Είσοδος

Μηχανική Ι (Στατική)

Γενικά στοιχεία

 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

 Στον ομότιτλο φάκελο "ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ", ο οποίος ευρίσκεται στο Εργαλείο "ΕΓΓΡΑΦΑ", υπάρχει αρχείο PDF με τίτλο "Εισαγωγικές Πληροφορίες - Μηχανική  Ι - 2019-2020", στο οποίο περιλαμβάνονται τα σχετικά με:

  • Τον σκοπό,
  • Το πρόγραμμα διδασκαλίας,
  • Την διδακτέα ύλη,
  • Τον αλγόριθμο προσδιορισμού της τελικής βαθμολογίας,
  • Τα συγγράμματα για εμβάθυνση,

στοιχεία που αφορούν το συγκεκριμένο μάθημα.

 

ΣΕΙΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Στον ομότιτλο φάκελο "ΣΕΙΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ", ο οποίος ευρίσκεται στο Εργαλείο "ΕΓΓΡΑΦΑ" αναρτώνται αρχεία PDF με τίτλο "ΧΧ σειρά ασκήσεων" (όπου ΧΧ ο αύξων αριθμός της σειράς ασκήσεων) με ασκήσεις για εξάσκηση και εμβάθυνση της αντίστοιχης ύλης.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Στον ομότιτλο φάκελο "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ", ο οποίος ευρίσκεται στο Εργαλείο "ΕΓΓΡΑΦΑ", περιλαμβάνονται αρχεία PDF με χαρακτηριστικά θέματα προσφάτων εξεταστικών περιόδων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06 Οκτωβρίου 2020

ΜΗΧΑΝΙΚΗ-Ι, ΣΕΜΦΕ

--------------------------

Οι σταθεροί σύνδεσμοι για τα μαθήματα Μηχανικής-Ι την Τρίτη και την Πέμπτη είναι:

 Μάθημα Πέμπτης:  Έναρξη 9:15, Λήξη: 10:00

 https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb4713d0eb0f4f60d82ad8942888474c1

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 Μάθημα Τρίτης: Έναρξη 10:45, Λήξη: 12:30

 https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m24bd2d2f7a3bb653dd8926353dd2e715

Για το μάθημα της Παρασκευής θα ανακοινώνεται νέος σύνδεσμος.

Σ. Κουρκουλής,

Α. Ζήσης


 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28 Νοεμβρίου 2020

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Ο σύνδεσμος και ο κωδικός για την Ενισχυτική διδασκαλία της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 10:40 είναι:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ(LINK): 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m5cfac726de6cfea4de6e99ab7a291b94

ΚΩΔΙΚΟΣ (PASSWORD):

4mPT2eXFjn3

Σ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27 Νοεμβρίου 2020

Στο εργαλείο «ΕΓΓΡΑΦΑ» στο φάκελο «Σημειώσεις» αναρτήθηκαν συνοπτικές σημειώσεις των παραδόσεων του κ. Α. Ζήση.

Σ. Κουρκουλής


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.