mycourses .ntua.gr
Περιβαλλοντική Πολιτική και Εφαρμοσμένη Ηθική

Γενικά στοιχεία

 

Περιγραφή

Περιβαλλοντική Πολιτική

Κώστας Θεολόγου   cstheol@central.ntua.gr  2107722255, 6976016195    

                             

Το μάθημα διεξάγεται κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ 17:15 με 19:30 στην αίθ. του Σπουδαστηρίου Φιλοσοφίας του Τομέα ΑΚΕΔ (κτήριo E, 1oς όροφος).

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ περιλαμβάνει δυο άξονες

Ο πρώτος πραγματεύεται ειδικότερα τη σχέση του περιβάλλοντος με την κοινωνία, τα κοινωνικά κινήματα και την ιστορική εξέλιξη της περιβαλλοντικής κρίσης σε πολιτισμική διάσταση και μπορεί να αποτυπωθεί στο τρίπτυχο: Περιβάλλον, Κοινωνία και Πολιτική .

Σε αυτόν τον άξονα περιλαμβάνεται και η Ευρωπαϊκή Πολιτική για το Περιβάλλον και η ιστορία του Πλασίου Δράσης για το Περιβάλλον εκ μέρους της ΕΕ 

Ο δεύτερος επικεντρώνεται στην Φιλοσοφική ενατένιση του περιβάλλοντος και ειδικότερα στην Περιβαλλοντική Ηθική. Απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να εμβαθύνουν σε περιοχές σκέψης όπως:

  • ο ηθικός σχετικισμός και η περιβαλλοντική ηθική, οι εννοιολογικοί δυισμοί ανθρωποκεντρικά (Θωμάς ο Ακινάτης, Καρτέσιος, Καντ, σύγχρονες οπτικές) και οικοκεντρικά (βιο- και φυσιοκεντρικά). 

  • Πώς ο δυτικός Χριστιανισμός συναντήθηκε διαλεκτικά με την οικολογικη κρίση; Ο άνθρωπος είναι κατακτητής, διαχειριστής ή συνεργάτης της φύσης; Υπάρχει η δυνατότητα για να εξεταστεί ο τρόπος  με τον οποίο η ΟΙρθόδοξη παράδοση προσέγγισε το Οικολογικό πρόβλημα. Αλλά βασικός πυρήνας της διδασκαλίας θα είναι οι παραδοσιακές ηθικές θεωρίες (Ωφελιμισμός, θεωρία δικαιωμάτων, θεωρία Κοινωνικού Συμβολαίου).

  • Πως πρέπει να γίνουν αντιληπτά τα συμφέροντα των επόμενων γενεών; έχει νόημα η διαγενεακή αλληλεγγύη; Ποιες είνα οι συνέπειες της εισδοχής των ζώων στην ηθική κοινότητα; η ορθολογικότητα πρέπει να είναι κριτήριο για την ανθρώπινη ιδιότητα; Ποιες είναι οι εξακτινώσεις της βιοκεντρικής ηθικής;

  • Τι είναι οι ολιστικές θεωρίες και ποια επιμέρους συμφέροντα ισοδυναμούν με το συμφέρον του συνόλου; Έχουμε ηθικές υποχρεώσεις προς είδη; 

  • Ποιες είναι οι βασικές θέσεις της Βαθιάς Οικολογίας; Ποια η σχέση της με την Επιστημονική Οικολογία; Ποια η κριτική θεώρηση της Βαθιάς Οικολογίας από την σκοπιά του Τρίτου Κόσμου;

  • Ο Οικοφεμινισμός διασυνδέει την γυναίκα με τη φύση, εννοιλογικά και εμπειρικά, συμβολικά και επιστημολογικά, πολιτικά και ηθικά. Υπάρχει αντιπαλότητα ανάμεσα σε Οικοφεμινιστριες και βαθείς οικολόγους;

  • Η Κοινωνική Οικολογία εξετάζει όλα τα παραπάνω υπό το πρίσμα της Κοινωνιολογίας. Πώς συγκροτείται το Νέο Οικολογικό Παράδειγμα; Πως αντιλήφθηκαν οι Durkheim, Weber Marx την Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία; Τι είναι το περιβαλλοντικό κίνημα; Τι είναι ο Οικολογικός εκσυγχρονισμός; Τι συνιστά την κοινωνία της διακινδύνευσης (Risk Society);

Ύλη του μαθήματος και συγγράμματα

Η ύλη του μαθήματος απαρτίζεται από:

Α. Φωτοαντίγραφα του διδάσκοντα Κώστα Θεολόγου σχετικά με ιστορικές αναδρομές στο οικολογικό κίνημα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, έννοιες της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και σταθμούς σε θεσμικό επίπεδο .

Πρόσθετη βιβλιογραφία δίνεται σε ενδιαφερόμενους φοιτητές κατά τις παραδόσεις του μαθήματος και σε όποιον ενδιαφέρεται να εκπονήσει εργασία

Β. Γεωργόπουλος Αλέξανδρος, 2006, Περιβαλλοντική Ηθική, Αθήνα: Gutenberg, που καλύπτει το δεύτερο σκέλος του μαθήματος.

 

Αξιολόγηση και εκπόνηση εργασιών

Η αξιολόγηση γίνεται στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις

Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης εργασίας που δεν είναι απαλλακτική, αλλά ενισχυτική του βαθμού της επιτυχούς εξέτασης του σπουδαστή.

Ωστόσο όσοι και όσες παρακολουθούν το μάθημα, συμμετέχουν στις συζητήσεις και παρουσιάσουν εργασία σε ένα θέμα που τους ενδιαφέρει θα εξετασθούν προφορικά και θα βαθμολογηθούν επί αυτών και δεν χρειαστεί να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις.  

Γραπτή Εξέταση: 75 %

Εκπόνηση/Παρουσίαση Εργασίας: 25 % 

 

Κώστας Θεολόγου

Τομέας ΑΚΕΔ. ΣΕΜΦΕ τηλ. 2107722255, 6976016195

cstheol@central.ntua.gr 

 

 

 

 

Ύλη

Η ύλη του μαθήματος απαρτίζεται από δύο συμπληρωματικά σκέλη

(ένα βασικό σύγγραμμα) Γεωργόπουλος Αλέξανδρος, 2006, "Περιβαλλοντική Ηθική", Αθήνα: Gutenberg

και εμπλουτίζεται από φωτοαντίγραφα του διδάσκοντα Κώστα Θεολόγου σχετικά με το οικολογικό κίνημα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που βασίζονται στο βιβλίο "Περιβάλλον και Κοινωνία, Μύθοι και Πραγματικότητα," 2005, Αθήνα: Gutenberg. 

Βιβλιογραφία

Πρόσθετη βιβλιογραφία δίνεται σε ενδιαφερόμενους φοιτητές κατά τις παραδόσεις του μαθήματος και σε όποιον ενδιαφέρεται να εκπονήσει εργασία

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις

Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης εργασίας που δεν είναι απαλλακτική αλλά ενισχυτική του βαθμού της επιτυχούς εξέτασης του σπουδαστή (δηλαδή πρέπει να πάρει 5/10 για να ληφθεί υπόψη και η εργασία)

 

Ωστόσο όσοι και όσες παρακολουθούν το μάθημα, συμμετέχουν στις συζητήσεις και παρουσιάσουν εργασία σε ένα θέμα που τους ενδιαφέρει θα εξετασθούν προφορικά και θα βαθμολογηθούν επί αυτών και δεν χρειαστεί να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις. 

Διδάσκοντες

Κώστας Θεολόγου, Τομέας ΑΚΕΔ. ΣΕΜΦΕ τηλ. 2107722255, 6976016195, email: cstheol@central.ntua.gr