Είσοδος

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό με την γλώσσα Java: Αντικείμενα, κλάσεις και μέθοδοι. Περιβάλλον προγραμματισμού BlueJ. Τύποι δεδομένων και τελεστές, υλοποίηση μεθόδων: Βασικοί τύποι και τύποι αναφορών. Εμβέλεια (πεδίων, μεταβλητών, μεθόδων). Δημιουργία αντικειμένων. Δήλωση μεθόδων (τύπος αποτελέσματος, εμβέλεια, παράμετροι). Κατασκευαστές. Εντολές ροής προγράμματος: Εντολές διακλάδωσης (if, if‐else, switch). Εντολές επανάληψης (for, while, repeat). Διανύσματα και λίστες: Μονοδιάστατα/ δισδιάστατα διανύσματα. Συνδεδεμένες λίστες. Η βιβλιοθήκη κλάσεων της Java: Οι κλάσεις String, Arraylist, Random. Κλάσεις συσκευαστές (wrapper classes).
 
Σειρά εργαστηριακών προγραμματιστικών ασκήσεων σε Java. Γίνεται χρήση του ειδικού για την διδασκαλία πρωτοετών φοιτητών προγραμματιστικού περιβάλλοντος Bluej.
 
 

Διδάσκων

Αντώνιος Συμβώνης, Καθηγητής
Κτίριο Μαθηματικού, Γρ. 3.18

 

Διαλέξεις

Παρασκευή 12:45 - 2:30μμ
Αίθ. 103, νέο κτίριο ΣΕΜΦΕ 

Υλικό διαλέξεων 

 

Εργαστήρια

Κτίριο Β, 1ος όροφος
2 ώρες/ εβδομάδα
Ικανοποιητική συμμετοχή: το πολύ έως 2 απουσίες

Υπεύθυνοι εργαστηρίων

  • Χρυσάνθη Ραυτοπούλου  (Κτίριο Ε, Γρ. 2.22)
  • Ναταλία Κωτσάνη
  • Σωτήριος Δήμος
  • Νικος Τριανταφύλλου

Εργαστηριακές ομάδες και Εργαστηριακές ασκήσεις

Συγγράμματα

"Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός σε  Java. Μια πρακτική εισαγωγή με χρήση Bluej "
 David Barnes, Michael Kolling
 Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 
 "Εισαγωγή στη Java 2"
 Γιώργος Λιακέας
 Εκδόσεις Κλειδάριθμος

 

Αξιολόγηση

  • Προγραμματιστικές Ασκήσεις: 10%  (Απαραίτητη η ικανοποιητική συμμετοχή στα εργαστήρια)
  • Τελικό γραπτό διαγώνισμα: 90%


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.