Είσοδος

Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Στοιχειώδεις Έννοιες αντικειμενοστρεφή προγραμματισμού: Κληρονομικότητα. Πολύμορφισμός. Αφηρημένες κλάσεις και διαπροσωπείες. Εξαιρέσεις: Η ιεραρχία των εξαιρέσεων. Η κλάση Exception. Δημιουργία (thow), σύλληψη και χειρισμός (try & catch). Είσοδος -΄Εξοδος δεδομένων: Ρεύματα εισόδου/εξόδου (input/output streams).Αναγνώστες/εγγραφείς χαρακτήρων (readers/writers). Αρχεία δεδομένων. Αποθήκευση και ανάκτηση αντικειμένων. Η κλάση Serializable. Γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας (GUIs): Στοιχεία GUIs. Γεγονότα και ο χειρισμός τους. Διάταξη στοιχείων των GUIs. Applets. Κλάσεις συλλογής δεδομένων: Sets, Lists, Maps. Υλοποιήσεις μέσω διανυσμάτων και συνδεδεμένων λιστών. Η κλάση Comparable. Διαπέραση διανυσμάτων, Iterators. Generics. Σχεδιασμός αντικειμενοστρεφών προγραμμάτων: Ανάλυση και σχεδιασμός (κάρτες CRC). Συνοχή (cohesion) και σύνδεση (coupling). Απόκρυψη πληροφορικών. Σαφήνεια , επεκτασιμότητα, υποστήριξη, τμηματικότητα.

 

Εργαστήριο: Σειρά εργαστηριακών προγραμματιστικών ασκήσεων σε Java. Γίνεται χρήση του ειδικού για την διδασκαλία πρωτοετών φοιτητών προγραμματιστικού περιβάλλοντος Bluej.

 

Σελίδα του μαθήματος

 

Διδάσκοντες

Αντώνιος Συμβώνης, Καθηγητής
Κτίριο Μαθηματικού, Γρ. 3.18

Πέτρος Στεφανέας, Επίκουρος Καθηγητής

Κτίριο Μαθηματικού, Γρ. 3.30

Διαλέξεις

Παρασκευή 10:45 - 12:30μμ
Αίθουσα 001, Νέο κτίριο ΣΕΜΦΕ 

Υλικό διαλέξεων

 

Εργαστήρια

Κτίριο Β, 1ος όροφος
2 ώρες/ εβδομάδα
Ικανοποιητική συμμετοχή: το πολύ έως 2 απουσίες

Υπεύθυνοι εργαστηρίων

  • Χρυσάνθη Ραυτοπούλου  (Κτίριο Ε, Γρ. 2.22)
  • Σωτήριος Δήμος
  • Ναταλία Κωτσάνη
  • Νίκος Τριανταφύλλου

Εργαστηριακές ομάδες και Εργαστηριακές ασκήσεις

 

Συγγράμματα

"Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός σε  Java. Μια πρακτική εισαγωγή με χρήση Bluej "
 David Barnes, Michael Kolling
 Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 
 "Εισαγωγή στη Java 2"
 Γιώργος Λιακέας
 Εκδόσεις Κλειδάριθμος

 

Αξιολόγηση

  • Προγραμματιστικές Ασκήσεις: 15%  (Απαραίτητη η ικανοποιητική συμμετοχή στα εργαστήρια)
  • Τελικό γραπτό διαγώνισμα: 85%


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.