναι δυνατή η υποβολή του.


 5. Οι πρώτες ερωτήσεις του διαγωνίσματος αφορούν τα στοιχεία του φοιτητή (Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατρός, Σχολή, Αριθμό Μητρώου) και είναι υποχρεωτική η απάντησή τους. Σε περίπτωση μη απάντησης δεν μπορεί να υποβληθεί το διαγώνισμα.

Οδηγίες για τη σάρωση (scan) και την ανάρτηση των απαντήσεων μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του μαθήματος στο mycourses(σύνδεσμος «Έγγραφα»).

Συνοπτικές οδηγίες για χρήση της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Απαραίτητη για τη συμμετοχή σας στο διαγώνισμα είναι η ενεργοποίηση της ιδρυματικής σας συνδρομής στο Office 365. Οδηγίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.noc.ntua.gr/el/teleteaching-guide (επιλέξτε το «Οδηγίες χρήσης Microsoft Teams για φοιτητές»).

Συνοπτικά, Θα πρέπει να ταυτοποιηθείτε στο ΔΗΛΟΣ https://delos365.grnet.gr/. Στη σελίδα του  Delos πατήστε το σύνδεσμο «Σύνδεση» (πάνω δεξιά) διαλέξτε τον φορέα πιστοποίησης (National Technical University of Athens). Θα συνδεθείτε μέσω SSO του ΕΜΠ https://login.ntua.gr/. Είναι το ίδιο username και password που χρησιμοποιείτε στο mycourses. 

Όταν ενεργοποιήσετε την ιδρυματική σας συνδρομή, εγκαταστήστε την εφαρμογή Teams στον υπολογιστή σας (μπορεί να τρέξει και μέσω  browser, εκτός του safari, αλλά δεν ενδείκνυται). Συνδεθείτε στο Teams χρησιμοποιώντας κατά την διαδικασία του sing-in το όνομα χρήστη username@ntua.gr  (αντί του username@mail.ntua.gr) και τον κωδικό που χρησιμοποιείται στο mycourses.

Όταν έχετε εγκαταστήσει και συνδεθεί στο teams, μπορείτε να εγγραφείτε στην κατάλληλη τάξη/ομάδα  ακολουθώντας έναν από τους  συνδέσμους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 
----------------------
Εισαγωγή. Δομές δεδομένων και αλγόριθμοι. Ασυμπτωτική ανάλυση. Δυαδική αναζήτηση.
Αλγόριθμοι ταξινόμησης. Συγκριτικοί αλγόριθμοι ταξινόμησης (ταξινόμηση «εισαγωγής», «επιλογής», «φυσαλίδας», «συγχώνευσης», «ταχεία» ταξινόμηση (quick sort)). Κάτω όριο για συγκριτικούς αλγόριθμους ταξινόμησης. Αλγόριθμοι ταξινόμησης μέσω κατανομής (ταξινόμηση «κάδου / δοχείου» (bucket sort, bin sort), ταξινόμηση «βάσης» (radix sort)).
Απλές Δομές Δεδομένων. Διανύσματα. Λίστες.
Αφηρημένοι Τύποι Δεδομένων (ΑΤΔ). Απλές ουρές, στοίβα (stack), ουρά FIFO. Δένδρικές δομές (στατικά δένδρα, διελεύσεις δένδρων, δυναμικά δένδρα).
Ο ΑΔΤ «Ουρά προτεραιότητας (priority queue)».  Δομή σωρού (υλοποίηση με δενδρική δομή, υλοποίηση με διάνυσμα).
Ο ΑΔΤ «Λεξικό» (dictionary) ή «Πίνακας συμβόλων» (symbol table). Δένδρα αναζήτησης.  Δένδρα-(a,b).  Β-δένδρα. Κατακερματισμός (με αλυσίδες (chaining), γραμμική δοκιμή (linear probing) Ο ΑΔΤ «Ταξινομημένο λεξικό».
Ο ΑΔΤ «Ξένα μεταξύ τους σύνολα» (disjoint sets).
Διδάσκων

Αντώνιος Συμβώνης, Καθηγητής
Κτίριο Μαθηματικού, Γρ. 3.18

Διαλέξεις

Υλικό διαλέξεων

Συγγράμματα
 • "Δομές Δεδομένων - Ταξινόμηση και Αναζήτηση με Java"
  Παναγιώτης Μποζάνης
  Εκδόσεις Τζιόλα

 • "Δομές Δεδομένων"
  Γ. Γεωργακόπουλος
  Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

 • Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων: τα Βασικά Εργαλεία
  Kurt Mehlhorn, Peter Sanders
  Εκδόσεις Κλειδάριθμος
Αξιολόγηση
 • Προγραμματιστικές/Γραπτές Ασκήσεις: 15%
 • Τελικό γραπτό διαγώνισμα: 85%