Είσοδος

Θεμελιώδη Θέματα Επιστήμης Η/Υ

Γενικά στοιχεία

 

 
Γενικά Στοιχεία

Για γενικές πληροφορίες δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο.

Οι διαφάνειες των διαλέξεων αναρτώνται σταδιακά, στην ενότητα 'Έγγραφα'.

Το πρόγραμμα των διαλέξεων, με συνοπτική αναφορά του περιεχομένου, αναρτάται στην ενότητα "Πρόγραμμα".

Σημειώσεις του μαθήματος θα βρείτε στην ενότητα 'Έγγραφα'.

Επιπλέον σύνδεσμοι

Για τα προηγούμενα έτη μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

http://www.corelab.ntua.gr/courses/focs/


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.