Είσοδος

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία περιγράφει τις εξισώσεις Maxwell και τις λύσεις τους στο κενό και

σε διάφορα υλικά. Επίσης περιγράφει τη δημιουργία και μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

Ύλη

Η ύλη που θα διδαχθεί περιέχεται στο βιβλίο του David J. Griffiths: Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναμική, τόμος ΙΙ.

Τα κεφάλαια είναι:

- κεφάλαιο 7

- κεφάλαιο 8

- κεφάλαιο 9, εκτός από το 9.3

- κεφάλαιο 10.3 

Βιβλιογραφία

1. David J. Griffiths: Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναμική, τόμος ΙΙ

2. Οι Διαλέξεις Φυσικής του Feynmann, τόμος ΙΙ: Ηλεκτρομαγνητισμός και Ύλη

3. J. D. Jackson, Classical Electrodynamics

Mέθοδοι αξιολόγησης

Τελική εξέταση, 2.5 ώρες

Διδάσκοντες

Νίκος Ήργες

Πρόγραμμα

Τρίτη              12:30 - 14:30

Παρασκευή      15:00 - 17:00


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.